A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 8. rész - Kiváltságok kiváltsága

Kategória: Galgóczy Erzsébet Megjelent: 2013. február 20. szerda

Az advent nehéz id?szak volt Erzsébet számára. A Sz?zanya el?re figyelmeztette, hogy szorgalmasan készüljön a Kis Jézus születésnapjára. Szeretné, ha a legtöbb virágot t?le kapná s a legtöbb örömet ? szerezné neki.

Már 1930-ban megengedte a Szűzanya, hogy láthatta a Kis Jézust a betlehemi barlangban. Ott feküdt és sírdogált, hisz akkor adta neki a töviskoronát: Azóta minden év karácsonyán volt a szent barlangban, térdelt a Kis Jézus jászola előtt, látta a pásztorokat és szabad volt köszöntenie a Kisdedet. Elmondhatott Neki mindent. „Százszor elmondtam, hogy szeretem Őt és az Övé szeretnék lenni mindig. Évek óta a karácsonyt úgy töltöttem, hogy nem értettem meg magamat. Hogy tudtam így kettészakadva élni: lelkem megszakítás nélkül a Kis Jézus mellett időzött, és mégis tettem köznapi dolgaimat is itt.”

„1934-ben ért életemnek az a nagy boldogsága, hogy karácsony éjszakáján nemcsak ott lehettem a szent barlangban, nemcsak térdelhettem, mint eddig, de szabad volt a Kis Jézust karjaimban tartani. Fogtam és dajkáltam Őt. A Szűzanya tette karjaimba, mert látta, hogy mennyire epedek a vágytól karjaimba zárni. De a pici Jézus is két kis karját vágyakozva nyújtotta felém.

Mikor láttam felém nyújtani kis karjait, majdnem eszméletemet vesztettem a vágytól, hogy magamhoz öleljem. Mindezt látva a Szűzanya, gyengéden fölemelte, - engem leültetett egy szénacsomóra és úgy tette ölembe a Kis Jézust. Hogy mit éreztem? ... Erre igazán nincs szó, nincs kifejezés.

Sokáig tűnődtem később, hogyan bírtam ki akkor azt a boldogságot? Ilyenforma érzésem van a szentáldozáskor is ... (Megtörténik, hogy 2 szív dobogása érzékelhető benne.)

És most már nemhogy betelne a szív ezzel a nagy boldogsággal, nem! még fokozottabb lesz a lélekben a vágy, még mindig többet kíván.”

Igen, ez a szeretet természetéből folyik, amit mindenki átél, aki átadja magát a Gondviselésnek úgy istenigazából. Szent Bernát is ezt énekli:

Ki Téged ízlel, éhezik,

Ki Véred issza, szomjazik.

Nem tudhat már kívánni mást,

Csak Benned érez újulást.

(Részlet KISS MÁRIA HORTENSIA: ÚJ IDŐK APOSTOLA – A STIGMATIZÁLT GALGÓCZY ERZSÉBET című könyvéből)