A stigmatizált Galgóczy Erzsébet rövid életrajza

Kategória: Galgóczy Erzsébet Megjelent: 2012. március 24. szombat

Galgóczy Erzsébet nagy magyar engesztelőnk, hitvallónk, Krisztus fehér vértanúja Szolnokon született 1905. június 27-én, 10. gyermekeként egy 11 gyermekes családban. A felnőttkort csak négy gyermek élte meg. Szülei mélyen vallásos, egyszerű emberek voltak. Két éves korában elvesztette édesapját.

Mindig nagyon beteges kislány volt, gyermekkorában balesetek is érték. Elemi iskoláit alig tudta emiatt elvégezni. Első áldozó is csak negyedikes korában lehetett a sok hiányzás miatt. Ettől kezdve napi áldozó lett. Jézus és a Szűzanya iránti szeretetét és odaadását édesanyjának köszönheti, aki még születése előtt felajánlja Jézusnak és a Szűzanyának.

– 1919-ben, az ún. Tanácsköztársaság idején, amikor a románok a Tiszáig jöttek és állandóan lőtték a várost, a Zagyva mellett álló templomból (ma a szolnoki Vártemplom) mint kis Tarzíciusz, kimenti az Oltáriszentséget a cibóriumban. Már ekkor vértanúságra vágyik, szeretné életét áldozni Krisztusért. A megáradt Zagyvát átúszva, fejére kötve menti meg a Drága Terhet... 14 éves ekkor...

– 1920. március 12-én fekszik betegen ágyba, és ettől kezdve tulajdonképpen élete végéig fel sem kel. 42 év súlyos testi és lelki szenvedésekben, ágyban fekve, tehetetlenül!

Betegségei, melyeket kereszthordozásként – vívódások után – felajánl a lelkek megmentéséért, a következők:

skarlát, szövődményeként vesebaj (4 éves!), égési sérülés angolkóros lábakra, tüdőgyulladás, majd TBC, a tüdőről a belekre, majd a csontokra húzódik, állandó lázas állapot, sokszor 42 C° felett, degeneratív mozgásszervi elváltozások, szív- és keringés-rendszeri betegségek, mindezeken felül mások betegségének átvállalására való készség és képesség...

– 1929. júl. elején jelenik meg nála először – kezdetben nem ismeri fel – a Szűzanya, a Szép Hölgy, és ettől fogva élete végéig majd minden nap. Ez év nagyböjtjében jelennek meg - időszakosan eltűnve, látható módon kezén, lábán és oldalán Krisztus sebhelyei. Karácsony éjszakáján pedig a töviskoronát kapja homlokára és fejére.

Ettől kezdve haláláig hetente (pénteki napokon) átéli Jézus kínszenvedéseit, együtt hordozza Vele a terheket, lelkeket mentve, engesztelve hazájáért. A Szűzanya mellett Jézus is többször megjelenik neki (pl. képeket mutatva neki az országról az ostrom idején), így kérve segítségét, amit ő mindig megad...

Szenvedéseiben a Szűzanya is ápolja, segíti, megáldoztatja, sőt esetenként maga Jézus is áldoztatja. Magát teljesen felajánlva Jézusnak és a Szűzanyának, nemzetünk bűneiért engesztelt, élte hihetetlen mélységű testi-lelki szenvedésekkel teli életét haláláig, és napról-napra vált Krisztus fehér vértanújává. Életútja párját ritkító misztika. A Szűzanya kérésére rejtettségben élte le engesztelő életét. Nem is igen tudnak Róla még halála után közel 50 év eltelte után sem. Mindenesetre Szt. Pió atya tudott Róla. Egy alkalommal magyar zarándokok keresték fel, akiket így fogadott: „Minek jönnek maguk ide Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.” (Kiss Mária Hortenzia nővér: A stigmatizált Galgóczy Erzsébet – Új idők apostola c.

könyv, 178. o.) Életútján papok, szerzetesek, segítők kísérték, akik tanúságot is tettek Róla...

Életét Máriaremetén fejezte be 1962. március 27-én. Halálakor rózsaillat töltötte be a szobát. Tisztelői később is részesültek rendkívüli, mennyei illatban... a budapesti Farkasréti temetőben is, a sírjánál.

Galgóczy Erzsébet életének fontossága, pillanatképei:

Az Oltáriszentség kimentése, vágy a vértanúságra, engesztelő áldozata, életfelajánlása, mérhetetlen szenvedéseiben a Szűzanya és Jézus személyes látogatása, támogatása, segítsége, a Szűzanya tanítása, a stigmák megjelenése, vádak, megnemértések, egyházi vizsgálatok, testi-lelki szenvedések, lelki vezetői, költészete, misztikus álmai, lelkigyakorlatai.

Galgóczy Erzsébet a Szűzanya kérésére rejtetten élte le életét. 2009-ben elkezdtük élete, személyisége, emléke felkutatását. A folyamatba illeszkednek bele a megismertetéséért mondott szentmisék és életéről tartott előadások is. Célunk Galgóczy Erzsébet. megismertetése lehetőleg minél több magyar emberrel hazánkban és határainkon kívül. Imádkozzunk ezért! Galgóczy Erzsébet, könyörögj érettünk!

A Boldogságos Szűz szavai Galgóczy Erzsébethez 1946. augusztus 30-án:

„Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr Jézus, hogy valóban az Ő eszköze voltál és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr Jézus leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándékainak megvalósításához téged használt és környezetedet eszköznek.”

Életének helyszínei:

(1905-1945) – Kisújszállás (1945-1954) – Veresegyháza (1954-1959) – Máriaremete (1959-1962)

 

Életrajzi források:

1. Kiss Mária Hortenzia (1911-1994) Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskolanővér: A stigmatizált Galgóczy Erzsébet – Új idők apostola (1989) c. könyv

2. Roth Anna (1918-1998) Páli Szent Vincéről nevezett szatmári irgalmas nővér: A szeretet nem ismer határt (1991) c. könyv

Megjegyzés: Kiss Mária Hortenzia könyve már nem kapható, viszont Roth Anna (a könyv borítóján és belül sem található a szerző neve) könyve: „A szeretet nem ismer határt” címmel kapható.

Beszerezhető: Szeplőtelen Szív Alapítvány, 1029 Budapest, Álmos vezér u. 22. Tel.: +36(1)376-9654

(Medveczky István)