Szeretett Testvérem! - hét levél Istent keresőknek - 1. levél

Kategória: Evangelizációs levelek Megjelent: 2012. február 15. szerda

Még 2001-ben, az akkori ingyenes újságunk mellékleteként írtam hét levelet a fenti címmel, amit postán terjesztettünk. Később aztán kis füzet alakban is megjelent, de már így is régen elfogyott. Most, az új evangelizáció évében itt a honlapon újra közreadjuk őket. Ha jónak látjátok őket, küldjétek el azoknak, akikért imádkoztok.Az első levél:

Szeretett Testvérem!

Szeretném, ha tudnád, hogy a világ kedvezni akar neked. Nézd csak, milyen jó véleménnyel van rólad. Szerinte mindenre képes lehetsz, csak rajtad áll. Csak emelkedj ki abból a lelki nyomásból, amit nevelés, erkölcs vagy bármi egyéb révén ráderőltettek! Ne legyen bűntudatod (azaz a bűnről való tudásod), nem vagy bűnös! S mivel nem vagy bűnös, bármit megtehetsz! És bátran nyilvánítsd ki, ha valaki/valami nem tetszik neked, forgasd fel a rendet, hogy egy új, általad is elfogadható állapotba jusson minden! Légy erős és bátor, mi tolerálunk téged...

Jézus Krisztusnak korántsem ilyen jó a véleménye rólad. Szerinte bűnös vagy és bűn alatt élsz. Magadtól alig vagy képes ez ellen tenni, még a legnagyobb erőfeszítéseid után is rendre elbuksz. Ezek szerint nem csupán rajtad áll, hogy mi lesz veled! Nehéz ezt elfogadnod?

Hányszor mondják sokan: nekem tulajdonképpen nincs bűnöm. Én rendes ember vagyok és szeretetreméltó. Ugyanakkor veszekednek, gyűlölködnek, még legszűkebb családjukban is viszály jár a nyomukban. Míg a maguk baját az egész földdel hordoztatni akarják, a másokéra legyintenek: "Maguknak köszönhetik!" Érzéketlenek az emberek szenvedései iránt. Részvétet kérnek részvét nélkül, szeretetet szeretet nélkül. Ítéletet mondanak, de magukról nem tűrnek kritikát. Az életük ítélkezés, ezért őket is elítélik. Talán megér­ted, miért mondja Jézus:

"Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen ménlékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Miért látod meg a .szálkát embertársad .szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a .szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató! EIőbb vedd ki a gerendát a saját .szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy ki vedd a szálkát embertársad .szeméből. Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és a gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal és megfordulva széttépnek benneteket. Kérjetek és kaptok, keres­setek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak." (Máté 7, I -8)

Igen, az ilyen ember képmutató. Valójában nem ismeri önmagát, egyszerre szorong és álmodozik - hát ezt az álmát mutogatja. Úgy be van gerendázva a szeme (a saját elképzeléseivel), hogy csak kis réseken keresztül leselkedik a világra - s azt bizony már a felebarát szálkája is kitölti - s amit lát, azt véli egésznek.

Pedig ő is egy szeretetreméltó ember. Tele van tehetségekkel, képességekkel. Amikor Isten megteremtette, azt mondta rá: igen jó És azt mondta: szeretlek!

Ezt mondja neked is. De ha nem hallod meg ezt a halk, ám tiszta hangot, Isten hangját, akkor a világ zsivaja felé fordulsz. A világ is jót akar, - te vagy az a jó, amit akar! A te kincseidet, képességeidet, talentumaidat akarja. Azt akarja, hogy őt szolgáld - de jobb ha tudod, csak addig kellesz neki, amíg van valamid. Kifoszt, kiszipolyoz, s aztán félredob. Semmit sem kérhetsz ingyen! S ha mindenedet odaadod, akkor sem kapod meg azt, amit ígér: nem leszel bűn nélküli, nem leszel nyugodt és békés, nem leszel örömteli, s főleg: nem leszel szeretve.

És Jézus? Aki látszólag olyan kellemetlenül viselkedik, bűnösnek mond és gyengének? Ő azt mondja: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek. Mert aki kér, az kap, aki keres az talál, .s aki zörget annak ajtót nyitnak." Ha jól megfigyeled, nem mond semmit, hogy mi az ára annak, hogy kapj, hogy találj, hogy ajtót nyissanak neked. És tudod miért? Mert nincs is ára. Mert annyira megfizethetetlen az ára, hogy Isten inkább ingyen odaadja. És mindezt azért teheti meg, mert Ő már kifizette az árát mindannyiunkért, örökre.

Ahhoz, hogy Jézus kezéből az ingyenes ajándékokat átvedd, valamit mindenképpen meg kell értened - erről beszéltem az előbb - azt, hogy valakihez mindenképpen tartozol. Nem vagy független! Vagy a világhoz tar­tozol, vagy Jézushoz. A kafarnaumi százados így beszél erről:

"Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! ­elmegy, a másiknak.' Gyere ide! - odajön hozzám, vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! - megteszi. Ennek hal latára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: `Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában..." (Máté 8, 9-11)

Jézus összesen ennyit kér: bízz benne. Ha bízol benne, akkor az Ő hatalma alá kerülsz. És Jézus Krisztus már bebizonyította, hogy hatalma van mindent megadni neked! Meggyógyította a betegeket, megszabadítot­ta a gonosz hatalmától őket, békét adott a szívükbe, halottat támasztott, sőt arra is volt hatalma, hogy önként odaadja az életét - érted, értem, mindenkiért! - és önként visszavegye: feltámadt a halálból! Ezt egyikünk sem tudja önmagától megtenni! Senki magát ki nem húzza a kútból, hacsak ki nem húzzák. A világ mai Münchausen bárói persze szeretnék ezt a kellemetlen tényt elhallgatni - s helyére a saját meséiket ültetni a sikeres emberről, az önmegváltásról, ősenergiáról meg még sokféle szép, okos és hazug dologról. És amíg megpróbálod kihúzni magad e mesék által a kútból, csak még jobban lesüllyedsz, a fulladásig. Ki jön utá­nam a kútba? Ki szabadíthat meg? Kinél zörgessek? Jézus azt mondja:

"Én vagyok a jó pásztor; ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, (...) mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem." (János 10, 14, 15-17)

Egyedül Jézus az, aki be is tudta bizonyítani, hogy valóban hatalma van a saját élete felett - meghalt és föltámadott! Ő nem azt tanítja mint korunk mágusai: bízz magadban! Nem, Ő azt mondja: Bízz bennem! Én vagyok a jó pásztor, szeretlek téged és azért haltam meg, hogy te élhess! Legyőztem a halált és ebből a győzelemből neked is részt akarok adni!

Kiálts fel bátran: halál, hol a te fullánkod? Mert ha valaki képes volt legyőzni a halált, akkor általa mind­annyian győztesek lettünk! Minden képességünk, minden készségünk életre kel. Kikerül a depresszió, a szorongás, az elnyomó szellemek, saját rendezetlen vágyaink uralma alól, annak szabadságába, aki megteremtett minket. Mert Isten neve Szeretet. Aki a Szeretetben van, aki megtér a Szeretetbe, az a Szeretet szabadságába tér meg, Jézus Krisztus által, aki az út az igazság és az élet. Nem kérdés többé, hogy beszéd­készségemmel jó tanító, vagy jó demagóg leszek-e. Nem kérdés, hogy kézügyességemet alkotásra vagy pokolgép gyárfására használom-e. Nem kérdés, hogy amikor kinyitom szívem, az abba rejtett kincsek Isten elé, vagy a disznók elé kerülnek-e. Nem kérdés, hogy termékeny lesz-e az életem, vagy csak termelékeny. Isten győzött. Ő az a hatalom, aki nem hatalmaskodik, Ő az az erő, aki nem erőszakoskodik. Ő az, aki nem szétszór, hanem összegyűjt. Ő az, aki mindezt ingyen megteszi - mert szeret. E hatalmasság alá kerülni jó, mert ez a Szeretet hatalma és királysága.

Istenem találj meg, mert elvesztem! Istenem, mondj ki és szólj hozzám, hogy életre kelhessek. Ajándékozz meg önmagaddal, hogy egészen önmagam lehessek, megszabadulva minden rabságból!

Jézus szeretete sürget minket. Ő hív minket az örömben, de hív minket a fájdalomban, a szorongásban, az elveszettségben is. Azért tud hívni, mert ott is jelen van. Ott is velünk van! Aki hallgat a sürgető hívásra, az életet nyer és örök életet. De vigyázz! Nem folyamatos hétvégét és születésnapot! Nézd, hogy bántak az Üdvözítővel, aki értük jött:

"E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: "Nézzék, a királyotok"! De újra elkezdtek ordítani: "Halál rá, keresztre vele!" Pilátus megkérdezte: "Kelesztre feszíttessem a királyotokat?"De a főpapok tiltakoztak: `Nincs királyunk, csak császárunk!" Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre." (János 19, 13-16)

A világ nem ismerte fel a Messiást, hanem halálra adta őt. A halál gerendájából van a redőny ácsolva, amely a világ fainak a szemére ereszkedik. Bár az életet vágyják, mégis halált kiáltanak rá. Önállóságra vágynak, mégis császárt kiáltanak. Békére vágynak, mégis háborút készítenek. Isten felmagasztalását jönnek ünnepel­ni, mégis halálra adják Őt.

Ha kiszolgáltatjuk magunkat vágyainknak, akkor mi is ennek részesei leszünk. S ha a halált mérjük, a mi részünk is halál lesz.

Ha Jézust választod, akkor a világ rád is ki akarja mérni a halált - de nincs ereje hozzá! Jézus győzött! De meg fogja próbálni. Téged is megkísért, téged is pusztulásba akar sodorni, téged is el akar szakítani Isten szerelmétől. Ne félj, hanem ragadd meg a keresztet, Krisztus keresztjét, és biztos lehetsz benne, hogy a Keresztrefeszített veled van. Ő a győztes, ő az Úr minden felett!

Köszönöm, hogy meghallgattad hívását.

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments