A rózsafüzér ima eredetéről

Kategória: Érdekességek Megjelent: 2020. október 30. péntek

A 12. századból származik. Abban az időben, amikor az egyházat az albigens eretnekség támadta meg, Szt. Domonkost a Szűzanya inspirálta, hogy egy korábban ismeretlen megközelítést alkalmazzon. Amikor a faluról falura járva prédikált az üdvösség titkairól, mint amilyen a megtestesülés, a megváltás, az örök élet és a Szentháromság, Domonkos minden tanítás után tíz Üdvözlégyet imádkozott.

Így a rózsafüzér Biblia lett a térdünkön.

Milyen imákból áll a rózsafüzér?
A benne található imák közvetlenül az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől származnak.
A dicsőség
Az angyal hirdette a pásztoroknak Jézus születése után: Dicsőség a magasságban Istennek. Békesség a földön a jóakaratú embereknek. Ez egy a Szentháromságot dicsőítő himnusz. Akkor lehet béke a mi életünkben a földön, ha megadjuk a dicsőséget Istennek.
A Miatyánk
Közvetlenül Jézustól származik és a Mennyei Atyára irányul.
Az Üdvözlégy első fele
Az angyali üdvözletkor Gábriel angyal köszöntötte így a Szűzanyát: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Az Üdvözlégy második fele
Erzsébettől származik, akit a Szentlélek inspirált: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
A befejező fohászt
az Egyház tette hozzá a Szentlélek irányításával: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és  halálunk óráján.