Érdekességek: Don Bosco egy kevésbé ismert álma

Kategória: Érdekességek Megjelent: 2020. április 23. csütörtök

„…Hagy idézzem fel azonban Don Bosco egyik álmát. Ő a XIX. század nagy szentje volt, aki fiatal fiúk ezreinek segített, az egész világon elterjedt szerzetes rendet (szaléziak) alapított, nyomdát és kiadót hozott létre, újságot és könyveket írt, szerkesztett, imádságára pedig meggyógyultak a betegek és több halott is feltámadt.

Felmérni is nehéz tevékenysége sokrétűségét és erejét. Az ezernyolcszázas évek olasz forradalmi hangulatában szinte egyszemélyben adott választ a kihívásokra és egy hatalmas megújulás és megtisztulás motorja lett. Isten időnként álmokban szólt hozzá. Egyik ilyen álmában Savio Domonkos látogatta meg. (Ő életében Don Bosco egyik kedves neveltje volt, később szentté avatták.) Savio Domonkos az álomban egy nagy kertre mutat és azt kérdezi:
- Látod odabent azt a rengeteg fiatalt? Nézd meg, mi van a bejárat fölé írva.
- Látom. Az áll ott: Szalézi Kert.
- Ők ott mind szaléziak, illetve azok a fiatalok, akiket megmentettél te és a fiaid. Számold meg őket, ha tudod – de még sokkal többen lennének, ha nagyobb hited és bizalmad lett volna Istenben. (Don Bosco Kiadó, 2009.)
Egészen elképesztő történet. Azt mondani ennek az embernek, akinek akkora hite volt, hogy halottakat támasztott, aki több száz fiatalt fogadott magához, pedig olykor egy ebédre se volt pénze, aki olyan hitvédelmi könyveket írt, hogy némely keresztény felekezetből (szektából) meg akarták őt ölni, mert teljesen lerontotta a munkájukat – azt mondani neki, hogy nagyobb hite és bizalma is lehetett volna Istenben….
Most láthatjuk csak igazán, mennyire a béka feneke alatt vagyunk! Iskolai tudásunkat hitnek gondoljuk, szokásainkat bizalomnak és úgy véljük, rendes keresztény emberek vagyunk. De a szentek tükrében láthatjuk, hogy bizony, van hová előre mennünk, hosszú út és tanulási folyamat áll még előttünk, ha csak megközelíteni is akarjuk őket!
Pedig a világnak nagy szüksége van a hittel és bizalommal teli emberekre. A világnak nagy szüksége lenne ránk, hogy kijusson ebből a mély válságból. Kire és mire számítson, ha nem a mi imáinkra, szeretetünkre, tetteinkre?
Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közben-járására, hogy Szentlelked által add meg nekünk a mustármagnyi hitet, ami növekedhet bennünk! Ajándékozz meg minket győzelmekkel, add, hogy a Te jelenlétedtől megrendüljenek az emberi szívek és Hozzád térjenek! Add meg az erős hitet, a növekvő hitet, a csodatévő hitet és bizalmat, hogy krisztusi emberekként élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére! Köszönjük Uram, hogy megajándékozol minket! Ámen.”
(Sípos (S) Gyula: Isten győzelmet ad cÍmű könyvéből)