Isten százada, vagy…?

Kategória: Eheti Megjelent: 2014. március 03. hétfő

"...Ha pedig az ördögé volt a XX. század, akkor Istené, a megújulásé, a helyreállítódásé a XXI. század! De ha ez így van, akkor miért hallunk újra és újra a háborúkról, miért még erőteljesebb a keresztényüldözés, miért recsegnek-ropognak a világ eresztékei?..."

Az elejére, csak ismétlésként: A sokak számára ismert történet szerint XIII. Leó pápa (1878-1903) egy szentmiséjét befejezve épp kivonulni készült, amikor természetfölötti látomást kapott. Ebben – a bibliai Jób könyve elejéhez hasonlóan - a sátán beszélt Istennel. Időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat és a világot. Azt állította, ha kapna száz évet, akkor végül mindenki neki engedelmeskedne - Isten pedig hatalmat engedett neki a XX. század fölött. (Amikor a pápa az önkívületből magához tért, egy szó nélkül a szobájába sietett, leült asztalához és papírra vetette azokat az imákat, amelyek elmondását minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike a Szent Mihály ima, ami a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjai bevezetéséig mindig elmondtak a misék végén: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.)

El kell ismernünk, hogy a XX. század valóban rettenetes volt. Két világháború, iszonyatos vérengzések és népirtások, holokauszt, a szexuális forradalom következményei, az istentelen ideológiák világméretű elterjedése – a Jelenések könyvének nagy vörös sárkánya valóban „lesöpörte az ég csillagainak harmadát”, azaz a Szovjetunióból terjedve uralmat és befolyást gyakorolt legalább a föld országainak harmadán – az atomháború veszélye, ökológiai katasztrófák előidézése… De tegyük fel magunknak a kérdést: Győzött a sátán?

Nem győzött! (Ha győzött volna, már túl lennénk - feltéve, hogy egyáltalán túléltük volna – legalább egy atomháborún, hiszen a sátán „embergyűlölő kezdettől fogva”, célja az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember teljes megrontása és végül elpusztítása.)

Ha pedig az ördögé volt a XX. század, akkor Istené, a megújulásé, a helyreállítódásé a XXI. század! De ha ez így van, akkor miért hallunk újra és újra a háborúkról, miért még erőteljesebb a keresztényüldözés, miért recsegnek-ropognak a világ eresztékei?

Az bizonyos, hogy a sátán nem tudja már fenntartani azokat a nagy, nyilvános elnyomó struktúrákat amelyeket eddig fenntartott. Összeomlott a kommunista blokk (ámbár a „vörös sárkány” újra éledezik, ahogy a Jelenések könyve előre megjövendölte), az „arab tavasz” szintén véget vetett egy sor diktatúrának, és a folyamatnak még nincs vége. Minden nagy politikai, gazdasági, kulturális rendszer, amit átjárt a gonosz ihletése, az vagy már összeomlott, vagy összeomlóban van. Válság válságot követ - feltehetjük a kérdést: jobb lett ezzel nekünk? Ezt akartuk? Ez lenne a Megújulás ára?

Nem feltétlenül. Az biztos, hogy hazánkban nagy lelki megújulás is volt a rendszerváltozás idején. Az emberek végre szabadon választhattak – és sokan döntöttek akkoriban Isten ajánlata mellett. A katolikus karizmatikus megújulás éves találkozói Budapesten megtöltötték a nagy sportcsarnokot és sok kis keresztény gyülekezet is erőteljesen növekedett abban az időben. Végső soron azonban az ország Isten helyett a mammont választotta. A gazdasági szakemberek lettek az ország új prófétái. A tévé sok-sok csatornán keresztül hirdette, adta a népnek a cirkuszt és az evilági élet kenyerét – hogy milyen eredménnyel, az mára nyilvánvalóvá vált.

Hasonlóan történik ez a többi felszabaduló országban is. A népek lehetőséget kapnak a szabad választásra és döntésre – de ez azzal is jár, hogy napfényre kerülnek a szívek titkos gondolatai és indulatai. Nem nagy vigasz, hogy értjük, ez volt az eddig elrejtett szívekben…

A sátán jelenleg gerilla harcot folytat, szívtől szívig, háztól házig, utcáról utcára hatol előre. A technikai eszközök segítségével, sötét megrontó erejével igyekszik újra a befolyása alá vonni az embereket, népeket, nemzeteket és országokat és elismerhetjük, sikeresen dolgozik. Rengetegen döntenek a gyűlölet, a bűnök mellett! (Hazánkban politikai pártok válhatnak sikeressé más emberek, nemzetiségek gyűlöletének hirdetésével és/vagy minden bűn elfogadtatásával, liberalizálásával…)

De! Az emberek szabaddá váltak Isten országára is! Dönthetnek a Szeretet mellett, a megújulás mellett – és végül Isten országa erősebb lesz a sátán birodalmánál! Hogy ez így fog történni az nem kétséges. A szentírási próféciák végül mindig beteljesednek – a kérdés csak az, hogy mikor és milyen áron?

Hiszem, hogy Isten hazánkat és a Kárpát-medencét annak példájává akarja tenni, hogy létezik békés út, lehetséges visszaszorítani a nagy, külső elnyomó struktúrákat és megállítani az erkölcsi romlást, szétesést is. Az Úr minket, keresztényeket arra hív, hogy legyünk ennek katalizátorai, kovászai, legyünk az újjáépülés oszlopai, megtartó ereje. Imádsággal, a szeretet cselekedeteivel, alkotásaival… hogy hazánk a Szeretet földje legyen.

Végső soron minden választás erről szól.

Isten mellett állsz? Akkor – ha mást nem tudsz – legalább válaszd a legkisebb rosszat…

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

 

 

You have no rights to post comments