Nagy antikrisztusi vezetők az ókortól napjainkig

Kategória: Eheti Megjelent: 2023. július 03. hétfő

Az egyház mindig komoly vizsgálatokat folytat, mielőtt valakiről megállapítja, hogy életében hősies fokon gyakorolta a szeretetet és ezért szentként tisztelhetjük. A világ azonban nem végzi el a megkülönböztető vizsgálatot, ezért a történelmi példaképek között mindenféle embert találhatunk, köztük kifejezetten antikrisztusi jelleműeket is.

Már János apostol is azt írja első levelében, hogy „sok antikrisztus jelent meg” (1Ján 2, 18) és ez a figyelmeztetés nekünk is szól, hogy gyakoroljuk a megkülönböztetést és válasszuk szét az ocsút a búzától, a jót a rossztól, az igazat a hamistól, a krisztusit az antikrisztusitól.
Jézus a Hegyi beszédben a legegyszerűbb – bár nem mindig könnyen alkalmazható –, módszert is elmondja, arra is felhívva a figyelmünket, hogy ne csak a szavakat, hanem a tetteket is figyeljük:
„A gyümölcseikről ismeritek fel őket. Vajon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát a gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ‘Uram, Uram!’, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: ‘Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?’ Akkor majd kijelentem nekik: ‘Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik gonoszságot cselekedtetek!’” (Mt 7, 16-23)
Időnként nagyon össze vannak kavarodva a dolgok. Benvenuto Cellini csodálatos képző- és iparművész volt, ugyanakkor naplójában a gyilkosságaival dicsekszik. Caravaggio egészen döbbenetes erejű képeket fest, közben összeférhetetlen természete miatt szintén gyilkosságba keveredik és menekülnie kell. Tolsztoj írófejedelem, s egyben kibírhatatlan, hazudozó férj. Dosztojevszkij az emberi lélek mély ismerője és csodálatos istenkereső, nem mellesleg megrögzött szerencsejátékos… Ilyen esetekben mit tekintsünk gyümölcsnek? A művészetét vagy az élete egyéb területeit?
Ennél egyszerűbb a helyzet a népek és nemzetek némely nagy vezetőinél, akiket tetteik alapján egyértelműen antikrisztusi jelleműnek, a hatalom megszállottjainak, önistenítőknek, az emberi élet semmibe vevőinek tarthatunk – milyen tragikus, hogy a történelmi példatárakban mint nagy történelmi alakok és példaképek szerepelnek!
Nagy Sándorról ámulva írják le, hogy katonai zseni volt – és ez igaz is lehet -, aki a világ legnagyobb birodalmát hozta létre néhány év alatt. Közben azonban egész városokat törölt el a föld színéről, kiirtva belőlük felnőttet és gyereket, népeket telepített át és hihetetlen kegyetlenséggel tarolta le a világot. Ázsiába átérve istenként tiszteltette magát és gyerekkori barátait is megölte és kivégeztette, ha azok ellent mertek mondani neki. Íme az ősi kísértés: olyanok lesztek, mint az isten, ti határozhatjátok meg, mi a jó és mi a rossz…
Julius Ceasar hasonlóképp cselekedett, majd a csúcsra érve örökletes diktátorként istenszobrot emeltetett magának, s ezt tette fogadott fia, később utóda, Augustus császár is. Attila, Dzsingisz kán, Szulejmán szultán, Napóleon, Hitler, Sztálin, Pol Pot… mind ugyanazt az utat járják be. Céljuk a teljes hatalom megszerzése minden áron, majd kiterjesztése tűzzel-vassal, kíméletlenül. Kényük-kedvük szerint bánnak az emberekkel, felemelnek és letaszítanak, ölnek és rabolnak, törvényeket hoznak, amelyek rájuk nem érvényesek, tévedhetetlenek és imádatot várók, gátlástalanok és gyűlölködők, hazugok és kíméletlenek… Egyszóval teljes ellentétei Jézus Krisztusnak. Személyiségük és jellemük a gonosz lélek, a hazugság atyja által formálódik és alakul, tetteik gyümölcsei nyilvánvalóak.
Szomorú valóság, hogy a világ most kezd újra beleszeretni az erő és hatalom embereibe. A zsarnokoknak új kultusza és követői támadnak és a világ megint példaképként tekint az „erős emberekre”, már nem is mentegetve, hanem igazolva tetteiket. Ahogy pedig Istennek vannak minden korban a prófétái és apostolai, ugyanígy a gonosz léleknek is. Tetteikről most is felismerhetjük őket. Íme az orosz elnök, aki kivégzi az ellene szólókat és betiltja az ellenvéleményt közlő médiumokat, népeket és nemzeteket támad meg és felhatalmazva érzi magát arra, hogy egész városokat bombázzon porrá és pusztítson el, semmivel sem törődve. Ugyan milyen lelkületből fakad ez, és milyen lélek lakozik azokban, akik mindezt helyeslik, magyarázzák, elfogadják, támogatják és szurkolnak neki?
Drága Istenünk! Adj nekünk a szíved szerint való vezetőket az élet minden területén, az antikrisztusi vezetőktől pedig szabadíts meg minket! Hadd jöjjön el közénk a Te országod, a békesség és a szeretetet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen,
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments