Amit a világ nem ért meg…

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. május 23. hétfő

…és mi keresztények is alig-alig fogjuk fel, hogy Isten teljesen és örökre elköteleződött az emberek mellett. Ennek óriási súlya és jelentősége van! Bárcsak legalább mi megértenénk, mit jelent az, hogy Jézus Krisztussal az igaz emberi természet örökre „beoltatott” a Szentháromságba!

Isten már az első időktől fogva újra és újra szövetséget ajánl, s szövetséget köt: Ádámmal, Noéval, majd Ábrahámmal, s az ábrahámi szövetséget vérrel pecsételi meg – de mindez csak előképe, nevelőmunkája az új, teljes és tökéletes szövetségnek, amikor a megtestesült Isten a saját vérével, életével köti össze az eget és a földet, Teremtőt és teremtményt.
Isten szövetséget kötött az emberrel, örök szövetséget, teljes és kölcsönös odaadást, kiállást a másik mellett, életre-halálra. Isten oldaláról ez a Szövetség soha fel nem bontható, mert az azt jelentené, hogy a Szentháromság felbontható, hiszen a Fiú az, aki megtestesült, Jézus Krisztus tökéletesen Fiúisten – és egyben tökéletesen ember -, így az ember elvetése egyben a Fiú elvetése is lenne, ami lehetetlen.
Bárcsak megértenénk, milyen nagy kegyelem részesei vagyunk, mert Krisztusban vagyunk! Valóban minden lehetséges, minden kérhető, minden kapható, hiszen benne vagyunk Istenben, és Isten a minden mindenben!
Ha ezt megértenénk, mindent megtennék, hogy Krisztusban legyünk – int az Ő Testének tagjai és a Szentlélek temploma -, hogy krisztusi emberek legyünk! Jézus Krisztus minden szava és tette kincs lenne számunkra, hogy ahhoz igazodjunk, abból táplálkozzunk, és Isten életét elhozzuk a földre: amint a mennyben, úgy a földön is!
A gonosz lélek tudja, hogy ha az emberek megértenék istengyermekségüket, az ő tervei kudarcot vallanának, hatalma elenyészne fölöttünk. Így aztán meg is tesz mindent, hogy ezt megakadályozza. Új isteneket állít elénk, a saját képére és hasonlatosságára, a pénz és hatalom isteneit, a gátlástalanság és erkölcstelenség zászlóvivőit, a viszály, harag és gyűlölet szítóit – és mint látjuk, a világ örömmel követi azokat.
Nekünk azonban nem kell velük együtt menetelnünk! Mi Istenhez tartozunk, Isten országában élünk, a Szentlélek gyümölcseit teremjük – szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, szelídség, önmegtartóztatás -, hogy a bűnösök bűnbánatra jussanak, a betegek meggyógyuljanak, a megkötözöttek megszabaduljanak, a Szövetség helyreálljon a mi oldalunkról is, az egész világ áldás alá kerüljön és Isten gyermekeinek szabadságára eljusson.
Minden lehetséges annak, aki hisz! Hiszed-e, hogy Isten gyermeke vagy? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus megváltott a bűn uralma alól és átemelt Isten országába? Hiszed-e, hogy Isten veled jár az élet útján, és óv, bátorít, int, buzdít? Hiszed-e, hogy Ő annyira szeret téged, hogy az életét is odaadta, csak hogy veled lehessen, most és mindörökké?
Akkor forduljunk el a bűntől és kárhoztatástól, járjunk a tisztulás útján és legyünk bátrak, mert bármit kérünk, megkapjuk, hogy Isten megdicsőülhessen közöttünk és eljöjjön közén a békesség és szeretet, igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje.
Imával és szeretettel: Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments