A próféciák és magánkinyilatkoztatások beteljesüléséről

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. március 14. hétfő

Azt meg kell értenünk, hogy még a teljesen biztosan Istentől jövő prófétai szavak és magánkinyilatkoztatások beteljesedése sem magától értetődő, hanem függ attól, hogy meghalljuk-e, hogyan halljuk meg, és képesek vagyunk-e azt hittel befogadni és a megvalósításba belelépni. (Arról nem beszélve, hogy a gonosz léleknek is megvannak a maga prófétái és apostolai, akik nagy erővel munkálkodnak evilági terveiken…)  

Jakab apostol azt írja: „így beteljesedett az Írás, amely azt mondja: Ábrahám hitt az Úrnak, és ez megigazulására szolgált” (Jak 2, 23) – azaz hitt Ábrahám az Úrnak, és ez a hite, és az ebből fakadó cselekedetei (például: elhagyta addigi lakhelyét, hogy bevonuljon az ígéret földjére) áthozták a valóságba az ígéretet.
Jézus Krisztus teljes szívvel imádkozza: „jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!” (Mt 6, 10) – és valóban mindent megtett, még a kereszthalált is elvállalta, csak hogy ez valósággá lehessen.
Így van ez most is, velünk is - még ha nem is látjuk át teljesen, mit is teszünk pontosan -, és nem is eredménytelenül.
Natália nővér a II. Világháború alatt kapta az égiektől a kérést az engesztelő mozgalom elindítására és az Anna-réti kápolna felépítésére. Mindszenty József bíboros 1946-ban erre áldását adta, de megvalósulni már nem tudott a kommunista uralom miatt. Úgy tűnt, hogy a történelem vihara végleg elsodorta a kápolna ügyét, a rendszerváltás után azonban feléledt a terv, engesztelő emberek, közösségek hordozták szívükben, imáikban és tetteikben, mígnem sok bonyodalom után 2022. nagyböjt első vasárnapjának előestéjén Erdő Péter bíboros szentmise keretében jelentette be, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Normafánál, a Szent Anna réten engesztelő kápolnát épít.
Kindelmanné Erzsébet asszony 1962-ben kezdte írni a Szeretetláng lelki naplót, ami harminc év alatt az egész világon leterjedt, csak épp hazánkban ütközött ellenállásba. A hívek azonban „állhatatosan kitartottak az imában és a közösségben” (lásd ApCsel 2, 42), aminek eredményeképp 2009-ben Erdő Péter bíboros hazánkban is jóvá hagyta a társulást.
A Szeretetlángnál maradva: Erzsébet asszony életének utolsó heteit 1985-ben Törökbálinton töltötte, Hámori Ali bácsi és felesége, Angyi néni ápolásában. Elmondása szerint a Szűzanya azt mondta neki: „Erzsébetkém, ahová te mész, oda én is megyek veled, és azt a helyet lefoglalom magamnak.” Hogy ez hogyan valósulhat meg, azt nem tudtuk – aztán a halálának 10. évfordulóján szobrot avathattunk, két évre rá elkészült a Szeretetláng-kápolna, most pedig már egy kis közösségi ház is szolgálja Isten országának épülését itt.
Amit hiszünk, abba bele kell állnunk, és megcselekednünk. Missziós munkánkban és a gyógyító összejövetelek alatt megtapasztaltuk, hogy ha kapunk az Úrtól egy ismeret szavát, próféciát, kijelentést, akkor az nem mindig valósul meg automatikusan, hanem szükség van arra is, hogy aki ezt kapta, az ezt elhiggye, beleálljon és megcselekedje, valamint ki is tartson mellette. (Sokszor csak hónapok múlva merik elmondani a testvérek a konkrét gyógyulást is – talán félnek attól, hogy ez csak ideiglenes, vagy ha kimondják, akkor majd elmúlik, ami babonásság, s aminek épp az ellenkezője az igaz, a megvallásnak nagy ereje van…)
Hinni és cselekedni – még egy példa erre: Amikor híre jött, hogy egy angol nővér Magyarországon közösségi házat akar alapítani, én rögtön üzentem, hogy Törökbálintra kell jönnie, mert akkor már hittem, hogy hazánk a Szeretet földje lehet, városunknak pedig ebben fontos szerepe van. Így került Regina Collins nővér ide, s épített lelkigyakorlatos házat az Isteni Szeretet Közösségnek Mária kápolnával, ami azóta is működik.
Meghallani az igét, hinni Isten megmentő és újjáépítő kegyelmében és megcselekedni azt – e sötétségbe merült, háborúskodó, bűnökkel terhelt világban ma is ez a feladatunk. Így leszünk a föld sója, a világ világossága, a hegyen épült város… azaz Isten gyermekei, szolgái, barátai, munkatársai, egészen a beteljesülésig.
Drága Istenünk! Add, hogy eljöjjön közén a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments