A közömbös, a pogány, a hamis keresztény és a maradék

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. február 28. hétfő

A közömbös a saját lelkének okozza a legnagyobb kárt, mert nem érdekli Isten megmentő kegyelme. A pogány az egész társadalmat rombolja, amikor bűnös dolgokat istenít, a hamis keresztény pedig elzárja az Istenhez vezető utat…

„Bárcsak lennél hideg vagy meleg, de ha langyos vagy, kivetlek a számból…” (Jel 3, 15). A langyos emberrel (vagy közösséggel) szemben szinte az Isten is tehetetlen. Lenne bár hideg, tagadna, ellenkezne, akkor lehetne vele szemben érvelni, vele valahogyan kapcsolatot teremteni! Vagy lenne tüzes lelkű, aki már rátalált Istenre – de mit tegyünk azzal, akit a saját közérzetén kívül más nem érdekel?
A világ azonban nem közömbös, hanem Isten-ellenes. Felmagasztalja a bűnt és szabadságnak ünnepli a leggonoszabb dolgok elkövetését. „Íme, ti a hazug szavakban bíztok, melyek nem használnak. Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan esküsztök, Baálnak tömjéneztek, és más istenek után jártok, akiket nem ismertek…” – panaszkodik Jeremiás (Jer 7, 8-9) A hatalom, az erőszak, a paráznaság gonosz szellemei divatikonok, filmcsillagok, menedzserek és politikusok fő inspirációiként uralkodnak egész népeken, gonosz dolgok elkövetésére rávéve egész nemzeteket.
Jeremiás azonban még folytatja a bűnök felsorolását: „…azután pedig eljöttök, és megálltok színem előtt ebben a házban, mely az én nevemet viseli, és így szóltok: ‘Megmenekültünk’, hogy elkövethessétek mindezeket az undokságokat? Vajon rablók barlangjává lett szemetekben ez a ház, mely az én nevemet viseli?” (Jer 7, 10-11) Jézus kereszthalála előtti egyik utolsó prófétai tettével ugyanígy kiált fel: „Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek.” (Mt 21, 13) Ezt teszik a hamis keresztények, akik gyakorlati istentagadókként Istent mutatják hazugnak és gonosznak, és Jézus Krisztust járatják le viszálykodó, kapzsi, gyűlölködő beszédükkel és tetteikkel. Így aztán, még aki keresné is Isten útját, tőlük megundorodva Istentől fordul el. „Jaj nektek, akik Isten országába nem mentek be, akik pedig be akarnánk menni, azoktól is elzárjátok az utat!” (Lk 11, 52)
Putyin elnök szívesen mutatta magát ortodox kereszténynek és mondta, hogy ő menti meg a világot a dekadens nyugati romlástól. Tett is gesztusokat az ortodoxok felé (ám visszaszorítva a katolikus keresztényeket és üldözve a kisebb protestáns felekezeteket). Közben szorgalmasan építgette cárságát, hogy a dicsőséges orosz birodalom újra feltámadhasson. (A fenevad, amely halálos sebet kapott, de újra felépült, lásd a Jelenések könyvét.) Kiszorította minden ellenfelét, bebörtönözte, sőt legyilkolta az ellene szólókat és hazugságával etette az egész földet. Végül kimutatta mindent elsöprő nyers hatalmi vágyát, amikor nyíltan lerohanta Ukrajnát. (Már decemberi beszédében nyíltan kimondta, hogy közvetlen befolyását ki akarja terjeszteni a volt európai szovjet érdekszféra egészére.) Sokaknak tetszik ez, még most is védik, tetteit kisebbítik, az áldozatot hibáztatják. (Az egyik megmondó emberünk a tévében attól beszélt, hogy az orosz katonák milyen civilizáltan mennek előre, csak az a baj, hogy az ukrán civilek fegyverhez jutottak és így sajnos lehetnek áldozatok – de ha ez így van, a szovjetek voltak a jófiúk ’56-ban Budapesten?)
A hamis keresztények legjobban a valódi keresztényeket gyűlölik, így mindent meg is tesznek lejáratásukra, kiszorításukra, ellehetetlenítésükre.
És ki az Izajás próféta által emlegetett „maradék”? Azok a józan eszű emberek, akik elsősorban nem jobboldaliak vagy baloldaliak, akik identitásukat nem egy kurzusra tették fel, akikben még van erkölcsi érzék, akik tiszteletben tartják a tényeket, akiknek az igen – igen, a nem pedig nem, és a hazugság, a lopás, rablás, karaktergyilkosság még mindig nem elfogadható, akármilyen előny is származik belőle. Akik hiszik, hogy a gonoszság megállítható és tudják, hogy Isten mellettük áll a küzdelemben. Akik elfogadják, hogy emiatt ők lesznek majd az árulók, a kiutasítottak, a kívülállók – azaz akik felveszik a keresztet és megmaradnak Krisztus tanításában, az Isten- és emberszeretet hűségében. (Vissza Krisztushoz! – hamvazószerdán és nagyböjt vasárnapjain ezért Jézus Krisztus életéről és tanításáról fogok beszélni a youtube-csatornánkon.)
Legutolsó, február 25-i medjugorjei üzenetében ezt mondja a Szűzanya: „A sátán halálos ereje, a gyűlölet és a félelem meglátogatta a földet. Ezért, kicsi gyermekeim, térjetek vissza Istenhez és az imához, a böjthöz és a lemondáshoz, mindazokért, akik eltiportak, szegények és nincs hangjuk ebben az istentelen világban. Kicsi gyermekeim, ha nem tértek vissza Istenhez és parancsaihoz, nincs jövőtök.”
Ez világos beszéd: az ördögi hatalomvágy, gyűlölet, viszály és evilág fejedelmei az egyik oldalon, Isten a másik oldalon. Nincs köztes, semleges terület - tessék választani…
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments