A választási betegség tünetei és gyógyítása

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. február 21. hétfő

Különösen politikai választások idején figyelhető meg ez a kórság, amelynek tünetei többek között ingerültség, a látótér beszűkülése, cselekvési és agresszivitási rohamok, a test és a lélek feszülése és megmerevedése, elzárkózás, a konfliktusok keresése és a másik ember démonizálása, kizárása életünkből. Jó esetben rövid lefolyású, de elhúzódhat és akuttá válhat, ami végül összeomlással járhat. Jó hír azonban, hogy a betegség gyógyítható!

A betegség tünetei könnyen megfigyelhetőek. A beteg ember a saját (és pártja) nézeteit mindenek felett való jónak, a másik oldalét mindenek felett való rossznak látja. Türelmetlen, lekezelő magatartást vesz fel, a vele egyet nem értőket ellenségnek látja, róluk minden rosszat elhisz és elmond, velük szemben mindent megengedhetőnek tart. Megfigyelhetjük, hogy ilyenkor olyan emberek, akik eddig a családjukban békésen együtt éltek más hitű és/vagy hitetlen társaikkal, békében elfogadták és/vagy eltűrték, sőt megértették egymást, hirtelen még a kapcsolatot is meg akarják szakítani azzal, aki nem az ő jelöltjükre/pártjukra szavaz. (Könnyen belátható, micsoda aránytalanság ez.)
A legjobb orvosdiagnosztikai könyvben a jeruzsálemi dr. Jakab felállította a diagnózist és a gyógymódot: „De ha keserű irigység van bennetek, és viszálykodás a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok, meghazudtolva az igazságot. Mert az ilyen nem felülről jövő bölcsesség, hanem földi, érzéki, ördögi. Ahol ugyanis irigység és versengés van, ott állhatatlanság is, és minden rossz cselekedet. Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel, nem ítélkezik, s nincs benne tettetés. Az igazság gyümölcsét pedig békességben vetik el a békeszeretők.” (Jak 3, 14-18)
Vagy ahogy egy másik helyen olvassuk a Könyvben: „Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában!” (Zsolt 34, 15)
A választási láz mögött a békétlenség, a viszály ördögi kórokozója lakozik, amely az ember és a közösség meghasonlását akarja elérni. Ezért fontos figyelmeztetnünk a beteget, hogy amely ember, közösség, ház, állam meghasonlik önmagával, az nem állhat fenn, hanem összeomlik  (Mk 3, 24), ami pedig halálhoz vezet – és ezt mindenképp el kell kerülni! (Aki pedig beleesett a választási betegségbe, de már gyógyulóban van, annak csak azt tudjuk tanácsolni, hogy a még lázas állapotot mutató emberek társaságát is kerülje, velük vitatkozni ne álljon le, mert bajába könnyen visszaeshet!)
A gyógyulás útja tehát a szív békéjének visszaállításával kezdődik. Ehhez az kell, hogy a beteg belássa, az ideigvaló dolgokhoz való ragaszkodása egész életének - az örökkévaló dolgokhoz való ragaszkodásának – ártalmára van: elmúlik a világ és annak minden dicsősége, csak aki/ami Istenben van, az marad meg örökké. (1Ján 2,17)
A választások vasárnapja után jön a hétköznapok hétfője, keddje, péntekje és új hétvégéje. Az élet megy tovább, mégpedig ugyanazokkal az emberekkel, akik eddig körülöttünk voltak és ezután is lesznek. Úgy kell élnünk és cselekednünk, hogy a megértés és béke kötelékeit – amennyiben ez rajtunk múlik –, meg tudjuk tartani.
Mindez azt jelentené akkor, hogy zárkózzunk el a világtól és ne is vegyünk részt a közösségi (politikai) életben? Korántsem. Dr. prof. Jézus Krisztus épp azt kéri, hogy legyünk e betegség gyógyszerévé is, mint a föld sója és világ világossága. Szeretetben, türelemben, békességben, jóságban, egymás elviselésében, a bűnöktől – többek között a nyelv bűneitől -, való tartózkodásban is. Minden hazugság elkerülésében és az igazság szeretetében. Mindent megvizsgálva, és a jót megtartva.
Egyebekben pedig a választási betegségre, és ennek fő okára vonatkozólag az alábbi jó tanáccsal szolgált Jézus a doktoranduszoknak: „Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel.” (Mk 9, 29) A böjttel megfegyelmezzük magunkat (a nyelvünktől kezdve), az imádsággal pedig Istenhez fordulunk, minden jó Atyjához, hogy adjon szíve szerint való jó vezetőket nekünk (és bárki is lesz az, el tudjuk fogadni és imáinkban őt is tudjuk hordozni).
Egyebekben pedig, ha jót nem tudunk választani, válasszuk a kisebbik rosszat.
Imával és szeretettel: Sipos Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments