Vegyük komolyan magunkat…

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. január 10. hétfő

…és a hitünket. Ha hisszük, hogy Istennél van a megoldás a problémáinkra, akkor ott és úgy kell kezdenünk, ahol és ahogy Ő mondja. Probléma pedig van bőven. Világválságok, de olyanok is, amelyeket mi generáltunk magunknak. Nézzük most meg ezeket, és azt, hogy Isten mit tanácsol.

A világválságokra jó példa a globális felmelegedés és klímakatasztrófa, a járvány-helyzet, tágabb értelemben pedig az, hogy még mindig korlátlan növekedést és fogyasztást szeretnénk egy korlátos világban, ami szükségszerűen csak összeomláshoz vezethet. Világméretű most a gazdasági válság és a háborús feszültségek növekedése, köztük a szomszédunkban, Ukrajnában is, ami ugyanolyan könnyen beránthat minket is, mint ahogy majdnem berántott a délszláv háború is.
Hazánkra mindez hatással van. Minket sem kerül el a járvány, az időjárási anomáliák, a szárazság, s ezeket csak súlyosbítja a hazánk természeti kincseivel való felelőtlen gazdálkodás és visszaélés. Azt is láthatjuk, hogy nem csak határainkon túl vannak háborús helyzetek, hanem nálunk is sokan érdekeltek – politikai, gazdasági vagy egyéb okokból -, az ország szétszakításában. Ezt csak növeli a gazdasági válság, az infláció nekilendülése, az egyenlőtlenségek növekedése és a felelőtlen költekezés. A média világa pontosan tükrözi, hogyan vált botrányból megszokottá, majd követésre méltóvá a csúnya beszéd, a másik lejáratása és a bűnök felmagasztalása. (A gonosz lélek pedig szinte tökéletes csapdahelyzetet alakított ki: minden politikai oldalon van valami kevés az igazságból és még több a hazugságból, jól összekeverve, hogy mindenki megtalálhassa a maga pártját és igazságát, ezzel igazolva és magához ölelve a rosszat, a bűnt is.) Fiatalságunk színe-virága, jövőnk záloga pedig százezerszámra hagyja el hazánkat…
Nem különleges dolog ez, így volt ez Jézus korában is. Akkor is politikai, gazdasági válság gyötörte Izraelt, az egymásnak feszülő pártok pedig senkit és semmit nem kímélve törtek előre. (Mi lett volna, ha hallgatnak Jézusra? Csak azt tudjuk, mi lett: kr. u. 70-71-ben a jeruzsálemi templom lerombolása, majd 135-ben, az utolsó lázadás után Izrael eltörlése és kétezer éves száműzetés…)
Isten segíteni akar, mindig ezt akarja. Az első lépés pedig a Szentírás tanúsága szerint mindig a bűnbánat és megtérés meghirdetése. Így volt ez az Ószövetség idején, ezt hirdette meg Keresztelő Szent János és Jézus Krisztus, és ma sincs ez másképp! Ha nem tartunk bűnbánatot, ha nem fordulunk el a rossztól, ha nem égnek ki a rossz gyökerek az életünkből, akkor bármilyen politikai, gazdasági, kulturális választ adunk, a rossz gyökerek újra csak rossz termést érlelnek!
El kell ismernünk, hogy nincs erre ma nagy fogadókészség hazánkban. (Jól jelzi ezt, hogy könyveink és füzeteink közül a megtérésről, prófétai életről, életvizsgálatról szólókat akárhogy tukmáljuk, nem kell az olvasóknak…) Ezért ebben az évben az Imanap-kilenced minden napján egy-egy bűnből való szabadulásért, bűnbocsánatért imádkozunk, mégpedig az egyház által felsorolt hét főbűn és égbekiáltó bűnök listáját követve. (Kevélység, kapzsiság, bujaság, irigység, mohóság, harag, jóra való restség, stb.) Azért ezeket, mert ezek nem konkrét bűnlisták, hanem inkább a bűnök gyökerére mutató alap-beállítódások, amelyek meghatározzák a tetteinket.
Meg kell értenünk, hogy bűnbánat, és az Isten igazságaihoz való visszatérés nélkül nincs megújulás és csak látszateredményeket lehet elérni! Ez nem politikai kérdés – az összes politikai oldalnak szüksége van a megtérésre -, nem gazdasági kérdés, nem kulturális probléma és még csak nem is csak vallásos kérdés, hiszen a tisztességes élet az ateisták, buddhisták, muzulmánok és keresztények számára egyaránt ajánlatos lenne.
Vegyük komolyan magunkat, és vegyük komolyan Isten buzdítását: térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa! Isten kegyelmei, áldásai készen állnak, Isten angyalai és szentjei segíteni akarnak, a Kárpát-medence kegyelmi kehely lehet, túlcsorduló mértékig tele töltve Isten ajándékaival – feltéve, ha ezt a kelyhet képesek vagyunk kitisztítani… Jöjj Szentlélek, bűnbánat és megújulás Lelke, és kezdd el rajtunk!
Ezért imádkozunk január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén (remélhetőleg veletek és még sok emberrel együtt), ezt készítjük elő a ma (hétfőn, január 10-én) kezdődő kilenceddel is. (E héten szerdán pedig még egy internetes élő adásban is beszélni fogok arról, miért és hogyan imádkozzunk hazánkért…)
Imádkozzál és dolgozzál - kalandra fel!
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments