A 2022. évre kapott évi ige

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. január 03. hétfő

Hosszú évek óta minden esztendő elején imádságban kérek egy „vezérigét” az évre, biztatásul, útmutatásul (a közösségi tagjainknak is imádkozunk és kérünk ilyet és persze van szentválasztás is). A tavalyi is nagyon inspiráló volt, és vissza is igazolódott év közben, többszörösen is. Az idei pedig kifejezetten Isten biztatása számunkra, nem ok nélkül.

Jézus a bizalommal teli, kitartó imára buzdít, amikor ezt az igét adja nekünk erre az évre: „Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” (Lk 11, 9)
Ha belegondolunk, hogy mennyi nehézséggel küzdünk egyénileg és közösségileg, egyházunk és hazánk, de az egész világ is – gazdasági válság, erkölcsi válság, háborús fenyegetések, nálunk még országgyűlési választások is -, akkor jogosnak és életmentőnek érezhetjük Jézus szavait. Isten kegyelmeire van szükségünk, hogy a nehéz helyzetekből megerősödve kerülhessünk ki. De tegyük fel azért a kérdést, miért is imádkozzunk, nehogy úgy járjunk, mint akiknek Jakab apostol írja a levelét: „Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyaitokban elpazaroljátok.” (Jak 4, 3)
Azt láthatjuk, hogy az emberek szabadon odamehettek Jézushoz testi-lelki bajaikkal, és Ő segített rajtuk. Legyünk bátrak és okosak! Jézus azt is tanácsolja - ismerve természetünk gyengeségeit -, hogy „ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.” (Mt 6, 33) Isten országa pedig „igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben, (Róm 14, 17) tehát nyilvánvalóan szabad kérnünk, hogy az isteni erények – hit, remény, szeretet -, megerősödjenek bennünk és közöttünk. Fontos, hogy a megtérés és tisztulás útján járjunk és a Szentlélek hét ajándéka – értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság, erősség, istenfélelem -, egyre jobban eltöltsön minket és kialakuljon bennünk a krisztusi jellem. Ugyanígy szabad és fontos kérnünk a Szentlélek karizmatikus ajándékait is a szolgálatra, hogy körüljárva jót cselekedhessünk.
Tudjuk, hogy Isten a megoldás a világ minden bajára és problémájára. A Miatyánkban kérjük Atyánkat, hogy „jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”. Fontos, hogy ezt állhatatosan kérjük, és amit kérünk, azt meg is cselekedjük (ez a hittel való imádság, ami elmozdítja a hegyet is). Jézus az imádságról szóló példabeszédében a kitartó imára külön felhívja a figyelmünket: „Azután így szólt hozzájuk: Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: ‘Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki’; a másik viszont belülről ezt feleli: ‘Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!’ Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.” (Lk 11, 5-8) Merünk-e, tudunk-e alkalmatlankodni Istennél? Zörgetni éjjel is, a kilátástalanság és reménytelenség legsötétebb pillanataiban is, nem nyugodva addig, amíg el nem jön az égből az áldás, a kegyelem, a megoldás.
Rögtön év elején, január 18-ára, Árpád-házi Szent Margit ünnepére szervezzük lassan két évtizede az Imanapot hazánkért (Nemzeti Imanap). Idén is külön kilenceddel készülünk végig véve imádságban a nemzetünket sújtó bűnöket és bajokat a Biblia tükrében (erről majd külön levelet írok), biztatva mindenkit, hogy kérjünk, keressünk, zörgessünk, mert Isten segíteni akar és tud is, csak a mi fogadókészségünkön múlik a dolog.
Sok a beteg és roskadozik az egészségügyi ellátás – akkor kiáltsunk Istenhez, hogy az Ő gyógyító kegyelme járjon át és gyógyítson minket! A gonosz lelkek sötétsége megfertőzi az elménket és pszichénket – akkor kérjük Isten szabadítását és járjunk elöl az Igazság kimondásában és megélésében! Jönnek a választások – akkor kérjük az Urat, hogy segítsen, az élet minden területén neki tetsző embereket válasszanak meg vezetőinknek! Minden értelemben leszakadó térségek és nyomorultul élő emberek vannak közöttünk, akik anyagi és lelki segítségre, kenyérre és vigasztaló szavakra vágynak – ki lesz Isten kinyújtott keze feléjük, ha mi is elfordítjuk arcunkat?
Milyen nagy szükség van Isten gyermekeire, hogy lehívják az Ő kegyelmeit és áldásait életünkre!
Mi igyekszünk megtenni a magunkért – lásd az éves beszámolónkat -, és hisszük, hogy ebben az évben megláthatjuk, hogy imáink meghallgatásra találnak: „a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot.” (Lk 7, 22)
Kalandra fel!
Imával és szeretettel: Sipos Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments