Képesség, tehetség, lehetőség, kegyelem

Kategória: Eheti Megjelent: 2021. augusztus 09. hétfő

Az idei Szeretet Földje Találkozóra jelenik meg kettős könyvünk Isten akaratának megismeréséről. Ebben szeretnénk megmutatni, hogy Isten nem kockázik velünk, nem csak úgy belevet a világba, beledob a vízbe, aztán vagy kiúszunk, vagy boldogulunk, neki már nincs gondja ránk. Épp ellenkezőleg!

Szeretet ölel körül minket. Istenben, mint védelmező burokban most is lehetőségünk van arra, hogy szép, termékeny és beteljesülő életet élhessünk. Ehhez azonban el kell fogadnunk Isten védelmező szeretetét, hozzá kell fordulnunk és hinnünk, amit Jézus mond: aki hozzám jön, el nem vetem, hanem megőrzőm... Mi Krisztus testének tagjai, a Szentlélek temploma vagyunk, Isten országa, az új Jeruzsálem épül bennünk és közöttünk, általunk, a Szeretet földje, ahol Isten a földműves és mi teremjük a jó termést.
Ennek a templomnak - aki mi vagyunk - négy oltalmazó fala van, amelyeket Isten eleve beleteremtett az életünkbe. Ezek Isten négy nagy ajándékcsoportját jelenti életünkben: a képességeket, tehetségeket, lehetőségeket és kegyelmeket. A továbbiakban röviden ismertetjük ezt a négy nagy ajándékcsoportot.
Képességek összefoglaló fogalma alatt értjük mindazon adottságokat, képességeket, készségeket, amelyeknek csírája megszületésünk óta természetünkbe (testünkbe-lelkünkbe) kódolva várja a kibontakozás lehetőségét.
Ilyen lehet például a jó beszédkészség. Mint minden adományt, ezt is lehet kibontakoztatni (megsokszorozni), eltékozolni („ne vessétek disznók elé gyöngyeiteket” — mondja Jézus) vagy elrejteni. Aki kibontakoztatja, az gyakorolja, fejleszti, és helyes és jó célok érdekében használja fel képességét. Ilyen minden jó tanító, prédikátor, politikus - és általában mindenki, aki szavakkal keresi a kenyerét. Eltékozolja e képességét az, aki helytelen és rossz célok érdekében, önmaga felmagasztalására használja beszédkészségét. A politika, média, vagy akár az üzletemberek világában könnyen találhatunk példát e „tékozló fiúkra”. És végül, elássa beszédkészségét az, aki a kezdeti rossz tapasztalatok, lelki sérülések vagy akár lustaság miatt nem meri vagy nem akarja használni e képességét, amikor lehetősége lenne rá.
Tehetségek összefoglaló fogalma alatt érjük azon adományokat, amelyek valamely képességünket sajátossá teszik, s ezzel személyiségünknek egyszeri, megismételhetetlen jelleget adnak. Így, bár a beszédkészség valamilyen szinten minden egészséges ember sajátja, a szónoki tehetség egy olyan sajátos adomány, amely különös jelentőséget és sajátosságot ad beszédkészségünknek. De hasonló párhuzamot lehetne vonni például a rajzkészség és a festői tehetség, vagy az íráskészség és írói tehetség között is.
Lehetőségek összefoglaló fogalma alatt értjük Istennek az életkörülményeinkbe eleve beletervezett, „elrendelt” ajándékát, amely lehetővé teszi az adott tehetségek, képességek kibontakozását. Felnövekedésünk során egyre tudatosabban élhetünk ezekkel a lehetőségekkel. Tanulunk, képezzük magunkat és igyekszünk gyakorlatot szerezni a számunkra fontos területeken. Új és új lehetőségek nyílnak meg életünkben és minél inkább élünk ezekkel, annál jobban kiteljesedhet hivatásunk. Segíti életünk kibontakozását, ha előrehaladunk az önismeretben és egyre jobban ismerjük képességeinket és tehetségeinket. így biztosabban felismerjük a kínálkozó lehetőségeket és bátrabban tudunk élni velük. Kezdeti példánknál maradva: ha élünk jó beszédkészségünkkel amikor lehetőségünk nyílik rá, rendesen felkészülünk az adott témára, akkor egyre jobban kibontakoztathatjuk esetleges tanítói tehetségünket (összeszedett, értelmes, logikus, képszerű beszéd, stb.). Lehetőségünk nyílik esetleg főiskolán képezni magunkat, s ennek következtében jó tanárokká válhatunk - ami csak kezdete az újabb lehetőségeknek...
Kegyelmek összefoglaló fogalma alatt értjük Isten ingyenes ajándékait, amelyeket ráépít életünkre, amennyiben lehetőségeinket kihasználjuk, és van hová „elhelyeznie” áldásait. így a jó tanítói hivatást Isten szinte biztosan megáldja az értelem és bölcsesség lelkével, ráépítheti a nyelvi karizmákat, megerősítheti a személyiséget az erősség és bátorság lelkével, a Szeretet Lelke által egyre mélyebbre vezetheti a lélek szerinti látásban, stb.
Ahogy a képességek, tehetségek, lehetőségek és kegyelmek kibontakoznak életünkben, úgy jelennek meg a Szentlélek gyümölcsei: Szeretet, öröm, türelem, békesség, jóság, kedvesség, szerénység, lelki tisztaság, fegyelmezettség...
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

You have no rights to post comments