A megrontó

Kategória: Eheti Megjelent: 2018. november 19. hétfő

"Az általános felfogás szerint a kiskorú gyermekkel szembeni szexuális erőszak - pedofília. De hadd kérdezzem meg, hogyan nevezzük azt, amikor általános iskolásoknak szóló újságokban, magazinokban a szabad szexuális életre biztatják az alig serdülőket? Megrontásnak. Amikor az erkölcsök és a józan ész elleni lázadást szabadságnak hirdetik és példaképnek állítják be a lázadókat? Megrontásnak.

Amikor a megértés és tolerancia nevében a homoszexualitást és a szexuális perverziókat reklámozzák? Megrontásnak. Amikor az interneten keresztül szabadon hozzáférhetőek, letölthetőek bárki számára a leggonoszabb tartalmat sugárzó képek, szövegek is? Megrontásnak. Amikor az agresszivitás, a kegyetlenség, a közöny hősi példává válik a képernyőn keresztül? Megrontásnak. Amikor a politikai életben a másik lejáratása, hazugságok terjesztése, a hitetés, csalás és lopás természetessé, tanított kampány- és meggyőzési módszerré válik? Megrontásnak. Amikor a szabadsággal igazolják a bűnöket és hazafisággal más nemzetek gyűlöletét? Megrontásnak. Amikor a bűnözés iparággá szerveződik és átjárja a gazdaságot, politikát, igazságszolgáltatást? Megrontásnak.

Milyen szomorú dolog, hogy még a jó szándékú emberek tehetségei, képességei, a természetben rejlő jó dolgok is akarva-akaratlanul rossz célok szolgálatába állí-tódnak!

Ne legyenek illúzióink.

A bűnök által megrontott – bibliai  kifejezéssel: „test” szerinti életet élő - emberek csak megrontott kultúrát és civilizációt képesek létrehozni. Ennek következtében pusztul a természet, kiüresednek a művészi alkotások, a kultúra. Hazug célokat szolgálnak az erőforrások, hamis kultuszokat követnek az emberek.

Megrontás - a szó feltételezi, hogy van megrontó is. Őt a Szentírás a lázadás szellemével, a vádolás atyjával, a hazugság lelkével, minden démonok fejedelmével, a sátánnal azonosítja. Ez a bukott szellemi lény az, amely uralni igyekszik a földet és annak népeit.

Gonosz és megromlott elméje minden gyűlöletét és őrültségét kiárasztja a megzavarodott és tévelygő emberekre, míg azok az ő képére és hasonlatosságára alkotott kultúrákat és civilizációkat hoznak létre.

Ő az azték napisten, akinek égi útját minden nap emberi szívek vérével kellett egyengetni. Ö Dionüszosz, az őrültség és mámor istene, a kecskelábú Pán, aki extázisában férfiak vérét kívánja. Ő Káli, a hindu istennő, aki emberi vérrel mossa áldozókövét. Ő áll a rituális prostitúció mögött. Ő Loki, a hazugság atyja. Ő Mars, az erőszakos hadisten és ő áll a hamis istenségek és kultuszok sokasága mögött. Ő inspirálja a tévék elvaduló világát, ő örül a pénzzel megszerezhető hatalomnak, ő ugrasztja egymásnak a népeket.

Köztünk él, megrontva vágyainkat, terveinket, egész életünket. Ő az eleven megrontás, a Megrontó.

Úgy tűnik, hatalma kiterjed mindenre és mindenkire, uralma alá söpörte a nemzeteket és kormányokat, szolgálója lett a tudomány és a kultúra.

Ez azonban csak a látszat. A Megrontó ugyanis csak általunk lehet erős. Ezért mondja a Szentírás: állj „ellene a gonosznak és elfut előled. Igaz, hogy köztünk és bennünk is munkálkodhatnak a megrontás erői. Nem vagyunk azonban kiszolgáltatva a pusztítás szellemeinek. Lehetőségünk van arra, hogy helyesen cselekedjünk és megmeneküljünk a romlott és megrontott gondolatoktól, tettektől. Ellen tudunk állni a gonosz lélek minden csábításának és erejének, de el kell ismernünk azt is, hogy erre önmagunkban képtelenek vagyunk. Jézus Krisztus azonban győzött a gonoszság minden ereje felett, és mi kérhetjük Őt, hogy részesülhessünk abban az örök erőben és védelemben, amelyet mindenki megkaphat..."

 - Eddig a szövegrészlet egy egykor ingyenes szórólapon is terjesztett írásból, ami egy kis füzetben is megjelent, illetve bekerült az Angyalok, ördögök, emberek című kötetünkbe is.. Most, hogy az Eloldozva-szemináriumot végezzük, gondoltam, hasznos kiegészítő ahhoz is... Imával és szeretettel:

Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés