A pokol létezik – A villámcsapás után csodálatos módon felépült Gloria Polo tett tanúságot hazánkban

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2017. augusztus 28. hétfő

"Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” mottóval rendezték meg a IV. Szeretetláng Fesztivált Budapesten, a máriaremetei kegytemplom kertjében. Képes beszámoló:

Hazánk különböző településeiről, határon túli, magyarlakta vidékekről érkeztek a Szeretetláng lelkiségi mozgalom tagjai, hogy meghallgassák – többek közt – Guido Martirani atya, a mozgalom lelki tanácsadójának előadását, illetve Gloria Polo tanúságtételét, akit villámcsapás ért, az orvosok lemondtak életéről, négy napon át csak gépek tartották életben, de csodával határos módon felépült. A találkozóra a környező országokból külföldi vendégek is érkeztek, hogy együtt imádkozzanak, töltekezzenek a fesztivál magyar résztvevőivel.

Rózsafüzér imádsággal kezdődött a nap, melyet Mészáros Domonkos OP atya előadása követett. A hatalmas tömeg előtt Maksó Péter újmisés főcelebrálásával mutattak be szentmisét az eseményre érkezett papok. Egész nap lehetőség nyílt szentgyónásra, valamint közbenjáró és gyógyító imaszolgálat kérésére a testi-lelki szükségben szenvedőkért.

Maksó Péter újmisés szentbeszédében többek közt arról szólt, hogy a közelmúltban Lengyelországban járt, ahol egy kápolnában fiatalok és idősek, férfiak és nők nagy számban, hosszú időt eltöltve szentségimádáson vettek részt. Mint mondta, a kápolna éjjel-nappal nyitva van, s mindig sokan vannak benne. Ennek kapcsán beszélt egy tavalyi, gyerekekkel eltöltött táborozás emlékéről, amelyben felidézte, amikor egyik nap a fiatalokat szentségimádásra vitte. Mint mondta, a kisebbek lelkesedtek, hogy személyesen Jézussal találkozhatnak, az idősebbek némi kétkedéssel tekintettek az esemény elé. Utóbb mindenki komoly élményként számolt be a szentségimádásról, hiszen a rövid elcsendesedésben a legtöbb gyereknek valóban komoly élménye, találkozása volt Jézussal.

Maksó Péter kiemelte, az iskolában a gyerekek sokszor nem kapnak arra semmilyen motivációt, hogy Istenre, hitünkre figyeljenek. Hangsúlyozta: az ország több településén kellene huszonnégy órás szentségimádásra megteremteni a lehetőséget. A szentmise végén újmisés áldásban részesítette a híveket.

Guido Matirani, a Szeretetláng mozgalom lelki tanácsadója ezt követő előadásában arról szólt, hogy Szűz Mária az ő szent fiának megmentő, gyógyító működésével akar minden jelenlévőt megajándékozni, melyre csak igent kell mondani. A szeretet tüzével ajándékoz meg mindenkit, mely maga a szeretetláng. Ennek hatása az egész emberiségre kiáradhat, csupán kérnünk kell. Jézus maga az élő szeretetláng, aki megmenthet mindenkit. Jézus volt az, aki a szenteket elénk állította, hogy kövessük példájukat. Nem mondhatjuk mi sem, hogy általunk nem tud Isten nagy dolgokat tenni, igent kell mondanunk, általunk is megnyilvánulhat Isten szeretete. Velünk is épül Isten országa – folytatta Guido atya, majd hozzátette: törekednünk kell a szentségre, ez hivatásunk, keresztény kötelességünk. Nem mondhatjuk, hogy mi erre nem vagyunk képesek. A hétköznapokban is szentekké válhatunk, ott is találkozhatunk Jézus Krisztussal – embertársainkkal való kapcsolataink és hitéletünk által.

A Szeretetláng Mozgalom alapítója, Kindelmann Erzsébet ebben az országban élt, imádkozott, engesztelt. Végrendelete, lelki naplója mindannyiunknak szól. Ebben olvashatjuk, hogy kezdettől fogva ő is az Urat kereste, Jézusra vágyott, mely egyre nagyobb és mélyebb közösséget hozott kettejük között létre. Lelki naplója bizonyítja, hogy az Úr minket is vár – az Oltáriszentségben. Akár a szentmisében, akár a tabernákulumban, vagy szentségimádáskor. Erzsébet asszony naplója bizonyítja: Jézus vágyakozva vágyik ránk, vár minket. Jézus szeretete, az ő szeretetének lángja vár minket, hogy a Sátán megvakuljon, s a bűnök helyett a szeretet, az életszentség felé induljon el minden ember – fejezte be előadását Guido Martirani atya.

A máriaremetei kegytemplom kertjében megjelenteknek Kindelmann Győző, a Szeretetláng mozgalom nemzetközi koordinátora, a mozgalom alapítójának, Erzsébet asszonynak az unokája mutatta be Gloria Polót, a Kolumbiában született fogorvosnőt, akinek élete egy villámcsapás után teljesen megváltozott. Bőre teljesen megégett, belső szervei – tüdeje, mája, veséje – és lába elszenesedett, szíve megállt, átélte a halált, de csodálatos módon Isten visszaengedte a földi létbe. Azóta ismét fogorvosként keresi kenyerét, eközben járja a világot és előadásokat tart, hogy Istenről, a túlvilágról, mennyről és pokolról beszéljen hallgatóságának. Megjárta már életében a poklok poklát, lelkével látta saját testét a műtőasztalon, lepergett előtte egész élete, összes bűne, néhány jócselekedete.

Gloria két részben, közel két órán keresztül beszélt életéről. Hol reálisan vázolva, miként rontotta el fiatal lányként életét, máskor meghatódva, nagy gesztusokkal kísérve az átélt túlvilági élményeit, aztán pedig szinte meglepő keménységgel, amikor saját és társai bűneit kendőzetlenül elevenítette fel.

Története elképesztőnek tűnik, de a férje, az orvosok és a barátai a tanúk mindenre. Unokaöccsével egy ernyő alatt mentek, amikor a villám lecsapott rájuk. A fiú azonnal meghalt, őt a karján érte a villám, külsőleg is és belsőleg is megégett a teste. Leállt a szíve. Az orvosok lemondtak róla, pár nap után az életét fenntartó gépeket le akarták kapcsolni. Húga, aki szintén orvos, könyörgött még egy kis időért. Gloria eközben átélte a halált, látta szüleit, s a pokol felé kellett indulnia, hiszen tizenhárom éves korától elszakadt az Egyháztól, abortuszon esett át, másokat is hozzásegített, nem volt hajlandó gyónni, mert azt mondta, hogy a papok még nála is bűnösebbek. Bűnei közt szerepelt az is, hogy különböző ezoterikus szekták és a lélekvándorlás követője lett. Mindezek hazugságaira azonban a villámcsapást követően, a klinikai halál állapotában rájött, s mint mondta: Isten végül visszaengedte közénk.

Gloria talán egyik legfontosabb mondanivalója, tanúságtételének középpontja a házasság, a nő és a férfi kapcsolata, s a belőle fakadó új élet elfogadása volt. Beszélt megcsalásokról, szeretőkről, pornográfiáról, mely mind a Sátán hatalomra jutását bizonyítja az emberben. A Sátán a lelkünket akarja – mondta. Hozzátette: látta, érezte a pokol kapujában, mely egy hatalmas szájként nyílt meg előtte, s amely el akarta őt nyelni, hogy a bűn elrohasztja a lelket. Az ördög sokszor rosszul megválasztott barátokon keresztül támad, az ő segítségükkel ragadja el lelkünket.

A tanúságtétel két része között a családok Szeretetláng rózsafüzérét egy-egy házaspár vezetésével mondták el a hívek a kertben, majd befejezésül közös szentségimádást tartottak a szociális testvérek és barátaik zenei szolgálatával.

Fotó: Bókay László

Bókay László/Magyar Kurír

You have no rights to post comments