Folytatódik Fatima prófétai küldetése

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2017. május 16. kedd

Fatima üzenete a kereszténység központi üzenete: azt hirdeti, hogy Jézus feltámadt, és hogy ő a történelem Ura – hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár. „Azt hiszem, hogy a szentatya ezzel az utazásával mindenekelőtt azt kívánja kifejezni, mily nagy figyelmet fordít Isten népe Mária-tiszteletére” – fejtette ki Parolin bíboros, utalva a pápa Mária iránt érzett mély szeretetére. Ennek számos megnyilvánulását tapasztalhattuk, minden utazása előtt és után felkeresi a Santa Maria Maggiore-bazilikában a Salus Populi Romani Mária-kegyképet, hogy ott imádkozzék.

Az 1917-ben történt fatimai eseményekben Ferenc pápa felismerte a Magnificat Szűz Máriájának sajátos jelenlétét. A Rózsafüzér Királynője nem gazdagoknak, hatalmasoknak, befolyásos embereknek jelent meg, hanem gyermekeknek. Bizonyos értelemben tekinthetnénk őket a társadalom legutolsóinak, a pápa kifejezését használva a társadalom „kiselejtezettjeinek”. A Szűzanya éppen őket, a fatimai pásztorgyerekeket kívánta kitüntetni kiváltságaival. Háborús idők voltak, tehát a gyűlölet, a bosszúállás, az ellenségeskedés, az összecsapás; XV. Benedek pápa szavai szerint a „haszontalan vérfürdő” időszaka. A Szűzanya ezzel szemben a szeretetről, a megbocsátásról, az önfeláldozás képességéről szól, arról, hogy legyünk ajándék a többi ember számára. Tehát teljes egészében megfordítja a pozitív és negatív értékek sorrendjét, amelyek abban az időszakban felülkerekedtek a társadalomban.

Parolin bíboros szerint ezek a jelzések nagyon időszerűek Portugália és valamelyest az egész világ számára is: annak képessége, hogy a legutolsóktól induljunk el, és annak képessége, hogy megéljük azokat a hiteles értékeket, amelyek a békés és szolidaritásra épülő társadalmi együttélés alapjául szolgálhatnak az egyes országokban és az országok között.

Ferenc pápa több ízben mint a Csomóoldó Boldogasszonyra emlékezett Máriára, akinek kegyképét 1986-os németországi tartózkodása során ismerte meg az augsburgi Sankt Peter am Perlach-templomban: ezen a Szűzanya egy hosszú, fehér szalag csomóit oldja ki, a bűnök csomóját.  Egy kegyhely – mint Fatima – hogyan segíthet napjaink embereinek, hogy feloldják a szívükben lévő kuszaságot? – tette fel a kérdést a Vatikáni Rádió munkatársa.

„Azt mondják, hogy a kegyhelyek a Szentlélek klinikái, és tudjuk, hogy a pápa a közelmúltban áthelyezte a kegyhelyek, közöttük a Mária-kegyhelyek illetékességét az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának hatáskörébe” – mondta a vatikáni bíboros államtitkár. Hozzátette: a kegyhelyeken mindig visszhangzanak az angyali üdvözlet szavai, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. A kegyhely a spirituális növekedés helyévé válik, amennyiben segít az embereknek, hogy Máriához hasonlóan válaszoljanak: „Íme, itt vagyok!” Látva ezt a valóságot, hogy Istennek semmi sem lehetetlen; hogy nem lehetetlen számára, hogy bízzon az emberben; nem lehetetlen, hogy az emberre hagyatkozzon és vele együtt haladjon; hogy Isten szeretetének, gyöngédségének, irgalmasságának köszönhetően nem lehetetlen átalakítani az életet és a világot; hogy Isten meg tud szabadítani bennünket múltunk terheitől, amelyek olykor rabszolgává tesznek bennünket, és megnyílhatunk egy meglepő jövő számára. Mária igent tudott mondani Isten javaslatára, Isten tervére. A kegyhelyek segíthetnek abban, hogy növekedjünk annak tudatában: Isten számára minden lehetséges, és hogy nagylelkűen válaszoljunk erre a lehetőségre saját életünk felkínálásával.

Száz év telt el azóta, hogy Szűz Mária megjelent a kis pásztoroknak. Mit mond ma Fatima a világnak és az Egyháznak? – hangzott el a kérdés az interjúban, emlékeztetve XVI. Benedek szavaira, miszerint „csalódnának azok, akik azt gondolnák, hogy befejeződött Fatima prófétai küldetése”.

Ezzel kapcsolatban a bíboros államtitkár kifejtette: Fatima üzenete a kereszténység központi üzenete, főleg ebben a húsvéti időszakban; vagyis annak a hirdetése, hogy Jézus feltámadt, Jézus él, Jézus a történelem ura. Oly sokat spekuláltak – talán még ma is – a fatimai titkokról. Ezek bizonyos értelemben haszontalan spekulációk, mert Fatima nyilvánosan és nyíltan elmondta azt, amit mondani akart. Éppen ez a mi keresztény hitünk, a mi katolikus hitünk központi üzenete. Ebből születik az élet egy másfajta felfogása: az élet zarándokúttá válik Jézus felé. Zarándokút, amelyen az evangélium ereje nyújt támaszt és szüntelenül megújít.

Fatima prófétai küldetése az, hogy felhívja az Egyház figyelmét arra, ami, és aminek szüntelenül lennie kell, és amit a mai világban hirdetnie kell: olyan közösség, amely az új eget és az új földet hirdeti, amelyeket szinte elővételez, belemerülve a történelembe, főleg a legsötétebb és a legfájdalmasabb szakaszaiba, hogy a szeretet erejével megváltoztassuk a történelem folyását. Ez Fatima prófétai üzenete és az Egyház prófétai üzenete, amelyek bizonyos értelemben fedik egymást – hangsúlyozta Pietro Parolin.

A pápa május 13-án a szentek sorába iktatta a látnok gyermekeket: Boldog Ferencet és Boldog Jácintát. Kanonizációjuk kapcsán a vatikáni bíboros államtitkár kifejtette: Ferenc és Jácinta a történelem egy bizonyos korszakához tartoznak, kifejezésmódjukkal, nyelvezetükkel, az akkor használatos eszközökkel. Egyszerűségükben eljutottak az evangélium szívéhez, középpontjához. Ez a két gyermek üzenete: az a képesség, hogy Mária szeplőtelen szívén keresztül eljussunk az evangélium szívéhez. A Fatimai Szűzanya szeplőtelen szívének e dimenzióját is hangsúlyozza: egy szív, amely a kegyelem révén szeplőtelen, tudott válaszolni, maradéktalanul befogadva Isten szeretetét és irgalmasságát; tudott úgy élni, hogy a keresztre feszített Jézus szabadságából merített ösztönzést. Ezek a gyermekek magukévá tették ezt az üzenetet, ezt a valóságot. Ma, amikor az Egyház a világ előtt elismeri életszentségüket, ennek hatalmával számunkra is felkínálják ezt az üzenetet.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

You have no rights to post comments