Ferenc pápa: A sértődés szétrombolja a testvériséget

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2017. február 14. kedd

A családok és népek szétrombolása apró féltékenység és az irigység táplálta tettekkel kezdődik, ezért már a kezdetén meg kell fékezni a sértődöttséget, mely eltörli a testvériséget” – mondta Ferenc pápa február 13-án reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában.

A szentmisét Ferenc pápa Adolfo Nicolás volt jezsuita legfőbb elöljáróért (2008 és 2016 között volt a Jézus Társasága generálisa) ajánlotta fel, aki február 15-én tér vissza Távol-Keletre, hogy ott folytassa szolgálatát, ahol évtizedeken át dolgozott. „Köszönöm, Nicolás atya” – mondta a szentatya. A szentmisén a pápával koncelebráltak a C9 néven ismert kilenctagú bíborosi tanács tagjai, valamint frissen kinevezett plébánosok egy csoportja is.

Ferenc pápa homíliáját a bibliai testvérgyilkosság képéhez kapcsolta, hiszen a Teremtés könyvéből vett napi olvasmányban Káin és Ábel történetét hallhattuk. Itt használja először a Biblia a testvér szót – jegyezte meg a pápa. „A testvérség történetének növekednie kellett volna, hogy szép legyen, de végül is tönkremegy. Ez a történet egy apró féltékenységgel kezdődött. Káin bosszús lesz, mert az áldozatbemutatása nem tetszik Istennek, és dédelgetni kezdi magában ezt az érzést.”

„Káin az ösztönös cselekvést kedvelte – folytatta a pápa –, szívesen fortyogott saját keserűségében, egyre csak hizlalta, gyarapította azt. A bűn, amit később követ csak el, már ott lapul az érzése mögött. És egyre növekszik. Így gyarapodik az ellenségesség köztünk is. Apró dologgal kezdődik, egy kis féltékenység és irigység, aztán nőni kezd egészen addig, hogy a szálkát végül gerendának látjuk. Pedig a gerenda bennünk van. Életünk így e dolog körül forog, ami szétrombolja a testvéri kapcsolatot és a testvériséget” – emelte ki a pápa.

„Az ilyen lelkület lassan megátalkodottá, üldözötté tesz. Egyre csak növekszik, gyarapodik az ellenségeskedés, ami aztán végül mindig rosszra vezet. Elszakadok a testvéreimtől: »Az nekem nem testvérem, az ellenség, azt el kell pusztítani, el kell zavarni!« – ám így elpusztítják egymást az emberek, az ellenségeskedés tönkreteszi a családokat, a népeket, mindent. Eszi a méreg az embert, megszállottja ennek a gondolatnak! Ez történt Káinnal, és végül megölte a testvérét. »Nem! Nekem nincs testvérem. Csak én vagyok! Nincs testvériség.« Ami nála a kezdetben történt, mindannyiunkkal megtörténhet. Ezt a folyamatot az elején kell azonnal megállítani, az első keserűség nyomán. A keserűség, az elkeseredés nem keresztény dolog. A sértődöttség sem az. A fájdalom igen, de a sértődöttség nem keresztény. Mennyi ellenségeskedés, mennyi megosztottság!” – szólt fájdalommal a pápa.

A szentmisén a pápával együtt koncelebrált néhány frissen kinevezett plébános. Hozzájuk fordulva így folytatta a szentatya: „Papjaink között és a püspöki testületek soraiban is mennyi a szakadás, a megosztottság! »Miért éppen ő kapott kinevezést, és miért nem én?« Ezek kis dolgok, apró repedések, mégis szétzúzzák a testvériséget. Isten azt kérdezi Káintól: »Hol van a testvéred?« Káin ironikus válasza: »Nem tudom. Talán őrzője vagyok én testvéremnek?« Bizony, te vagy őrzője a testvérednek!” – felelte a pápa, majd az Úr szavát idézte: „»Testvéred vére a földről fölkiáltott hozzám.« Mi mindannyian kijelenthetjük, hogy soha nem öltünk meg senkit sem. Ám ha te rossz érzést táplálsz testvéred iránt, megölted őt a szívedben. A gyilkosság egy folyamat, mely kicsiben kezdődik.”

„A világ hatalmasságai elmondhatják: »engem csak a terület érdekel, az a darabka föld, és ha éppen bomba hull kétszáz gyerekre, az nem az én bűnöm! Az a bombának a bűne. Engem a terület érdekel!« Mindez abból az érzésből indul ki, mely téged is az elszakadásra indít. Elszakadásra a másik embertől, attól, akiről úgy gondolkodunk: ő nekem nem testvérem… – és a dolog így végződik háborúval, mely öl. Ám te már a kezdetben öltél!” – nyomatékosította a pápa. „Ez a vérontás folyamata, amelyben sok ember vére hangosan felkiált az Istenhez. Lám, minden összefügg! Kezdetben csak egy kis vércsepp, amit hiúsággal, féltékenységgel ontattam ki, amikor szétromboltam a testvériséget. Az Úr segítsen ma minket abban, hogy megismételjük a kérdését: »Hol a te a testvéred?« Ez segítse azokat, akiket a nyelvvel pusztítunk el, és azokat, akit a világ nem vesz emberszámba, mert egy darab föld értékesebbnek tűnik a testvériségnél” – zárta homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

You have no rights to post comments