Néhány szó a cigány-integrációról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2016. december 06. kedd

Mondhatjuk, hogy ötszáz éve együtt élünk mi, magyarok és romák, magyar cigányok és cigány magyarok, romungrók, beások, oláh-cigányok… Sohasem volt ez problémáktól mentes, de hosszú ideig volt ennek valami rendje. (Nem jó rendje, nem igazságos rendje és ma számunkra elfogadhatatlan rendje, de akkor ez volt...) Ebben a társadalmi berendezkedésben a cigányoknak is megvoltak a hagyományos szakmáik (nemzetiségtől is függően): teknővájó, lókereskedő, stb. És megvolt a helyük is: legalul. A vándorúton vagy a falu szélén. Ha a két világháború közötti regényeket és szociográfiát olvassuk, akkor gyorsan feltűnik, hogy volt két csoport, akiknél a legutolsó, földnélküli zsellér is különbnek tudta magát: „a zsidó” és „a cigány”.

Ez az „rend” sokáig fennmaradt, különösen a hagyományosabb életet élő területeken és felbomlásuk komoly feszültségekkel járt. Egy erdélyi szociográfiában olvastam, az ottani cigányház-égetésekről, már a rendszer-váltás utáni időkből. Ott egészen addig békében éltek egymással a közös kommunista elnyomás alatt a cigányok és magyarok: cigányok a falu szélén, „a helyükön”, ahonnan feljártak segíteni napszámba a magyar gazdáknak. A rendszerváltás után azonban szabad lett a világ, és a kereskedő roma családok hamarosan nagyobb vagyont gyűjtöttek, szebb házakat építettek, mint addigi magyar „uraiké”. Mikor aztán már a magyarok szerint „nagyon fenn hordták az orrukat”, rájuk zúdultak és felégették az új házaikat. Nagy gonoszság volt ez, s milyen jellemző, hogy több helyen a bűnösöket azóta se sikerült kézre keríteni…

Hazánkban kissé másképp játszódtak le az események A II. Világháború után a még vándorló roma csoportokat letelepedésre kényszerítették. Kényszer-integrációjukat segítette, hogy a dinamikusan fejlődő ipar és a nagyüzemi mezőgazdaság gyorsan felszívta a képzetlen munkaerőt is, így a romák is könnyen munkát találtak és félig-meddig sikeresen beilleszkedtek a társadalomba.

Visszaemlékezve gyermekkoromra, nálunk – részben mert tabutéma is volt -, se zsidó-, se cigánykérdés nem volt soha. Természetesen tudtam, hogy az osztálytársaim közül ki cigány, de ennek nem volt semmi jelentősége. (Azt pedig, hogy egyikük zsidó származású, csak onnan tudtam meg, hogy felső tagozatos korunkban egyik gyerek titokban a fülembe súgta, én meg nem is értettem, ezzel most mit kellene kezdenem…)

Még a ’80-as években, főiskolásként is egy cigány-családnál laktam albérletben és cigány-gyerekeket korrepetáltam. Ezek a családok büszkék voltak arra, hogy van rendes munkájuk, házat építettek és tisztességes életet élnek. Később aztán jött a gazdasági válság, a nehézipar részleges összeomlása, majd a rendszerváltás és a privatizáció, amikor százezrek kerültek utcára, köztük a félig-meddig integrálódott romák tömegei. A lecsúszást és szétesést azóta se tudta egyik kormány se megállítani. Nem mintha nem lett volna szándék, pénz és politikai akarat a cigányság életének javítására! Azonban mindez kevésnek bizonyult néhány komoly ok miatt.

Ezek közül az első, hogy sokszor nem értjük egymást és elbeszélünk egymás mellett. Egyszerű példákat hozok:

Ha egy cigány közösség együtt van, akkor hangosak, harsányak, érzelmeiket erőteljesen kifejezik – ez a magyarok számára sokszor riasztó, félelmet keltő. Egyik a másikat hibáztatja, miért olyan hangos a másik - és vissza, hogy  mi ezzel a baj?

Más habitus, más értékrend: egyszer elvittünk cigány családokat a strandra, sokuknak ez volt az első alkalom, hogy ilyen helyen voltak. A nagyobb lányok és asszonyok a fürdőruha felé még egy hosszú pólót is felvettek és csak így voltak hajlandók a vízbe is bemenni, mert ők aztán nem mutogatják magukat senkinek! Hangosak, nagyszájúak, de közben szemérmesebbek, mint mi, akik számára természetes az ilyen fokú mez-telenség.

Az egyik cigány családban a 16 éves lánynak udvarlója lett, egy vele egykorú fiú. A család azt mondta, hogy akkor meg kell házasodniuk, nehogy baj történjen és a lány még a lakodalom előtt elveszítse a tisztaságát (szüzességét). Ez nagyon tiszteletre méltó álláspont – sajnos a fiúról ránézésre látszott, hogy éretlen még egy ilyen kapcsolatra, de mindez nem számított, a becsület minden, megtörtént az esküvő, majd hamarosan jött a baba is. Egy évre rá a fiatalasszony a kisbabával újra a szüleivel élt, mert a házasság – ahogy az előre látható volt -, nem sikerült.

A cigány kisebbségi önkormányzatok – ismerjük be -, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az is mély sebeket okozott, hogy sok, magát magyarnak tudó embernek azzal kellett szembesülnie, hogy „vissza-cigányosítják”, megkérdőjelezve identitását.

A hazánkban ismeretlen vajda-rendszerrel való próbálkozás is teljes félreértése volt a helyzetnek (illetve a körülményeket nem ismerő emberek megvezetése néhány roma „vezető” által).

Sajnos azt sem ismertük fel, hogy a hagyományos cigány szakmákat hogyan konvertálhatnánk, hasznosíthatnánk mai módon. Az élelmes kereskedő-cigányokat nem tudtuk a kereskedelembe integrálni, a kézműves szakmák képviselőt sem a ma is keresett igényes szakmákba. A szakiskolába vagy más középfokú intézménybe járó roma diák az életbe kilépve hamar szembesült a cigányokkal szembeni előítéletekkel: sokszor elhelyezkedni akkor sem tudott, ha senki más nem jelentkezett az üres helyre!

Egész cigány-csoportok élnek úgy, hogy életlehetőségeik teljesen beszűkültek, és csak a bűn világában találhatják meg a helyüket – ahol aztán némelyek szép „karriert” is befutnak, példaképként (!) szolgálva mások-nak.

Szomorú dolog mindez, főleg ha végig gondoljuk, hogy hazánkban az utolsó számottevő „humánerőforrást” a cigányok (és keresztények) jelentik. Itt születnek még kellő számban gyerekeink és hazánknak élet-fontosságú lenne, hogy ezt az utolsó nagy csoportot – amelyikkel közös a nyelvünk, múltunk, kultúránk, akikkel egy tananyagot tanulunk és közös térben élünk nemzedékek óta – valahogy integráljuk. Minden más megoldás csak rosszabb lehet ennél!

Részlet Sípos (S) Gyula: 21. század - Isten évszázada - Magyarország átvilágítása című könyvéből. Kapható Budapesten a Ferenciek terén lévő könyvesboltokban, valamint megrendelhető címeinken.

Hozzászólások   

#1 Dunai Gyorgy 2016-12-06 18:06
Az hogy 5oo-éve vagy már sokkal korábban ismerték egymást az ős Magyarok -szerintem már a Magyar ős hazában ismerték egymást a vándorló Romák, s a Magyarok s kötöttek üzleteket,s cseréltek információkat.- bár ez itt,most nem fontos. A szakmák,ideigle nesen kialakult foglalkozások,m egélhetési lehetőségek valóban voltak,s vannak.A Romák megtalálják a lehetőséget.De viszont nyomon követhető,egy kimutatható tendencia a többség részéről.Mégped ig az hogy pl-ul Pécs és környékén a ház ill. épület bontásokat főleg a Romák végezték el a múlt század hetvenes évek elejétől napjainkig(mára csak egy-két család marad fenn) tömegesen végezték,mint fizikailag,s mint munka vezetők(főnökök )Majd idővel,főleg napjainkban kiszorították őket a többségi építő ip. kft-ék,vállalko zások.Mivel gazdasági helyzetük így kívánja meg.S a verseny tárgyalásokon nem kérdés kikapja meg a munkát ill. a lehetőséget.Ugy an ez mondható el a hulladék gyűjtés,felvásá rlásról.Vagy a régiség kereskedésről,k osár fonás stb stb. Annak ellenére hogy lényegében kifogástalanul eltudták végezni. Amíg a szocializmus alatt engedték élni a dolgozni,vagy a félig maszekoló Romákat,addig a mai rendszerben,nem hogy elnéznek egy -egy hiányosságot a vállalkozó Romáknak.Hanem, a törvény teljes szigorával lesújtanak rájuk,sőt elrettentő büntetéseket rónak rájuk.Ezt magam ahoz a 18-19 századi Amerikai Indiánok esetéhez hasonlítom,miko r kijelöltek nekik egy tartózkodási helyet amit nem használtak,érté ktelen volt.Majd ahogy szaporodtak a fehérek,kellet a hely s azt megint csak az Indiánoktól vették el,s szorították őket északnak.Másik, az integrációval kapcsolatos.Az eredeti Roma kultúra,erkölcs sokkal mélyebb gyökerekkel rendelkezik(véd ikus civilizáció)min t azt sokan gondolják. -Nem igen lehet találni olyan nagy számú népet, mely Papság vezetése nélkül,írástala nul biblia,kódexek stb nélkül fenn maradt - Amit a köznép mivel nem érti,kigúnyolja ,ha meg felfogja megérti a másság-ból fakadó értékeit,talán irigységből vagy más indokból de félre beszéli,kigúnyo lja ő is.A Romák egyik fontos ismertetője a gyermekek szeretete,védel me,gyerek vállalása.S teljesen mind egy van e valójában támogatás vagy nincs az állam felől. Míg a többség,ezt más hogy látja éli meg.

You have no rights to post comments