Böjte Csaba levele a rózsafüzérről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. december 22. kedd

 

"Itt ülök édesanyám betegágya mellett! Rózsafüzért mondtunk! Elmesélte, hogy tízéves korától az ő édesanyja, nagymamám biztatására rózsafüzér tag lett, édesanyjával, testvéreivel hosszú évek óta minden nap elmondtak egy - egy tized rózsafüzért, és így közösen egy egész koszorút. Együtt imádkoztak, mert annak idején az ő édesanyja is, mint gyermek nagymamájával, édesanyjával, testvéreivel együtt imádkozott.

Vajon a családunkban mikor alakult ki az első rózsafüzér társulat? - kérdeztem édesanyámat. "Nem tudom fiam, - jött az őszinte válasz - de az biztos, hogy nagyon - nagyon rég, tudod a mi családunkban mindig együtt imádkoztunk, az biztos!" Igen, tudom, hogy sok -sok évszázad alatt a domokos és ferences szerzetesek e csodálatos, szemlélődő egyszerű imával meghódították a világot és azt is tudom, hogy már Hunyadi János is az Európába betörő keleti harcosokkal vívott csaták előtt rózsafüzért imádkozott, s azt bogozta a kardja markolatára!

Forgatom édesanyám kopott rózsafüzérét, drága örökség, előbb - utóbb ránk marad, és én nem szeretném, hogy az évszázadokkal ezelőtt fellobbant imádság lángja kialudjon családomban. Ti vagytok az én családom, gyertek imádkozzunk együtt naponta a rózsafüzért! Hiszem és vallom Teréz anyával, hogy kik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak! Hiszem, hogy családjainkat, népünket, a közös ima közösségben, életben tartja, erőt ad, ezért drága gyermekeinket, kollégáimat, a  támogatóink nagy családját arra kérem, hogy vállaljanak napi egy-egy tized rózsafüzért!  Nem nehéz, egy Miatyánk, tíz Üdvözlégy Mária, majd mondjunk egy Dicsőséget a Szentháromság tiszteletére az imánk végén!

Egy tized nem sok, de tudnunk kell, hogy ez az imamód Európa egyik legrégebbi szemlélődő imádsága, a szentjeinknek állandó iránytűje a tökéletesség útján! Egy tized kis dolog, de bízzunk benne, mert  Istenünk előtt - ki a mustármagnyi hitet is értékeli, -  kedves lesz a gyermekeinek a fohásza! Egymásra figyelő imáinkat ajánljuk fel azért, hogy jó testvérekként, békében, Isten gyermekeinek szabadságában, szeretetben élhessünk családjainkban, a  szülőföldünkön.

A honlapunkon, a www.magnificat.ro oldalon elhelyeztünk egy kis ablakot Rózsafüzér társulat a békéért címmel, és aki ott feliratkozik, annak automatikuson fogjuk küldeni a részleteket, az imádság titkait. Advent első napjaiban indítanánk útjára közösen a békéért vállalt imaláncunkat!  Ígérem, hogy havonta mindenkinek ki jelzi a részvételi szándékát a rózsafüzér társulatba, annak elküldjük a soron következő tized "titkát" és melléje írok egy - egy elmélkedést az illető tized tanításáról. Hiszem, hogy az a tudat, hogy együtt elmondhatjuk az egész rózsafüzért, erőt ad ahhoz is, hogy ne hagyjuk abba a magunk kis részét, ne szakítsa meg társaink imaláncát a mi mulasztásunkkal, hogy így együtt naponta imacsokrunkal Istenünknek gyermeki szeretettel köszönthessük. Nagyon örvendenék ha nagyon sokan együtt imádkoznánk Mária közbenjárásával az áldott békéért!

Az ember térden állva a legnagyobb, mert az alázattal imádkozó ember mindenható!

 

Csaba t."

 

You have no rights to post comments