"VÉDELMI SZERZŐDÉS" AZ ISZLÁM ÁLLAM URALMA ALATT ÉLŐKNEK

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. szeptember 25. péntek

A védelmi szerződés szövege (1) : "Allahnak, a könyörületesnek és az irgalmasnak a nevében. Dicsőség Allahnak, aki győzelmével az iszlám erősítője, aki saját erejéből a többistenhit megsemmisítője, aki a helyes kinyilatkoztatás elbeszélője.

„ Harcoljatok azok ellen – azok között, akiknek az Írás adatott –, akik nem hisznek Allahban és a Végső Napban és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az ő küldötte megtiltott és nem vallják az igazság vallását. [Harcoljatok ellenük] mindaddig, amíg megadják a jótettért járó dzsizját, lévén, hogy becsületüket vesztették ők.” (Korán, 9. szúra 29. vers, Simon Róbert fordítása)
Tanúsítjuk, hogy nincs más Isten csakis Allah egyedül, [aki] betartotta ígéretét, győzelemre segítette szolgáját, megerősítette seregét és egyedül legyőzte a pártoskodókat. Nincs más Isten, csakis Allah, és nem szolgálunk mást ő rajta kívül, neki engedelmeskedünk. A vallás tőle származik, ámbár a hitetetleneket nem szereti.
És tanúsítjuk, hogy Mohammedet, az ő szolgáját és prófétáját – béke és áldás rá – az ura a karddal küldte a világos úton [való] harcra az Ítélet napja előtt, [hogy harcoljon addig,] amíg [a népek] egyedül Allahot imádják. Adott neki felhatalmazást, pártokat és harcot [is].
Tanúsítjuk továbbá, hogy Íszá ibn Mirjam (Jézus) Allah szolgája és prófétája; ez pedig [Allah] beszéde amit Mirjamnak mondott, és [e szavak] tőle származnak. Így szólt a Magasságos: „A Messiás soha nem tartja méltóságán alulinak azt, hogy Allah szolgája legyen, sem az [Allahhoz] közelálló angyalok. Aki méltóságán alulinak tartja az ő szolgálatát és felfuvalkodik [az az ő dolga]. [Allah] majdan mindannyiukat összegyűjti magához.” (4. szúra 172. vers, Simon Róbert fordítása)
Dicsőség Allahnak az iszlám hatalmáért, a megerősítés kegyéért; az Ítélet napjáig tartó köszönet neki!
Ezután pedig [következik] az, amit ’Abd Allah Abú Bakr al-Baghdádí, az Igazhívők emírje adott a keresztényeknek a védelemből Damaszkusz vilájetben, al-Qaryatayn kerületben. A következőket írta elő nekik:
1. Nem építhetnek a városukban és a körülötte található helyeken sem templomot, sem, kolostort, sem pedig szerzetesi zárkát.
2. Ne tegyenek láthatóvá keresztet vagy más dolgot a [szent] könyveikből, illetve abból, ami azokban van a muszlimok [területein] és a piacaikon, és ne használjanak emelt hangot az imára való hívásnál és ugyanígy tegyenek más istentisztelet esetében is.
3. A muszlimok ne hallják a könyveik felolvasását és a harangjaik hangját, azokat a templomaikban kongassák.
4. Ne tegyenek semmilyen ellenséges tettet az Iszlám Állam ellen, mint például a kémeknek való szállásadás; bírói ügyekben pedig az Iszlám Államhoz tartoznak. Ha tudomásukra jut bármilyen összeesküvés a muszlimok ellen, kötelességük [arról] a muszlimokat értesíteni.
5. Nyilvánosan nem szabad mutatniuk semmit az istentiszteleteik szertartásaiból.
6. Tiszteljék az iszlámot és a muszlimokat és ne sértsék meg őket semmiben a vallásuk tekintetében.
7. A keresztényeknek minden felnőtt korú férfi után fejadót (dzsizja) kell fizetni. [Ennek] értéke a gazdagoknak 4 aranydínár (a a dínáron az a dénár értendő, ami a kerületekben használatos volt, mert annak értéke állandó – az pedig 4, 25 gramm aranyat tesz ki), fele ennyi a közepesen tehetőseknek és ennek a fele a közülük való szegényeknek aszerint, hogy semmit nem szabad elrejteniük az állapotukból. Egy évben kétszer kell fizetniük.
8. Nem birtokolhatnak fegyvert.
9. Nem kereskedhetnek disznó és bor eladásával a muszlimokkal, vagy a piacaikon és nem ihatnak [bort] nyilvánosan vagy nyilvános helyeken.
10. Külön temetőik legyenek, ahogyan eddig is szokás volt.
11. Kötelesek betartani a törvényeket, amiket az Iszlám Állam ír elő, mint például a tisztességes ruházatra, vagy az adásvételi [ügyekre] és más dolgokra [vonatkozóan]. Ha betartják azokat a kötelezettségeket, amelyeket előírtak nekik, akkor Allah közelsége a jutalmuk és Mohammed – áldás és béke legyen rá – védelme van rajtuk, földjeiken és vagyonukon, és nem kell tizedet fizetniük – kivéve, ha az Iszlám Állam határain kívülről importálnak vagyont kereskedelem útján. [Ha] nem igazságtalanok, nem lesznek igazságtalanságnak kitéve és nem lesz férfi elfogva más bűn miatt. [Ha betartják az előírt dolgokat,] azokból [a dolgokból], amik ebben a dokumentumban megjelentek az előírásokból, akkor Allah közelsége a jutalmuk és Mohammed – áldás és béke legyen rá – védelme, addig, amíg Allah be nem teljesíti dolgát [rajtuk]. Ha pedig bármiben is különbözőképpen cselekednek, mint ami ebben a dokumentumban benne foglaltatik, akkor nincs védelem számukra, és az Iszlám Állam számára megengedett lesz velük az, ami a háború népével és az ellenségekkel szemben megengedett.
Kelt: Vasárnap, a hidzsra 1436. évének 11. hónapjának 15. napján, ami pedig 2015. 08. 30-nak felel meg.
 _______
 (1): nassz ’aqd al-dzimmati. ahl al-dzimma: a szabad, nem muszlim hitű, de muszlim uralom alatt élő alattvalók, akik a fejadó (dzsizja) ellenében védelmet élveztek a szerződések szerint. Ilyen típusú szerződéseket az iszlám hódítás alatt kötöttek a muszlimok a dzimmikkel. A dzimmik vagy ahl al-dzimma a „könyvvel” rendelkező népekre utalnak, pl. zsidók és a keresztények, akik ezáltal nem számítottak teljesen hitetlennek.
 --------------
Egy üzenetből:
Már megjelent az első vértanú halálhíre... Ő nem írta alá ezt a védelmi szerződést, így a Da'esh megölte. Al-Qaryatayn Homszhoz fekszik közel, ahonnan már sok keresztény elmenekült és ahol megölték a jezsuita Franc atyát.
Pier Jabloyan atya Aleppóból nemrégiben arra kérte a pápát amikor a Vatikánban találkoztak, hogy ne felejtse el Szíriát:
 "Atyánk, elfáradtunk. Említs meg minket az imáidban mert szükségünk van rá."
 Ferenc pápa azt mondta, hogy "Pierre, nem lehet elfelejtenem Szíriát. Mindig benne vagytok az imámban"...
https://www.facebook.com/pier.jabloyan/posts/10201060268064389?pnref=story
http://www.news.va/…/asiasyria-a-video-and-a-letter-from-fa
http://www.taipeitimes.com/…/world/ar…/2015/09/06/2003627079
https://en.zamanalwsl.net/news/11421.html
(Sajgó Szabolcs megosztása a facebookon)

Hozzászólások   

0 #2 barnan 2015-09-25 15:59
Muzulmán terrorista megtérése Jézushoz - "Kamal Saleem Libanonban született. Már 4 éves korától kiképezték, mártírt akartak belőle csinálni, aki az életét adja a dzsihádért. Iszlám neveltetése arra tanította, hogy belülről ássa alá Amerika biztonságát. Húszas évei elején kezdte a belső bomlasztást..."

https://www.youtube.com/watch?v=4AYBUjvEkuo
Idézet
0 #1 barnan 2015-09-25 10:31
„Tudom, hogy meg fogsz ölni, de én neked adom a Bibliámat!” - egy ISIS harcos megtérése.

Az Iszlám Állam (ISIS) egy harcosa, aki korábban kéjjel fejezett le keresztényeket, megtért, miután Jézus megjelent neki egy látomásban, és felszólította, hogy hagyja abba a gyilkolást. Megtérése után felkeresett egy keresztény misszionáriust, és elmondta neki, hogy egy fehér ruhás emberről álmodott, aki magát Jézusnak nevezte.

Történetét Gina Fadely, egy Közel-Keleten működő missziós csoport igazgatója hozta nyilvánosságra, a Christian Post című újság szerint.
Fadely, a Youth With A Mission Frontvonal Missziójának igazgatója elmondta, hogy azt követően vették fel a kapcsolatot egymással, hogy az ISIS harcos elkezdett látomásokat látni egy fehérbe öltözött emberről. A fehér ruhás ember ezt mondta neki: „Te az én népemet gyilkolod!”

Ez a történet nagyon hasonlít Pál apostol történetére, akinek az eredeti neve Tarzuszi Saul volt, és részt vett a keresztények meggyilkolásába n, mielőtt Jézus megjelent neki egy látomásban.

Fadely elment a Mártírok Hangja rádióhoz, hogy megossza az Iszlám Állam terroristája megtérésének történetét, aki most azoknak a hitét követi, akiket egykor lefejezett.

Az ISIS harcos elmondta, hogy közvetlenül azelőtt, hogy meggyilkolt egy keresztényt, az ezt mondta neki: „Tudom, hogy meg fogsz ölni, de én neked adom a Bibliámat!” A keresztényt megölte, de magához vette a Bibliáját, és elkezdte olvasni.

A Közel-Keleten egyre gyakrabban lehet hallani olyan muszlimok megtéréséről, akik Jézust álomban látták, írja a Blaze című újság. Azonban ez az első olyan alkalom, amikor az Iszlám Állam egy fegyveresének megtéréséről értesülünk.
Az Iszlám Állam magát Kalifátusnak hirdette ki még múlt évben, miután Irak és Szíria jelentős részeit hatalmába kerítette. A szélsőséges csoport rettenetes háborús bűnök sokaságáért felelős, beleértve civilek - felnőttek és gyerekek - lefejezéséért, és fiatal lányok szexrabszolgána k való eladásáért. Ezen kívül felelősek több pótolhatatlan történelmi emlékhely lerombolásáért, egész települések földdel egyenlővé tételéért, és templomok tucatjainak lerombolásáért. Az Iszlám Államot nyilvánvalóan szélsőséges vallási meggyőződés hajtja, és az a vágy, hogy az Iszlám vallás általuk értelmezett változatát rákényszerítsék mindenkire, akivel találkoznak. Lelkiismeret furdalás nélkül készek arra, hogy megöljenek bárkit, aki visszautasítja, hogy a maguk vallási eszméjét elfogadja vagy akár csak nem engedelmeskedik nekik teljes mértékben.

Több keresztény vezető úgy véli, hogy az olyan típusú megtérés, mint ami ezzel a harcossal történt, az egyetlen módja a konfliktus megnyerésének. Fadely és a Youth With A Mission szervezet is ebbe az irányba összpontosítja az erőfeszítéseit.

Egy másik álomban Jézus azt kérte tőle, hogy kövesse Őt, és a harcos most azt kéri tőlünk, hadd legyen Ő is Jézus követője és tanítványa.”

[https://www.facebook.com/gorogkatolikus/posts/602023756603510]
Idézet

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés