Petíció a Mária Rádióért

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. július 20. hétfő

A Mária Rádió budapesti adása veszélybe került. Az alábbiakban közöljük a Mária Rádió önkéntesei által írt tájékoztató levelet, illetve a CitizenGo-n aláírható petíció szövegét és a linket hozzá:

"Bizonyára Ön is értesült arról, hogy a Mária Rádió budapesti adása veszélyben van, mert augusztus 19-én éjfélkor a rádiónak meg kell szüntetnie sugárzását az FM 94.2-es frekvencián, melyen az elmúlt tíz évben működött.
Ennek előzménye, hogy tavaly lejárt a Mária Rádió sugárzási joga Budapesten. A Médiatanács ezért pályázatra írta ki az FM 94.2-es frekvenciát, melyre tudomásunk szerint a Mária Rádión kívül még két másik rádió is pályázott. Az idén év elején a Médiatanács a Mária Rádiót győztesnek nyilvánította, a másik két pályázó pályázatát pedig érvénytelennek mondta ki. Az egyik versenyző bíróságon támadta meg a Médiatanács döntését, mely következménye az lett, hogy a Médiatanács végül másnak adta oda – a már egyszer a Mária Rádiónak ítélt – frekvenciát.
A Mária Rádió egyesület formában működő, civil, non profit szervezésű, közösségi rádió, aminek egyetlen célja a keresztény misszió. Minden nap sugároz szentmisét, naponta többször imádkozza a rózsafüzért, a keresztény kultúra kincseit bemutató műsorokat közvetít. A Mária Rádióban elsősorban önkéntesek tevékenykednek, és a rádió hallgatói adományaiból tartja fenn önmagát tíz éve. Hallgatottsága, elfogadottsága nagy, és szociális szolgálata is pótolhatatlan. Műsorát nyolc vidéki és 9 Budapest környéki adó is sugározza jelenleg. A Mária Rádió anyarádiója három további magyar nyelvű Mária Rádiónak Délvidéken, Erdélyben és Felvidéken. A Mária Rádió nemcsak a nemzeti hagyományok korszerű továbbvitelének jó eszköze, hanem a jövő nemzedékek, a gyerekek érdekeit szolgálja leginkább, azzal, hogy formálja a felnőtt társadalom világképét. Hatására családok keresztelik meg gyermekeiket, rendezik házasságukat, találkoznak Istennel. Nem beszélve azokról az idős emberekről, akiknek egyetlen társa – még életük utolsó napjaiban is – a Mária Rádió.
A budapesti adás megszűnése nem csak annak a több százezer embernek fog keserűséget okozni, akik szívvel-lélekkel kötődnek a kereszténységhez, hanem a Mária Rádió egészének a sorsát megpecsételi, lévén, hogy alapvetően a budapesti adományok tartják fenn a Mária Rádió vidéki hálózatát is.
Úgy gondoljuk, a Mária Rádió adása egyetlen egy napra sem szűnhet meg Budapesten és a lefedettsége sem csökkenhet radikálisan. Ehhez kérjük minden olyan ember imáját és elköteleződését, akik fontosnak tartják és értékesnek vélik a Mária Rádió társadalmi tevékenységét. Valljuk, hogy annál nagyobb ajándékot nem adhatunk embertársainknak, minthogy meghívjuk őket az Istenbe vetett hitre. Épp ezért imádkozunk a Médiatanács tagjaiért is, hogy megtalálják a megoldást egy új és jó minőségű frekvencia megszólalására Budapesten.
Ahhoz, hogy a Mária Rádió adása ne szűnjön meg – s a jelenlegi frekvenciához hasonló lefedettségen tudjon sugározni – a Médiatanács döntése szükséges. Imafüzérünkkel csupán szeretnénk megmutatni a Médiatanácsnak, hogy hány ezer embernek fontos a Mária Rádió, s hány ezer ember imádkozik érte. Imádkozzunk minél többen azért, hogy a kereszténység kincseinek továbbadása ne ütközzön akadályba társadalmunkban, hiszen Szent István óta ez az egyik legfontosabb érték a mai, önazonosságát kereső világban.
Imáink és összefogásunk erejével a Médiatanács döntéseit szeretnénk megalapozni és támogatni.

Hogyan fejezzük ki összefogásunkat a Mária Rádióért?
Mindenek előtt az Ön imáját kérjük. Ha egységben, sokan imádkozunk egy közös célért, akkor az nem marad meghallgatás nélkül. Szeretnénk megmutatni annak a közösségnek az erejét, amelynek a Mária Rádió mindennapos lelki szükséglete.
Kérjük, mondjon el Ön is egy Miatyánkot vagy Üdvözlégyet, esetleg egy egész Rózsafüzért a Mária Rádióért és a döntéshozókért. Kérjük, ha imádkozik a rádióért és a Médiatanács tagjaiért, fejezze ki ezt aláírásával is. Az imádkozás tényét és az imádkozók számát rövidesen átadjuk a Médiatanácsnak.
Kérjük, írja alá és terjessze az ismerősei között ezt az imára hívást, hogy a Mária Rádió továbbra is mindenki számára elérhető legyen Budapesten. Az Aláírom gombra kattintva tudja jóváhagyni a Médiatanács elnökének szánt levelet, melyet eljuttatunk a Médiatanács elnökének.
Imával és szeretettel: a Mária Rádió önkéntesei"

A petíció szövege:

Tisztelt Médiatanács!

Mélyen Tisztelt Elnök Asszony!

A Mária Rádió töretlen budapesti hallgathatósága érdekében fordulok Önhöz, mert biztos vagyok abban, hogy Ön tisztában van a Mária Rádió nélkülözhetetlen, társadalomépítő szerepével. A szívében Ön is érzi, hogy a Mária Rádió százezrek mindennapos lelki támasza. A rádió minden nap közvetít szentmisét, tíz éve hűséggel szolgálja a társadalom erkölcsi megújulását, a kereszténység megőrzését és továbbadását a következő nemzedékeknek.

Az is ismert Ön előtt, hogy ez a civil rádió önkéntesekkel dolgozik és – egyedülálló módon - nem állami vagy egyházi forrásokból működik, nem is reklámokból, hanem a hallgatók önkéntes adományaikkal mondanak minden hónapban igent arra, hogy nekik szükségük van a Mária Rádióra.

Tudom, a Mária Rádió adásának augusztus 19-i megszűnése Önnek éppen olyan rossz, mint nekem, aki megtapasztaltam milyen életformáló a hit. Kérem Önt arra, tegye lehetővé: a Mária Rádió adása egyetlen egy napra se szűnjön meg Budapesten, s lefedettsége se csökkenjen. Ön az egyetlen, aki ebben segíteni tud a rádiónak.

Imádkozom a Mária Rádióért, Önért és a Méditanács minden tagjáért, hogy találjanak olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a Mária Rádió töretlenül, s az eredetihez hasonló lefedettséggel szólhasson Budapesten.

Bízom Önben és a Médiatanács tagjaiban, hogy a legjobbat akarják a Mária Rádiónak, s ezt meg is tudják cselekedni.

Hittel, reménnyel, szeretettel és bizalommal: (itt írhatja alá: http://citizengo.org/hu/26934-maria-radionak-mukodnie-kell?tc=gm&tcid=14556427 )

 

You have no rights to post comments