Az Ellenség mindig lesben áll - interjú Róma ördögűzőjével

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. július 03. péntek

„Az élő Isten nevében parancsolom neked tisztátalan lélek, a hit ellensége, az emberiség ellenfele, a halál hordozója, a hazugság atyja, minden rossz gyökere, az emberek csábítója, fájdalmak oka. Parancsolom neked átkozott kígyó, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy szakítsd ki gyökereid és távozz Isten ezen teremtményéből.” – Interjú Gabriele Amorth atyával, aki az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének emeritusz elnöke és a római egyházmegye hivatalos ördögűzője.

- Ma a templomokban egyre ritkábban beszélnek a Sátánról, sokan még az egyház tagjai közül sem hisznek létezésében. A gonosz tevékenységét sokan komolytalan babonaságnak ítélik. Milyen veszélyeket rejthet ez?
- Két nagyon komoly veszélyt rejt magában. Az első, hogy a Sátán létezésének mellőzésével azt sem vesszük tudomásul, hogy a gonosz kísértése reggeltől estig és estétől reggelig tart. Nem áll hatalmában, hogy bűnbe ejtsen, de az igen, hogy a bűnre csábítson. Jézus világosan int: „aki nem velem van, az a Sátánnal van”. Aki azt mondja, hogy tiszteli Jézust, de a Sátán létezése nem érdekli és a saját feje után megy, a saját vágyait követi, az nagyon balga. Nagy a veszélye ugyanis, hogy azt teszi, amit a Sátán sugall. Természetesen rejtett módon, hiszen a gonosz nem fedi fel magát. Fontos, hogy szem előtt tartsuk azt a veszélyt, hogy az Ellenség mindig lesben áll, hogy csapdába ejtsen és a vesztünkbe taszítson. Ha nem virrasztunk és őrködünk, akkor szabad utat engedünk a gonosz hatalmának. Ezt nevezhetjük a gonosz hagyományos, természetes működésének. A másik komoly veszéllyel akkor szembesülünk, amikor a Sátán természetfeletti módon lép be az emberek életébe és zaklatja őket. Ezek lehetnek valós megszállások, amikor a gonosz teljes mértékben hatalmába kerít egy személyt, teljes mértékben helyettesítve annak eredeti személyiségét. Természetesen nem csak ez létezik, hanem a gonosz jelenlétének és befolyásának számos más fajtája is. Az ördög ugyanis, bár szellemi lény, embereken keresztül működik. Vannak személyek, akik hivatásszerűen foglalkoznak azzal, hogy átkot kiáltsanak másokra. Ezek a mágusok, kártyavetők, médiumok, látnokok, akik időnként halálos átokkal is sújtják áldozataikat, és az átok időnként megfogan. Az átok célba veheti a munka, egészség, családi vagy szeretetközösség meggyengítését. Ezekben az esetekben érdemes ördögűző papokhoz fordulni és kérni a szabadítás imádságát, szertartását.
- Jézus számos alkalommal űzi ki a gonosz lelkeket. Ezt a különleges szolgálatot ma az exorcista papok végzik. Honnan ered az ördögűzők különleges rendje?
- Az első századokban nem csupán a megszentelt személyek, hanem minden keresztény élhetett a gonosztól való szabadítás hatalmával, hiszen ez egyben a prédikáció hitelességének egy megerősítő eszköze is volt. Ma kizárólag olyan papok láthatják el ezt a szolgálatot, akiket erre a megyéspüspök alkalmasnak tart és kinevez. Sajnos sok esetben maguk a püspökök sem ismerik el az ördögűzés létjogosultságát és szükségességét, így az egyházmegye hívei nem tudják, hogy kihez forduljanak, ha a gonosz lélek kínzását tapasztalják. A kánonjog szerint a híveknek joguk van a szabadítás szertartásához, ugyanúgy, ahogyan a bűnbocsánat szentségéhez.
- Minden keresztény embernek a keresztség szentségéből eredően megadatott a démonoktól való szabadítás képessége. Laikusok is lehetnek ördögűzők?
- Hála Istennek ma már világszerte léteznek olyan Katolikus Karizmatikus Megújulás csoportok, akik végzik az ördögűzés szabadító szolgálatát, hiszen a hit erejével, Jézus nevében harcolnak a gonosz lelkekkel. Jézus maga mondta: „Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki” (Mk 16,17). Az egyház történetében számos szent volt, mint Sziénai Szent Katalin, vagy Szent Pió atya, akik nem voltak exorcisták, mégis sokakat szabadítottak meg a Sátán láncaitól.
- A jó és a gonosz közti harc a világ teremtése óta tart. Az utóbbi években, évtizedekben megfigyelhető az áldozatok számának növekedése? Minek tulajdonítható a gonosz erők hatalmának erősödése és terjedése?
- Az egyház, az imádság és a hit elhagyásának egyenes következménye. A démonok valósággal hemzsegnek ebben a hitehagyott és Istent tagadó társadalomban. Jól láthatjuk Olaszország, Franciaország esetében, hogy tűzvészszerűen szedi áldozatait a Sátán, de sajnos Magyarország sem kivétel ez alól. Amikor az emberek eltávolodnak az egyháztól, a szentségektől, és elhanyagolják az imádságot, akkor átveszi a hatalmat a Sátán. A másik oka az áldozatok növekedésének, hogy gomba módra szaporodnak a rossz szándékú boszorkányságok, igézések, átkok és hasonló diabolikus praktikák. A kártyavetők, médiumok, mágusok, kuruzslók, látnokok, sátánista csoportok száma immár meghaladja a felszentelt papokét. Össze sem vethető a számbeli különbség. Az emberek, akik gyors és azonnali megoldást várnak nehézségeikre, hétköznapi problémáikra, hozzájuk fordulnak. És ahelyett, hogy jobbra fordulna sorsuk, a gonosz karmai közt találják magukat.
- A gonosz lélek szellemi lény. Olyan erő, amely hatalmába keríti az embert, hatást gyakorolva érzékszerveire, személyiségére és viselkedésére, illetve egyes esetekben teljes mértékben helyettesítve eredeti személyiségét. Milyen módon megy végbe a gonosz megszállása?
- Akkor beszélhetünk ördögi megszállottságról, amikor a démonok teljes mértékben átveszik a személy feletti uralmat. Ilyen esetekben az ördögűzés rítusa alatt, furcsa természetfeletti jelenségek tanúi lehetünk. Az imádság és Jézus nevének segítségül hívása után, a szenteltvízzel való megszórást követően a megszállt személy transzba esik, a sátáni erők felfedik magukat és párbeszédet kezdenek az ördögűző pappal. Ilyenkor természetfeletti erő költözik az áldozat testébe, erőszakos és agresszív viselkedéssel próbál ellenállni az imádság szabadító szavainak. Előfordul, hogy a legkülönfélébb és ritkább nyelven szólal meg, gyakori a rohamszerű hányás. Az öklendezés folyamán előfordulhat, hogy hosszú, akár 10 centiméteres vasszögek vagy üvegszilánkok szilárdulnak meg, amint kibuggyannak az áldozat szájából. Gyakori a talajtól való felemelkedés természetfeletti jelensége is. Az állati vagy túlvilági süketítő ordítások is az ellenállás jelei. Ez hosszú órákon keresztül folytatódik, amíg a gonosz lelkek meg nem nevezik magukat. Ettől a pillanattól lehet hatásosan küzdeni ellenük.
- Az ördögűzés szertartásának meghatározó pillanata a démonok nevének felfedése. Miért fontos nevükön nevezni őket?
- „Jézus nevében parancsolom, hogy mondd meg, mi a neved!” – amikor erre a kérdésre választ adnak, akkor elbírálhatjuk a győzelem első lépését. Először ugyanis mindent megtesznek, hogy rejtőzködjenek, hogy tettessék jelenlétüket. Egyes esetekben sok-sok exorcizmus szükséges ahhoz, hogy megvallják nevüket. A gonosz lelkeknek önmagukban nincs nevük, de amikor megnyilvánulnak, akkor különböző neveket vesznek fel. Amikor felfedik létüket és nevüket, az már a vereség lassú beismerésének folyamata. Időnként híres, bibliai neveken mutatkoznak be, mint Sátán, Lucifer, Belzebub, Asmodeus, aki a szeretetkötelékek, a házasság, a jegyesség megrontója. Fontos azt is tudni, hogy a gonosz lelkek számára nem léteznek a tér és az idő korlátai. Ennek következtében ugyanaz a démon fogságban tarthat több száz, akár ezer embert a föld legkülönbözőbb helyein. Az is fontos, hogy megmondja, mikor hagyja el a személyt, és milyen jelek követik a szabadulás pillanatát. Természetesen nem mindig bízhatunk meg abban, amit mond, hiszen Jézus gyakran nevezi őt a „hazugság fejedelmének”. Gyakran megpróbál félrevezetni, becsapni. Természetesen vannak olyan esetek is, amikor a teljes szabadítás lehetetlen, nem mindig tudhatjuk, hogy mi ezzel Isten terve. Egyetlen ördögűző sem tudja megmondani első ránézésre, hogy mennyi idő szükséges a teljes szabaduláshoz, vagy hogy egész biztosan távozik-e a gonosz. Sok esetben hosszú és kitartó megtérés szükséges a démonok hatalmának megtöréséhez. Ez attól is függ, hogy mióta tartja fogságban a lelket, és milyen típusú átokkal sújtották, vagy ha ő maga kötött szövetséget a Sátánnal.
- Nem azonosak az ördögök, vagy esetleg hierarchikus megosztás áll fenn köztük?
- A gyűlölet szoros hierarchiája osztja meg a gonosz lelkeket. A gyengébbek rettegnek az erősebbektől. Egy alkalommal egy démon, aki nem hagyta magát elűzni, így válaszolt nekem:„Ha elhagyom ezt a lelket, akkor a Sátán meglakoltat.” A Sátán mindegyiküknél erősebb, ő a fő, és mindenki fél tőle, ugyanakkor ki nem állhatja őt.
- Az ördögűzés alatt harcban állnak egymással nemcsak a gonosz erők, hanem szentek, őrangyalok is közbenjárnak a szabadítás útján. Milyen szerepük van ebben a harcban az égi hatalmasságoknak?
- Az ördögűzés szertartása alatt segítségül hívjuk őket, és ők hathatósan hozzájárulnak a gonosz erők megtöréséhez. A tőlük érkező kegyelem azonnal érzékelhető, különösen a Szűzanya segítsége. De ne feledkezzünk meg Szent Józsefről sem. Én így imádkozom hozzá: „Szent József, emlékezzél meg arról, hogy Jézus és Mária mindig engedelmesek voltak hozzád. Ne feledd, hogy ma is engedelmesen hallgatják kéréseid, ezért kérlek, hogy esdekeld te számomra ezt és ezt a kegyelmet.” A kegyelem rövid időn belül tapasztalható.
- A Sátán természetfeletti támadásai milyen módon befolyásolják az emberek megtérését, vagy az örök életet?
- A Sátán célja, hogy mindannyiunkat a pokolba taszítson. Ebben az összes démon egyetért. Az ördögűzésre szoruló személyeket a szentségekkel és intenzív imádsággal erősítjük meg. A gonosz erők ellenállnak, mindent megtesznek, hogy eltávolítsák őt az isteni kegyelemtől. Gyakori, hogy a megszállott személyek, amikor a templomba lépnek elájulnak, képtelenek imádkozni és a szentségeket magukhoz venni. Ilyen esetekben fontos, hogy mások imádkozzanak a megerősítésért. Csak így lehetséges lassú lépésekben a győzelem.
- Számos ismert szent, mint Szent Kowalska Fausztina vagy Szent Pió atya szenvedett a démonok zaklatásától. Hogyan értékeli a szenteknek az ördöggel folytatott harcát?
- Ez egy misztérium. Isten megengedi, hogy a kiválasztottak szemtől szembe harcoljanak a gonosszal. Harminc éves tevékenységem alatt számos olyan esettel találkoztam, amikor a megszállottat nem sikerült véglegesen megszabadítani a Sátán kötelékeiből. Ezek az áldozatok felajánlják szenvedésüket a bűnösök megtéréséért. Ez egy hathatós imádság. A felajánlott szenvedések hatásosabbak és kedvesebbek Istennek, mint az imádság. Szent Galgani Gemmát említhetem, akit vérző stigmákkal és számos misztikus kegyelemmel halmozott el az Úr, és akit egész életében emberfeletti szenvedésekkel sújtott a gonosz. A szenvedések elviselése és a bűnös lelkek megtéréséért való felajánlás az apostoli élet hathatós eszköze. 
(levélben kaptam)

You have no rights to post comments