Ferenc pápa: Szabadítsuk meg szívünket a „pogány zajoktól”!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. június 16. kedd

A keresztényeknek meg kell tanulniuk távol tartani szívüket a szenvedélyektől és a világi zajoktól, hogy minden pillanatban figyelmesen be tudják fogadni Isten kegyelmét. Van egy „kedvező pillanat” arra, hogy befogadjuk Isten kegyelmének ingyenes ajándékát, és ez a pillanat „most” van. A keresztény embernek tudatában kell lennie ennek, és ezért nyitott szívvel kell várnia az ajándék érkezését. Szívének mentesnek kell lennie a „világi zajoktól”, mert az az „ördög zaja” – fogalmazott Ferenc pápa.

A napi evangéliumból és szentleckéből kiindulva a pápa hangsúlyozta: „Ne vegyétek hiába Isten kegyelmét (vö. 2Kor 6,1–10), amelynek Pál apostol szerint most van a kellő ideje! Ez azt jelenti – magyarázta a Szentatya –, hogy az Úr minden időben újra nekünk adja a kegyelmet, azt az ajándékot, amelyik ingyenes. Fogadjuk be ezt, és figyeljünk arra, amit Pál mond: senkinek ne okozzunk semmiféle botrányt.”

„Arról a botrányról van szó, amikor egy keresztény kereszténynek mondja magát, elmegy templomba, jár a vasárnapi misére, de nem keresztényként él, hanem világias módon, pogányként. És amikor egy ember ilyen, akkor botrányt okoz. Hányszor hallottuk a környékünkön, az üzletekben: »Nézd meg ezt vagy azt az embert, minden vasárnap eljár a misére, aztán meg ezt és ezt teszi…« És az emberek ilyenkor megbotránkoznak. Erről beszél Szent Pál: »Ne vegyétek hiába Isten kegyelmét.« Hogyan vegyük tehát? Először is ott van a „kellő idő” – mondja. Nekünk figyelnünk kell, hogy megértsük Isten idejét, amikor Isten a szívünkön keresztül érkezik” – hangzott el a homíliában.

Ahhoz, hogy figyelmesek lehessünk, meg kell őriznünk szívünket, távol tartva minden olyan zavaró tényezőtől, zajtól, amely nem az Úrtól származik, távol azoktól a dolgoktól, amelyek elveszik békénket. Szenvedélyektől mentes szívvel, amilyenről a napi evangéliumi szakasz szól (Mt 5,38–42). Jézus a szemet szemért elve helyett a „fordítsd oda a másik arcodat is” elvét kínálja nekünk.

„Szabadon a szenvedélyektől, alázatos, szelíd szívvel. A szívet pedig az alázatban, a szelídségben lehet megőrizni, soha nem a harcban, a háborúban. Nem! Ez a zaj: a világias zaj, a pogány zaj vagy pedig az ördög zaja” – figyelmeztetett a Szentatya. A szívnek békében kell lennie. »Senkinek se okozzunk semmiféle botrányt, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat« – mondja Pál, de a keresztény tanúság szolgálatáról is beszél, hogy azt ne kritizálják.

Megőrizni szívünket, hogy mindig Isten szolgái legyünk, ahogy Szent Pál sorolja: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatásban, verésben, börtönben, zendülés közepette, fáradságban, virrasztásban, böjtölésben.

„De ezek csúnya dolgok, és nekem meg kell őriznem a szívemet, hogy befogadjam Isten ingyenességét és ajándékát? Igen! És hogy csináljam? Pál így folytatja: tisztaságban, tudásban, béketűrésben, kedvességben, a szentség lelkületével. Az alázat, a jóakarat, a türelem útján, amely csak Istenre tekint, és amely nyitva hagyja szívét az érkező Úr előtt” – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: L’Osservatore Romano

Magyar Kurír

You have no rights to post comments