XXIII. János Pápa: Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. június 12. péntek

XXIII. János pápa, mint a világ plébánosaként emlegették. Egyénisége közvetlen és barátságos volt minden ember felé. Gondolatait idézzük:

1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak…csak magamat.
3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem…nem csak a másvilági, hanem az e világi boldogságra is.
4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz.
5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi jótettet és senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, ha gondolataimban sértődöttnek érzem magam, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom és két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha tények az ellenkezőjét mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.
10. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép és hiszek a jóságban. Nem adatott meg, hogy tizenkét órán át jót tegyek.
Próbáljuk meg mi is ezeket a pontokat megvalósítani, hogy jó és boldog legyen az életünk.

Hozzászólások   

#1 Keresztelő 2015-06-12 23:06
9.pont
Szilárdan hiszek – akkor is, ha tények az ellenkezőjét mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon. 
Ezt a kilencedik pontot nagyon szeretem, és kiegészíteném a mai időkre:
Krisztus követői, ahogy a tanítványok sorban megkapják a keresztet és a dicsőséges halált.
Ahogy a tanítványok, úgy a mai kor emberei is megkapják a Szentlélek segítségét, illetve nekünk a Szeplőtelen Szent Szűz, Mennyei Édesanyánk palástjával takar be a szükség idején.

You have no rights to post comments