Ferenc pápa: Ne hígítsátok fel a kereszténységet „lágy” vallásossággá!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. június 10. szerda

A Szentatya június 9-én a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmise homíliájában az igazi keresztény identitásról beszélt a napi olvasmányok alapján – tudósít a Vatikáni Rádió.

Szent Pál arról tanít, hogy Jézus Krisztus nem volt igen, majd nem, hanem benne az igen valósult meg (vö. 2Kor 1,18–22). Az evangélium pedig idézi Jézusnak a hegyi beszéd elején mondott kijelentéseit: „Ti vagytok a föld sója…, ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,13–16).

Mi a keresztény identitás? – tette fel a kérdést Ferenc pápa a homília kezdetén, majd Pál apostol második korintusi leveléből kiindulva arra utalt, hogy a keresztény identitás eléréséhez Isten hosszú úton át vezetett bennünket a történelem során, amíg elküldte hozzánk a Fiát.

Bűnösök vagyunk, de bizalommal eltelve, hogy Jézus felemel bennünket. Nekünk is egy hosszú utat kell bejárnunk az életünkben – mondta a pápa –, amíg ez a keresztény identitás annyira meg nem erősödik, hogy tanúságot tudjon már tenni. Ez egy olyan út, amit így nevezhetünk: a kétértelműségtől a valódi identitásig.

Igaz, hogy van bűn, és hogy a bűn miatt elbukunk, de miénk az Úr ereje, ami felemel minket, és ez a mi identitásunkkal együtt jár – mondta a Szentatya. – De én azt is mondanám, hogy a bűn is része a mi identitásunknak: bűnösök vagyunk, de a Jézus Krisztusba vetett hitünkkel együtt vagyunk bűnösök. És ez a hit nem csak ismeretből származó hit. Ez a hit Isten adománya, mely Istentől érkezett bensőnkbe. Isten maga erősít meg bennünket Krisztusban. Felkent bennünket, pecsétet tett ránk, nekünk adta a foglalót, szívünkbe helyezte a Szentlélek zálogát. Isten az, aki nekünk adja az identitásnak ezt az adományát.

Alapvetően fontos, hogy hűségesek maradjunk ehhez a keresztény identitáshoz, és engedjük, hogy a Szentlélek, aki az igazi kezes, a zálog a szíveinkben, előrevigyen minket az életben. Mi nem egy filozófia után megyünk, hanem olyan emberek vagyunk, akiket felkentek, és miénk lett a Szentlélek garanciája – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ez egy szép identitás, mely a tanúságtételben mutatkozik meg. Ezért beszél Jézus a tanúságtételről mint keresztény identitásunk nyelvezetéről. Ez pedig – még ha keresztény identitásúak is vagyunk –, mivel bűnösök vagyunk, kísértést szenved. Mindig vannak kísértések, ezért identitásunk meggyengülhet és odaveszhet – mutatott rá a pápa.

Majd arra a veszélyes útra figyelmeztetett, amely a tanúságtételből az eszme felé vezet, és felhígítja a tanúságtételt. „Végül is én keresztény vagyok, a kereszténység pedig egy szép eszme, és én imádkozom az Istenhez.” Így aztán a konkrét Krisztustól, mert a kereszténység konkrét, a „szoft” vallásosság felé haladunk, a gnosztikusok nyomán. Ugyanis a keresztény identitás mögött botrány áll. A keresztény identitás botrányos. És abban áll a kísértés, hogy azt mondjuk: „Nem, nincs botrány!”

A kereszt egy botrány. Ezért vannak olyanok, akik Istent egy kicsit eretnek lelkiséggel keresik, ők a „modern gnosztikusok”. Aztán vannak olyanok, akiknek mindig szükségük van a keresztény identitás újdonságára, és már elfelejtették, hogy ők is kiválasztottak, hogy felkenték őket, hogy megkapták a Szentlélek zálogát, és továbbra is keresésben vannak. „Hol vannak a látnokok, akik megmutatják nekünk ma azt a levelet, amit a Szűzanya küld majd délután négykor?” Ők ebből élnek. De ez nem keresztény identitás. Isten utolsó szavát Jézus Krisztusnak hívják, és nincs semmi több! – figyelmeztetett a Szentatya.

A keresztény identitástól való eltávolodás másik útja a világiasság, amely olyan mértékben kitágítja a lelkiismeretet, hogy belefér oda minden – emelte ki Ferenc pápa. – A világiasság emberi dolog. Azonban következtében a só ízét veszti.

Aztán látunk keresztény közösségeket, melyek kereszténynek nevezik magukat, de nem képesek és nem tudnak tanúságot tenni Krisztusról. Ezért az identitás háttérbe szorul, egészen hátra, és elvész, és ez az a világias nominalizmus (filozófiai irányzat, mely szerint az egyetemes fogalmaknak nincs valóságtartalmuk, hanem csupán az egyedi tárgyak nevei – a szerk.), amit mindennap látunk. Isten üdvösségtörténetében a mennyei Atya türelmével Jézus kihozott bennünket a kétértelműségből a bizonyosságra, a megtestesülés konkrét mivoltára és Fiának megváltói halálára. Ez a mi identitásunk. Szent Pál Jézussal dicsekszik, aki emberré lett, aki meghalt engedelmességből, ez az identitás, és ebből adódik a tanúságtétel. Ez kegyelem, melyet kérni kell az Úrtól, aki mindig megadja azt ajándékként. Ez az identitás ajándéka, amely nem törekszik arra, hogy alkalmazkodjék a dolgokhoz,  nem hagyja, hogy a só ízét veszítse – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: L’Osservatore Romano

Magyar Kurír

Hozzászólások   

#10 Keresztelő 2015-06-16 07:34
Nem könnyű megfogalmazni a keresztfa vagyis a keresztre feszítettség áldozatának a dicsőséges voltát. Még nehezebb elfogadni.
Talán segít, ha tekintünk a születő egyház idején való üldöztetésekre, népirtás szerű üldözésben szenvedtek a szentek, és az érthetetlen szabadulásra is amelyet akkor és mindig megtapasztalnak a szentek.
először Péter mondta, Uram nem történhet meg ez veled. Jézus pedig nagy erőkkel megdorgálta...
#9 Marika 2015-06-15 15:46
Isten irgalmazzon a hamis prófétáknak, de azoknak is akik az igazat hamisnak vélik!
#8 Ábel 2015-06-15 13:16
Idézet - Keresztelő:
Mennyei Édesanyámra gondolok, aki a Szeplőtelen Szent Szűz, nehéz egyetértenem Gyulával abban, hogy megalázták volna. Ugyan így Jézusról is.


- Hát, én Jézus keresztáldozatá ban pontosan azt látom, hogy magára vesz, átél minden megaláztatást, ami csak embert érhet. Csak akkor tudná elkerülni, hogy bántsák a bűneink, ha nem szeretne minket. De mivel szeret, ezért minden bűnünkkel megsebezzük, megalázzuk, meggyalázzuk őt. Még mi, keresztények is, bár mi akaratunk ellenére. Hát még azok, akik tudva és akarva, szántszándékkal visszaélnek a nevével és hamisan prófétálnak! Isten irgalmazzon nekik!
-1 #7 Marika 2015-06-13 10:14
Isten előbb-utóbb igazolja az Ő prófétáit!Addig is marad nekik az üldöztetés, rágalmazás stb.!Jézust is igazolta a Mennyei Atya, mikor Szentlelke által feltámasztotta a halálból!Előtte mi volt Jézus osztályrésze??? ??A szolga nem különb Uránál!
-1 #6 Keresztelő 2015-06-12 23:47
Mennyei Édesanyámra gondolok, aki a Szeplőtelen Szent Szűz, nehéz egyetértenem Gyulával abban, hogy megalázták volna. Ugyan így Jézusról is.
Őket nem ériheti a gonosz fuvallata sem.
Mind azok, aki a tisztaságnak és a teremtő erőnek a szeretetnek ellene mondanak, magukra mondanak elmarasztaló ítéletet.
Ugyan ezzel a meggondolással, mind azok, akik Jézus követésében vannak, ebben a szolgálatban Jézussal való közösségre jutnak, mint a szentáldozáskor közösségre jutnak azzal az asztallal, ahol Jézus az örök főpap elrendelte nekünk ezt a közösséget.
Tréfásnak tűnik, de történelmi tapasztalás, hogy a katolikusokat sokan túlságosan beképzeltnek tartják, ám igaz, hogy nagy a méltósága annak, aki asztalközösségb en van Jézussal.
És nincs tréfa semmi abban, hogy minden erre a szándékra irányuló cselekmény szentségre vezet, mert maga a Fölséges Isten emeli magához az igaz szeretetben és alázatban hozzá folyamodókat. Ebben pedig a nászágyra térő Tóbiás és párja esti imádsága vezet minket alapos reményre, Isten meghallgatja az imádságunkat.
Köszönöm, hogy ezeket itt leírhatom. Köszönet a gazdának, a honlap vezetőjének, Gyulának.
+1 #5 barnan 2015-06-12 09:18
Ratzinger bíboros (élő Benedek pápa), Hittani Kongregáció (HK) prefektusa minőségében hitelesített egy "Fatima Üzenete" elnevezésű HK dokumentumot, amely a címben megnevezett témakörben íródott 2000-ben. A dokumentumnak részét képezve összefoglalja, hogy hol a helye a hivatalos kinyilatkoztatá snak és hol a helyük a magánkinyilatko zatásoknak az egyház életében ("A fatimai "titok" teológiai kommentárja" fejezetben). Részletesen ismerteti a felvetett témakörben a katolikus egyház tanítását.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_hu.html#N8
+1 #4 s.gyula 2015-06-12 06:18
És vannak hamis próféták is. És hamis magánkinyilatko ztatások. Talán ezt is figyelembe kellene venni, mert ha valami, hát ezek szégyenítik, alázzák meg a Szűzanyát is, Jézust is...
#3 Marika 2015-06-11 18:52
Tudtommal Medjugorjét az Egyház még nem nyilvánította hitelesnek, az más, hogy sok millió hívő lelkében hiteles, mint az Ír látnoknőnek adott próféciák is.Ezen keresztül sem mond újat Jézus, csak azt ami meg van írva János Könyvében, Garabandal, La Salette, Gobbi atyának adott (kék könyv) stb.üzenetekben !

„Hol vannak a látnokok, akik megmutatják nekünk ma azt a levelet, amit a Szűzanya küld majd délután négykor?” Ők ebből élnek. De ez nem keresztény identitás. Isten utolsó szavát Jézus Krisztusnak hívják, és nincs semmi több! – figyelmeztetett a Szentatya." F.pápa ezen kijelentései elszomorítóak! Sajnálatos módon itt Mennyei Édesanyánkat alázza, és általánosságban a próféciát, a prófétákat!Most is vannak próféták, nem csak 2 ezer évvel ezelőtt!Szerves részei az Egyháznak!
#2 s.gyula 2015-06-10 20:05
Szerintem nem Medjugorjéra célzott a pápa, hanem a megint elburjánzó magánkinyilatko ztatásokra. A hiteles magánkinyilatko ztatások pedig - mint Medjugorje is -, Jézus kinyilatkoztatá sát, Jézus szavát mondják újra...
#1 Életvédő 2015-06-10 13:50
 „Hol vannak a látnokok, akik megmutatják nekünk ma azt a levelet, amit a Szűzanya küld majd délután négykor?” - A medjugorjei lánokokra céloz a pápa? Lassan színt kellene vallania, mégpedig nyíltan a medjugorjei jelenésekről, hiszen a vizsgálat már másfél éve lezárult!
"Isten utolsó szavát Jézus Krisztusnak hívják, és nincs semmi több!" állítja a pápa, ezzel szemben Gabriele Amorth római exorcista szerint "Megbocsáthatat lan, ha a keresztények nem vesznek tudomást a medjugorjei jelenésekről." Emmanuel nővér ezév májusi hírlevelében pedig arról olvashatunk, hogy az egyik medjugorjei látnok Vicka nyilvános imádsága közben egy nő a tömegből ijesztő férfi hangon ezt üvöltötte: "Nem tudlak tovább elviselni! Hagyd abba az imát! Te mindig megbocsájtasz! Már rég halottnak kéne lenned! Fogd be!" http://sremmanuel.org/newsletter/english-report-of-13-may-2015/

You have no rights to post comments