"...akkor mondd meg nekem, hogy mit üzensz..." - Regina Collins tanítása

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. május 26. kedd

Isten csodáiról, Magyarország küldetéséről...: "Angliában ezen a héten egy nagyon fontos konferenciát tartottunk. Ferenc pápa kifejezte azon vágyát, hogy szeretné, hogy a belső gyógyulás elérhetővé válna plébániai szinten.

Volt egy ilyen találkozónk Angliában, a megújulás papjaival és vezetőivel. 25-en voltunk összesen. Úgy volt, hogy a püspök atya is eljön, de utolsó pillanatban közbejött neki valami, úgyhogy nem tudott velünk lenni, de készül erről egy beszámoló, amit majd meg fog osztani a többi püspökkel. Arról beszélgettünk, hogy hogyan tudnánk a belső gyógyulás szolgálatát bevezetni plébániai szinten. Mert nagyon sokan vannak, akik nem részesei a megújulásnak, és emiatt nincs lehetőségük erre a szolgálatra. Ferenc pápa elmondta, hogy nagyon sok sebzett ember van, és nagyon szeretné, ha ők gyógyulnának. Ott voltam ezen a találkozón szerdán, tegnap ugye utaztam, hogy eljöjjek ide, és most nem vagyok jelen ennek a megbeszélésnek a további részén. Mivel felkértek, hogy itt is tartsak előadást, ezért nem tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy ide jöjjek, vagy ottmaradjak ezen a fontos megbeszélésen. Elővettem egy papírt és egy írószerszámot, és azt mondtam az Úrnak, ha azt akarod, hogy ide jöjjek Magyarországra, akkor mondd meg nekem, hogy mit üzensz itt a közösségnek. És azonnal jött az üzenet. Na jó, akkor tudom már, hogy itt kell lennem! És most elmondom ezt az üzenetet. Ezt mondja az Úr:
Elérkezett az ideje annak, hogy megmutassam az én hatalmamat. Hatalmas csodákat fogok cselekedni. Ha a legtöbb ember nem tér meg, akkor a világ meg fogja tapasztalni a büntetést. Visszatartom az én oltalmamat és a gonosz nagy betegségeket és nagy csapásokat fog okozni. Ti most megtapasztaljátok az én áldásaimat és az én dicsőségemet. De az én türelmemnek és irgalmamnak el fog érkezni a határa. Imádkozzatok, és hozzatok áldozatokat a bűnösökért, hogy ők is térjenek meg!
Tehát Isten hatalmas csodákat akar cselekedni napjainkban. Amikor az emberek meglátják ezeket a csodajeleket, akkor ők Istenhez fognak fordulni. De van ebben egy figyelmeztetés is. Ha nem térünk meg a bűneinkből, akkor meg fogja engedni ezeket a csapásokat. Amikor az emberek jól érzik magukat a bőrükben, akkor megfeledkeznek Istenről. De amikor eljönnek a nehéz idők és a csapások, akkor mindenképpen Istenhez fordulnak. A mi feladatunk az, hogy a megtérésekért dolgozzunk. És a szívünknek lángolnia kell az elveszettekért. Lángolnunk kell azért, hogy megmentsük a lelkeket. Én hiszem, hogy akkor tömeges megtérések fognak történni. Akkor oltalmazva leszünk a csapásoktól, ezek nem érkeznek el. Amikor Angliában rossz törvényeket hoztak embriókkal kapcsolatban, akkor én írtam egy levelet a miniszterelnöknek, amiben elmondtam neki, hogy ha a törvények, amiket hoznak, nem lesznek egységben az Isten törvényeivel, akkor csapások fognak érni bennünket. Isten nem fog megoltalmazni. De nem vették figyelembe. Most viszont újra választások előtt állunk, és a választások előtt a keresztények nemzeti imanapot tartanak. Nagyon sokan fognak összegyűlni a választások előtti estén a parlament előtt, és más tereken, hogy imádkozzanak. Imádkozni fognak azért, hogy a megfelelő emberek kapjanak hatalmat az országban. Kérlek, vegyétek szívetekre ezt, hogy evangelizáljatok, hogy imádkozzatok az emberekért, hozzatok áldozatokat az ő megtérésükért.
Angliában párokban megyünk ki az utcákra, és egy kis táblát viszünk magunkkal: ima a betegekért. Amikor az emberek meglátnak engem, mindig akarnak velem beszélgetni. Egy alkalommal három drogos ült egy padon, és intettek, hogy menjek oda. Amikor odamentem, azt mondták, imádkozz értünk! Úgyhogy rájuk tettem a kezem, imádkoztam értük. Két-három paddal odébb ült egy szíriai muszlim. Látta, hogy ez a három fiatalember odahívott engem, és hogy imádkoztam értük, úgyhogy ő is integetett. Odamentem hozzá. Intett nekem (feje fölé tette a kezét), neki is kellett az áldás. Az aratás készen áll, az emberek nyitottak. Ezért örülök olyan nagyon, hogy az Új Jeruzsálem Közösség tagjai kijárnak a metró aluljáróba evangelizálni. Ki kell mennünk a templomból az emberek közé. Ha ti nem szerettek kimenni az utcára, akkor az evangelizációnak egy másik módja a vendégszeretet. Hívj meg valakit magadhoz egy teára, vagy egy süteményre, és még ha nem is tudsz nyíltan igét hirdetni neki, akkor is meg fogják tapasztalni általad Istennek a szeretetét, Istennek a jelenlétét, ha te a kegyelem állapotában vagy. Imádkozzatok és hozzatok áldozatokat a lelkek megmentéséért! Az otthonodban ülve elmondhatod, Uram, használj engem a lelkek megmentésére! Egy venezuelai hölgy, a neve Maria Esperanza, elment Olaszországba, és férjhez ment egy olaszhoz. Így Olaszországban élt. Egy éjszaka nem tudott aludni. Hajnali háromkor a rózsafűzért imádkozta, és így imádkozott, Uram, használd ezt az imát, hogy megments valakit. Ő akkor bilokált Venezuelába, ahol a fiatalok egy diszkóban voltak. Olaszországban hajnali három volt, ez Venezuelában este kilenc, és két férfi megragadott egy fiatal lányt, és elhurcolták. Maria Esperanza ott jelent meg a két férfi előtt, és azt mondta nekik, hagyjátok békén ezt a lányt, menjetek el! Azt hitték, hogy ő a lány anyja, úgyhogy elengedték. Jóval később, hazalátogatott a családjához Venezuelába, és ahogy otthon volt, találkozott ezzel a fiatal lánnyal, és az anyukájával, aki szólt az anyukájának, anyu, ez az a nő, aki megmentett engem akkor. Látjátok, ilyen hatalma van az imának! Lehet, hogy nem fogsz bilokálni, vagy nem leszel tudatában, de tudnod kell azt, hogy az imádnak hatalma, ereje van! Jézus azt mondta Fausztina nővérnek, hogy ha elimádkozod az irgalmasság rózsafüzérét, ezzel megmenthetsz egy haldokló lelket. Az irgalmasság rózsafűzére angolul öt perc, magyarul kicsit hosszabb, de biztos, hogy tíz percnél nem hosszabb. Ezzel az imával megmenthetsz valakit, aki haldoklik, és abban a veszélyben van, hogy a pokolra jut. Úgy is lehet evangelizálni, hogy nem mész ki az utcára. Liseux-i szent Teréz a missziók védőszentje, de egyetlen misszióba se ment. Az ima és az áldozat nagyon hatékony. Kérlek, vegyétek szívetekre a lelkek megmentését! Kérlek, minden nap imádkozzatok csodajelekért! Mert amikor az emberek látják, hallják a csodákat, akkor megtérnek. És Isten akar csodát tenni. De nem fog beavatkozni az életünkbe, amíg nem kérjük. Nekünk kell kérni. Angliában nagy csodákért imádkozunk. Mivel nagyon sok ott a muszlim, és ezek közül nagyon sokan szeretnék átvenni a hatalmat az országban, megszüntetni a kereszténységet, és muzulmán országgá tenni Angliát, ezért nagy csodákért imádkozunk ott. Tudjátok, ha valaki meggyógyul, akkor a muzulmánok azt is mondhatják, ááá, csak azt hiszi, hogy meggyógyult. Angliában ilyen érinthető, megfogható dolgok történnek. Egy olyan találkozón voltam, ahol aranypor szállt le ránk. Adott ponttól az emberek már természetesnek veszik ezeket a csodákat. Ez után az esemény után a kávészünetben a szomszéd asztalnál ültek ketten, az egyik odaszól a másiknak, itt még van egy kis aranypor az arcodon. Az csak így leporolta magáról. Egy másik embernek meg a foga változott arannyá. Szegény ember, mivel ezt a csodát mindenki látni akarja, tátott szájjal kellett járnia, hogy fényképezzék a fogát.  Angliában nagyon sok mindenkivel megtörtént az, hogy a rózsafüzérnek a szemei arannyá változtak. Sokakkal ez úgy történt, hogy elmentek zarándoklatra valamilyen Mária kegyhelyre, Holzingerbe ????? , Medjugorjébe, vagy valahova máshova, és ilyen csodákat tapasztaltak. Vagy ilyen ezüst csodás érmek arannyá változtak. Isten meg akarja mutatni az Ő jelenlétét, és hatalmas csodákat akar tenni napjainkban. Mert számára fontos, hogy minél többen üdvözüljenek! Az egyik asszony elvitte ezt az átváltozott aranyat az ékszerészhez, hogy megvizsgáltassa. Az ékszerész elmondta, hogy ez valódi arany, de ez nagyon régi arany, ilyen aranyat ma már nem csinálnak. És ezért bátorítalak benneteket, hogy imádkozzatok csodajelekért! Évekkel ezelőtt volt egy látomásom Magyarországgal kapcsolatban. Nagyon sok ezer aranytól fénylő embert láttam. Azt éreztem, milyen csodálatos dolog ez, Isten milyen nagyon sok szentet emel fel Magyarországon most! Sok szentet! Pio atya is elmondta, hogy Istennek van egy különleges terve Magyarországgal. Azt mondja, hogy a magyarok örömöt fognak hozni az egész emberiségnek. És úgy gondolom, hogy a Szűzanya az, aki Magyarország számára kiesdekli ezeket a csodákat, mert szent István felajánlotta az országot Neki. Neki ajánlotta a koronáját. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ti imádkozzatok csodákért! Amikor nekem ez a látomásom volt Magyarországgal kapcsolatban, én akkor nem tudtam semmit Pio atya próféciájáról. Akkor azt értettem meg, hogy a Magyarországot körülvevő országokra, és egész Európára hatással lesz, sok megtérést fognak hozni a magyarok. Én akkor azt hittem, hogy ez úgy fog történni, hogy Magyarországról nagyon sok misszionárius fog kimenni a környező országokba. De ma reggel a dicsőítés alatt az Úr megmutatta nekem, hogy mi a terve Magyarország számára. Ahelyett, hogy ti mennétek más országokba, Isten terve az, hogy más országokból fognak ide jönni emberek, Isten ide fogja vonzani őket. Isten jelenléte annyira megfogható lesz Magyarországon, hogy ide fogja vonzani az embereket más országokból. És hallani fognak a csodákról, és hallani fognak Istennek azokról a különleges beavatkozásairól, amelyek itt fognak történni Magyarországon. Nem gondoljátok, hogy csodálatos Isten terve Magyarországgal?
Ma, Isten dicsősége ki fog áradni, be fogja tölteni ezt a teret, és Isten jelenléte, hatalma meg fog nyilvánulni köztetek. Ez a szentségimádás alatt fog történni, amikor Jézus dicsőségesen jelen lesz itt köztünk. A dicsőítés már megnyitotta a menny kapuját, és ahogy mi imádni fogjuk itt Jézust, az Isten dicsősége ki fog áradni köztünk. Adj hálát, köszönd meg Istennek azt, amit ma cselekedni fog! A Mennyei Atya áldásokat fog árasztani rátok, úgyhogy ez alatt az idő alatt majd imádkozz így: Uram, áld meg az én rokonaimat, családtagjaimat is, akik most nincsenek itt! És Jézus angyalokkal fog jönni, és ők fognak szolgálni. Angyalok fognak itt járkálni köztünk! Ők fognak közbenjárni értünk. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy amikor hívtuk Istent, hogy dicsőségben jöjjön közénk, az emberek megtapasztalták ezt. Nagyon sok fizikai gyógyulás történt. De gyakran belső gyógyulásra is szükségünk van. Úgyhogy a szentségimádás első része után, amikor Isten, a Szűzanya, az angyalok fognak itt közbenjárni értünk, ezután a közbenjáró imapárok fognak fölállni, és ők fognak imádkozni belső gyógyulásért azoknál akiknek erre szükségük van. Elmondjátok, mire van szükségetek, és akkor ezért fognak imádkozni. Ez alatt a dicsőséges idő alatt a Szentlélek erővel fog megnyilvánulni köztünk. Tűzzel jön el! Ez a tűz a nyelvedre, a szádra és a szívedre jön. Hogy új szívet adjon neked, a lelkek megmentéséért lángolót, hogy imádkozz a bűnösökért, azokért, akik rosszat tesznek. És tüzet ad a nyelvedre, hogy Isten szavait hirdesd! A Szentlélek az öröm ajándékával is eljön közénk!
Valakinek volt egy halálközeli élménye, és amint az ő lelke elindult a fény felé, nagyon sok angyal kísérte őt. S ő megkérdezte az Urat, hogy mért vannak itt ezek az angyalok? Azt mondta neki az Úr, hogy ők azok az angyalok, akik életed folyamán különféle helyzetekben segítettek neked, jönnek veled, és majd megkapják a jutalmukat. Mi szoktuk-e kérni az angyalok segítségét? Pio atya misszióba küldte az őrangyalát. Néhány évvel ezelőtt Birminghamban olyan gondjaink voltak, hogy részegek jöttek be az imaalkalmainkra, és mindent felzavartak. És egyszer azt kértem az Úrtól, hogy tegyen már két angyalt a bejárathoz, ezeket a bajkeverőket tartsa kint. Azóta nem volt ilyen gondunk. Tudjátok, a szórakozóhelyeken Birminghamben mindig vannak ilyen kidobó fiúk, hogy kívül tartsák az ilyeneket. Hát, mi angyalokat kérünk erre. De egy másik alkalommal viszont úgy imádkoztam, hogy Isten küldjön egy angyalt az ajtóba, hogy az angyal húzza be, vonzza be azokat, akiket Isten itt akar látni. Bejött egy ember, és csodálkozva állt bent, és azt mondja, én nem tudom, mit keresek itt, és a kocsma felé indultam,nem tudom, hogy kerültem ide. Nem mondtam neki, hogy egy angyal hozott, biztos azt gondolta volna, hogy egy kicsit elmentem otthonról. Látjátok, hogy kérhetjük az ő segítségüket. Egy másik alkalommal közbenjáró imaszolgálatot tartottunk a kápolnánkban Angliában, amikor a csoportunkból egy férfinek csörgött a telefonja, egy nagy háza volt, ami lakásokra volt felosztva, és itt voltak albérlői. A bérlő telefonált ima közben, hogy jöjjön haza, mert gond van, a ház előtt egy nagy csoport „ alkoholtól, drogtól felemelt állapotban levő” egyén van, akik ott randalíroznak. Itt baj lesz, be fogják törni az ablakokat. Az utcán már összetörték az autók szélvédőjét, meg mindent. Tom bérlői attól tartottak, hogy a ház ablakait is be fogják törni. Tudjátok Angliában a házak előtt nincsenek kerítések, kapuk, hanem szabadon vannak a házak. Szólt neki, hogy hívd ki a rendőrséget. Egy ilyen nagy városban, mint Birmingham, egy órába is beletelik, mire a rendőrség kiszáll, addigra meg már rég összetörték az ablakokat. Úgyhogy mi megkértük az Urat, hogy küldje el az angyalait, hogy ott oldják meg a problémát! Eltelt néhány perc, újra szól a telefon. Azt mondja, nagyon jó összeköttetéseid lehetnek a rendőrségen, mert mindenki elment. Tudjátok, kérnünk kell a segítséget, a szentek akarnak nekünk segíteni. Amikor Isten dicsősége ki fog most áradni köztünk, az a dicsőség, ami Isten trónjától jön, akkor a Szűzanyánk, Magyarország patrónája ott fog térdelni veletek együtt a Szentség előtt. És vele együtt ott lesznek a szentjeink, és mindnyájan értünk fognak közbenjárni. És szolgáló angyalok fognak körül jönni, és szolgálni felénk. Mert Isten csodálatos dolgokra készül! Ha megengedjük Neki! Úgyhogy mi kérni fogjuk Istent, hogy ezeket mind cselekedje meg a szentségimádás alatt. Háromszor fogunk áment mondani a végén, ha netán nem figyeltünk volna oda az elsőre. Azért is, hogy egyszerre tudjuk elmondani, mert ezzel is kifejezzük azt, hogy ezt egyszerre, együtt kérjük Istentől. Istennek nagyon izgalmas tervei vannak Magyarországgal, és én kérve kérlek titeket, hogy imádkozzatok minden nap csodákért!!! És imádkozzatok minden nap megtérésekért! Amikor imádkozzátok a rózsafüzért, elimádkoztok egy tizedet, és elmondjátok a szeretetláng betétet is, akkor a tisztítótűzből mentitek meg az embereket. Minden egyes rózsafüzérrel lelkeket mentünk meg a tisztítótűzből, ha elimádkozol így egy egész rózsafüzért, akkor ötven lelket mentesz meg a tisztítótűzből, akik érted is fognak imádkozni. Láthatod mennyi lelken tudsz segíteni. Szíriában történt nemrég, hogy keresztények megtalálták egy iszlamista holttestét. Két helyen is meg volt lőve, és halott volt. A keresztények azt gondolták, hogy nem hagyhatjuk itt a holttestét, elvisszük és eltemetjük. Úgyhogy megfogták a holttestet, és elvitték egy olyan helyre, ahol el lehet temetni. Ahogy vitték imádkoztak a lelke megmentéséért. Ezek azok, akik ott lefejezik a keresztényeket. Ők mégis ennek a léleknek a megmentéséért imádkoztak. Nem csodálatos ez? Az ő lelke elhagyta a testét közben, ezt később ő maga mondta el. Elindult a fény felé, és azt mondta, hogy Allah szólt hozzá. Merthogy ők Allahot hívják Istennek. Allah pedig azt mondta neki, ha te most meghalsz, akkor örökkön-örökké újra fogod élni mindazokat a borzalmakat, amiket te magad tettél, mindazt a lefejezést, amiben részed volt. Isten visszaküldte őt az életbe, mielőtt eltemették volna. Ezután a keresztények gondoskodtak róla, hogy felépüljön, és nem sokkal azután megkeresztelkedett. Ti nem gondoljátok, hogy fontos, hogy mi imádkozzunk ezekért az emberekért? Az ő megmentésükért, megtérésükért? Volt két másik alkaidás, akiknek Jézus megjelent, ez az iraki háború alatt volt. Azt mondta nekik, hogy menjenek el az amerikai bázisra, és keressék meg ott a papot. Szerintem keresztények imádkoztak az ő megtérésükért. Jézus azt mondta nekik, hogy menjenek oda, és kérjék azt, hogy megkeresztelkedjenek. Elmentek. Látjátok, ez az imának az ereje! Én meg vagyok győződve arról, hogy a keresztények imádkoztak Saulért, amikor üldözte a keresztényeket, hogy megtérjen, és szent Pál legyen belőle. Milyen jó lesz, amikor a mennyben majd odajönnek hozzád a lelkek, azt mondják, köszönöm szépen, a te imáidnak köszönhetően lehetek én most itt! Az angliai közösségünkben vagy egy kínai ember, aki buddhista volt de megtért. Mivel az ő élete tényleg megváltozott, ő is vágyik arra, hogy mindenkinek az élete megváltozzon Jézus hatalmával. Vásárolgatja a könyveket, amiket írtam, ajándékozza az embereknek, hogy olvassák, és térjenek meg. A közösségünkben több mint hetvenen vagyunk, akik napi szinten imádkozunk azért, hogy akik olvassák ezeket a könyveket, azok térjenek meg. Volt egy muszlim, aki ettől a kínai közösségi tagunktól kapott egy könyvet, Az Isteni szeretet kiáradása címűt, és elkezdett kérdéseket feltenni ennek a kínai embernek, hogy ez mit jelent a könyvben, az mit jelent. A testvér azt mondta neki, menj el a szerzőhöz, kérdezd meg őt! Eljött hozzám ez a muszlim testvér, és alá volt húzva a könyvben mindaz, amit nem értett. Első kérdés: Azt mondtad, hogy Atya Isten, írsz az Atyáról. Aztán beszélsz a Fiú Istenről Jézusról, aztán meg a Szentlélek Istenről. De hát nem három Isten van, csak egy Isten van! Ó, hát a Szentháromság misztériumát most megmagyarázni, ez nehéz kérdés. Elég nehéz dolog ez az evangelizáció! Erre fel, azt mondja nekem a muszlim, hát akkor most én a te fiad leszek, és hogyha szükséged van valamire, vagy el kell téged vinni kocsival valahova, akkor szólj, és én majd megteszem. Még nem keresztelkedett meg. MÉG… Tehát nekem most már van egy muszlim fiam. Van neki egy fizikai betegsége, amit az orvosok nem tudnak meggyógyítani. A kínai testvér azt mondta neki, ha odajön hozzám, és én imádkozok érte, akkor meg fog gyógyulni. Úgyhogy jött imát kérni. Találjátok ki, mi történt? Nem gyógyult meg. De aztán visszajött még egyszer, azt mondja nekem, szerintem időbe telik ez a gyógyulás. Azt mondja nekem: Tudnál imádkozni értem akkor is, mikor nem vagyok itt? Mondom jól van, jól van, akkor imádkozom érted minden nap. Úgyhogy most arra kérlek benneteket, hogy az imám végén együtt mondjunk áment egyetértésben, mert ha így együtt fogunk imádkozni érte, ő meg fog gyógyulni, ha meggyógyul, meg fog térni, ha megtér, vele együtt a családja, és még nagyon sok muzulmán, akiknek szükségük van rá. Ó Jézus, kérünk téged, gyógyítsd meg Mohamedet, így hívják, ÁMEN, ÁMEN, ÁMEN! Köszönjük Jézus! Isten nagyon izgalmas Kérhetitek Istent, hogy bármikor használjon benneteket, amikor imádkoztok, vagy amikor dolgoztok, amikor szórakoztok, vagy bármi mást tesztek. Imádkozhatsz így: Uram, használj engem az emberek, a lelkek megmentéséért! És különösen dicsőítés alatt kérjétek Istent, hogy ez a dicsőítés megtéréseket hozzon! Amikor mi ezt tesszük, így imádkozunk, akkor a Szentlélek megérint embereket, és megtérnek. Te dicsőítesz egy jót, és közben ilyen csodákat tesz Isten. Egy alkalommal, amikor a kápolnában dicsőítettük Istent, az Úr azt mondta nekem, hogy e miatt a dicsőítés miatt, vagy ennek köszönhetően megtérnek emberek. Ezt elmondtam a közösségnek, ahogy ezt kimondtam, besétált egy ember a kápolnába, soha nem láttuk azelőtt, és amikor vége lett az imaórának, odamentem hozzá, hogy beszélgessek vele, mert új volt, azt kérdezte, szabad-e nekem ide bejönni, nem baj, hogy bejöttem? Azt mondja, itt sétáltam el a kápolna mellett, kutyát sétáltattam, és egyszer csak azt éreztem, hogy Isten szeretete körülvesz. Azt mondja, hazavittem a kutyát, és visszajöttem gyorsan. Mindjárt ötven éves leszek, de még csak most adom át az életemet Jézusnak! Ő nem hallotta az igehirdetést, nem beszélt neki senki előtte Istenről, csak dicsőítettünk, és a dicsőítést felajánlottuk a lelkek megtéréséért. És a Szentlélek elmondta neki azt, amire szüksége volt, hogy át kell adja az életét Jézusnak. Nem csodálatos ez? Ha csak annyit mondunk, hogy Istenem, használj engem, hogy megments embereket, hogy megszabaduljanak a lelkek, akár mikor, Uram, ha szükséged van, használj engem. S így még álmodban is használ téged Isten. Nem csodálatos ez? Most szentségimádás következik, és a szentségimádás elején imádkozni fogok azért, hogy Isten dicsősége áradjon ki a teremben, és mindegyikőtökben Isten cselekedni fog valamit! "

(Regina Collins nővér tanítása, ami elhangzott Törökbálinton, 2015. május 1-én, a Regionális Katolikus Karizmatikus Találkozón. Lejegyezte: Váradiné Várszegi Zsuzsanna)

You have no rights to post comments