Ökumenikus felhívás a nemzetközi romanap kapcsán

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. április 08. szerda

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) közös üzenetben szólítja meg a kontinens keresztény közösségeit az április 8-i nemzetközi romanap alkalmából.


Minden ember Isten képére teremtetett, bármilyen nyelven beszéljen is, vagy bármilyen kultúrához tartozzon is. Ebben a meggyőződésben osztoznak a keresztények és az egyházak. Jézus Krisztus arra hívott minket, hogy minden embernek hirdessük az evangéliumot, de különösen is a szegényeknek és kirekesztetteknek. Arra kérjük közösségeinket, hogy váljanak egyre nyitottabbá a cigányokkal szemben, akiket gyakran kirekesztenek, és szegénységben élnek a társadalom peremvidékein.
Viszontagságos történelmük ellenére a roma kisebbségek megőrizték gazdag kultúrájukat, ami magába foglal olyan értékeket, mint a családi élet, a gyermekek szeretete, az istenhit, a halottak tisztelete, valamint a zene és tánc élvezete. A Teremtő ajándékaként tekintünk erre a kultúrára, ami tiszteletet és támogatást érdemel.
Napjainkban túl sok roma ember él siralmas körülmények között szerte Európában. A legfőbb problémát a kontinensen szóban és tettekben is megnyilvánuló cigányellenesség, a magas munkanélküliség, a szakképzés hiánya és mindennek következményeként a szegénység jelentik.
Ugyanakkor pozitív folyamatokat is megfigyelhetünk az európai társadalmakban. Egyre több cigány fiatal tanul gimnáziumokban és egyetemeken. A cigány lakosság kapcsán erősödő tudatossággal és érzékenységgel találkozunk.
A keresztény egyházak, papok, lelkészek és világi hívek sokféleképpen igyekeztek segíteni roma testvéreinknek az évszázadok során. Szilárd meggyőződésünk, hogy az oktatás és foglalkoztatás mellett az emberség a cigánysággal való kapcsolatok elmélyítésének harmadik fontos pillére.
Egyházaink sok helyütt segítenek a roma közösségek társadalmi integrációjának előmozdításában – ami nem keverendő össze az asszimilációval –, a cigányság kultúrájának megőrzése mellett. Mindezt iskolaidő utáni oktatás, orvosi ellátás, élelmiszerosztás, jogi és egyéb tanácsadás segítségével tesszük. Felszólítjuk közösségeinket, hogy álljanak ki ezen kezdeményezések mellett, és viszonyuljanak testvérként rászoruló embertársaikhoz.
Ahhoz, hogy az igazságosság ügyében előreléphessünk, a múlttal való szembenézést és megbékélést kell munkálnunk. Új és igazságos kapcsolatok kialakítására kell törekednünk a cigánysággal, és el kell köteleznünk magunkat a gyógyítás és megbékélés nehéz, de értékes feladata mellett.
Jézus az irgalmas szamaritánus példázatának elbeszélése után így fordult a törvénytudókhoz: „Menj, és tégy te is hasonlóképpen!” Vegyük magunkra az evangélium kihívását, és legyünk a szegények igazi testvérei!
Fotó: CCEE.eu

Magyar Kurír

You have no rights to post comments