Az ördög véleménye a rózsafüzérről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. március 12. csütörtök

Francesco Bamonte, Róma hivatalos ördögűzője (Don Gabriel Amorth tanítványa és utóda) írja most megjelent könyvében a következőket, elsősorban Pio atya tapasztalataira hivatkozva:

„Szent Pio Atya gyakran beszámolt egyik álmáról, amelyben a kórusablakából – ahová a szerzetesek szoktak imára összegyűlni- kipillantva a téren végtelen nagy tolongást látott. Pio atya megkérdezte, kik vagytok, mit akartok? A tömeg kórusban, egyszerre, és fülsiketítően, torkaszakadtából ordította: „Pio atya halálát!” A szerzetes ekkor vette csak észre, hogy akiket emberi személynek nézett, valójában démonok. E szavak hallatára visszament a kórusra imádkozni, s a Szűzanyát látta közeledni, aki anyai tekintettel, és határozott mozdulattal kezébe nyomta a rózsafüzért, mondván, hogy ezzel a fegyverrel kezedben te leszel a győztes. Pio atya ekkor visszatért az ablakhoz, és megmutatta a kezében lévő rózsafüzért. Rémületében minden démon a földre vetette magát.”
„ Ördögűzői tapasztalataim során észrevettem, hogy az ördög számára egyetlen nem liturgikus ima sem annyira gyűlöletes, mint a szent rózsafüzér.
… Egyik október 7-én, a Rózsafüzér Királynőjének napján, mikor elővettem zsebemből a rózsafüzért, rögtön így szólt a démon: „Fájdalmat okoztok nekem azokkal a szemekkel, ti nyavalyások. És nyavalyások azok is, akik ezt csinálják!(Valószínűleg azokra utalt, akik a rózsafüzéreket készítik.) Parancsoló hangnemben megkérdeztem, miért bosszantanak annyira azok a szemek? „ Mert annyi ütést kapok. Hagyjátok abba!” Ekkor ráhelyeztem a megszállott személyre a rózsafüzért. A démon pedig ordított: „Súlyos! Összenyom, vegyétek le, összenyom!”
… „Más kifejezések a rózsafüzérről különböző ördögűzések alkalmával:
„ Minden szem, amit imádkoztok, ostoroz, és éget!”
„Rosszul vagyok, amikor annak a füzérnek a titkait szemlélitek. Ütlegeltek vele.”
„Gyűlölöm a rózsafüzért, mert szeretetfüzér, amely mindenkit Velük* egyesít”
(* Jézussal és Máriával; e nevek kimondását kerülik, mert maga a név kimondása is égeti őket.)
„ Ha mindegyikőtök tudná, azonnal végem lenne. Ha mindenki hittel imádkozná a rózsafüzért, ezt a nyavalyatörést.”
„ Undorító, undorító, undorító, undorító, undorító, undorító!”
„Nem tudjátok, vagy tudjátok, de nem hiszitek, vagy kishitűek vagytok. Má..ár..i…a (- rettenetes erőfeszítés árán képes kimondani ezt a nevet- ) Szeplőtelen Szíve fogja megmenteni a világot. „
„ A gonosz lélek egy más alkalommal kifejezésre juttatta Mária közbenjárói hatalmát, és Jézus azon döntését, hogy minden kegyelmet Mária Szeplőtelen Szívén keresztül juttat az emberiségnek.”

( Részletek a „Szűz Mária harca a Gonosszal az ördögűzések alatt” című könyvből)

 

You have no rights to post comments