Ferenc pápa a Római Kúria reformjáról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. február 13. péntek

A délelőtt folyamán Ferenc pápa nyitotta meg az ülést, majd Angelo Sodano bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mondott rövid köszöntőbeszédet. A bíborosok nevében hangsúlyozta, hogy Ferenc pápában Péter utódát tisztelik Krisztus egyházának élén történelmének e fontos órájában. Felajánlotta mindannyiuk nevében – egyenként és a kollégium szintjén is – együttműködésüket. A bíborosok segítik a pápát az egyetemes egyház vezetésében, nagy jelentőségű kérdések kezelésében személyesen és a különböző hivatalaikon keresztül.

Módosítják a Pastor bonus kezdetű apostoli konstitúciót

Sodano bíboros beszédében utalt a konzisztórium csütörtöki témájára: a Római Kúria reformjára. A Pastor bonus kezdetű apostoli konstitúció módosítására tesz javaslatokat a pápa, hogy a dokumentumot a jelenlegi szükségletekhez igazítsák. A harmadik keresztény évezred új kihívásai láttán Ferenc pápa arra hívta a bíborosokat, hogy működjenek együtt az apostoli cenákulum, vagyis a Római Kúria jobb működésének megteremtésében. Sodano bíboros végül biztosította a Szentatyát, hogy testvéri szellemben dolgoznak együtt Isten nagyobb dicsőségére.

A Római Kúria reformja nem öncélú

A Római Kúria reformja nem öncélú, hanem eszköz a hathatós keresztény tanúságtételre – állapította meg Ferenc pápa csütörtökön délelőtt a konzisztórium megnyitóülésén, amelyet a szinódusi új aulában tartottak a kilenctagú bíborosi tanács (C9) eddigi munkájáról, amelyet az új apostoli konstitúció kidolgozása érdekében folytatnak. A pápa köszönetet mondott a C9 bizottság tagjainak és koordinátoruknak, Óscar Rodríguez Maradiaga bíborosnak, valamint Marcello Semeraro püspök-titkárnak. A Szentatyát a bíborosi kollégium dékánja, Angelo Sodano bíboros köszöntötte.

„Milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek” – Ferenc pápa a 133. zsoltár szavaival nyitotta meg a konzisztóriumot, a szeretetközösség és a kollegialitás szellemére helyezve a hangsúlyt. Köszöntötte a húsz új bíborost, akik szombaton vehetik át a pileólust. (Pileólus: kicsiny, kerek papi sapka; a bíborosok esetében vörös színű – a szerk.)


Teljes átláthatóság a kúria reformjában

A konzisztórium témájáról szólva a pápa kiemelte, hogy a bíborosi kollégiumnak bemutatják a kúria reformjára vonatkozó apostoli konstitúció eddigi munkálatait. Ez a szöveg figyelembe veszi azt a sok javaslatot, amelyek a dikasztériumi vezetőktől, illetve a téma szakértőitől érkeztek.

„Az elérendő cél mindig az, hogy segítsék a különböző dikasztériumok és hivatalok harmonikusabb munkáját, és ezáltal nagyobb együttműködés jöjjön létre a teljes átláthatóságban, mely a hiteles szinodalitást és kollegialitást építi. A reform nem öncélú, hanem eszköz arra, hogy erőteljes keresztény tanúságot tegyünk; hogy hatékonyabban evangelizáljunk, hogy elősegítsük a gyümölcsözőbb ökumenikus szellemet, és végül bátorítsuk az építőbb párbeszédet mindenkivel.”

Idő és együttműködés kell az igazi reformhoz

„A reformnak, amelyet a bíborosok többsége szívből szorgalmazott a konklávét megelőző kongregációkon, még jobban tökéletesítenie kell a Római Kúria identitását. Ez az identitás abban áll, hogy segítsék Péter utódát legfőbb pásztori hivatalában az egyetemes és részegyházak javára és szolgálatára. Ennek a hivatalnak a gyakorlása megerősíti a hit egységét, Isten népe szeretetközösségét, és elősegíti az egyház küldetését a világban. Természetesen nem könnyű elérni ezt a célt: időt igényel, kitartást, és főként mindenki együttműködését. De ennek megvalósításához elsősorban a Szentlélekre kell bíznunk magunkat, hiszen ő az egyház igazi vezetője, imában fohászkodva a jó és a rossz megkülönböztetésének valódi ajándékáért.

Az együttműködés ezen légkörében kezdődik találkozónk, amelyet gyümölcsözővé tesznek hozzászólásaink, melyeket mindegyikünk megtehet a parézia, a bizalom, a tanítóhivatal iránti hűség jegyében, tudva, hogy mindez a legfőbb törvényre, vagyis a lelkek üdvösségére irányul” – mondta a konzisztóriumot megnyitó beszédében Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

You have no rights to post comments