Erdő Péter: Isten a béke és az áldás Istene – képekkel!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. január 26. hétfő

Keresztény-zsidó imaórát tartottak a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban január 25-én, vasárnap este, a 2015. évi ökumenikus imahét nyolcadik napján. Részletek:

 

KÉPGALÉRIÁVAL – Klikk a képre!

Minden keresztényben lakik egy zsidó. Senki sem lehet igaz keresztény, ha nem ismeri el zsidó gyökereit!” – Ferenc pápa tanítása szolgált mottóul az imaórán, amelyen Erdő Péter bíboros és Kardos Péter főrabbi mondott megnyitó beszédet. A negyedik alkalommal megrendezett keresztény-zsidó imaóra résztvevőit Horváth Zoltán, a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom plébánosa köszöntötte.

Erdő Péter bíboros Izajás próféta békéről szóló látomásából kiindulva elmondta: mintha egy emberhez méltóbb kor jött volna el számunkra a hetven évvel ezelőtti időhöz képest. A prófétai perspektíva más, hiszen a teljes béke és a teremtett világ tökéletes harmóniája az Alkotójával olyan ígéret, amely a messiási jövőben teljesedik be. Mégis, nekünk is van okunk a hálaadásra a saját életünkben. Ezért fel kell tennünk a kérdéseket: hogyan őrizhetjük meg és építhetjük tovább az isteni ajándékot, hogyan tudjuk tisztelni Istent és az embereket, akiket Isten a saját képére alkotott? 

Bármennyi háború és keserűség van is a világban, Isten a béke és az áldás Istene – hangsúlyozta a bíboros. – Még Ninivét, a bűnös várost is meg akarta menteni. Mi magunk hajlamosak vagyunk arra, hogy kevésbé legyünk nagylelkűek, Isten azonban a béke Istene, nem akarja ma sem a kultúrák világméretű konfliktusát. Nem akar igazságtalanságot, elnyomást, nem akarja, hogy a gyűlölet tüze borítsa be a világot. Minket is hív – mint akkor Jónást – hogy felelős, alkotó szeretettel éljünk, legyünk a munkatársai.

Kardos Péter főrabbi Berzsenyi Dániel szavainak aktualitására hívta fel a figyelmet beszéde kezdetén: „Forr a világ bús tengere, ó magyar”. Ma is ölnek a vallás nevében, ahogyan hetven évvel ezelőtt is tették – mondta. Felidézte azt a hetven évvel ezelőtti jelenetet, amikor Pest már felszabadult, de Budán a nyilas pribékek esztelen öldöklésbe kezdtek, megtámadták a Bíró Dániel zsidó kórházat, kivégezték a betegeket és az orvosokat egyaránt.

A kereszt és a csillag a történelem során ellentétet képviseltek, most mégis testvérként ülünk itt. Hosszú út vezetett el idáig – mutatott rá Kardos Péter. Felidézte Szent II. János Pál pápa alakját, aki a zsidókat idősebb testvérnek nevezte. Emlékeztetett arra, amikor hetven évvel ezelőtt a csillagot sokan keresztre cserélték a menekülés reményében. Megemlékezett Boldog Apor Vilmosról, a vatikáni védett házakról, Angelo Rotta nunciusról, Boldog Salkaházi Sáráról, Slachta Margitról és másokról, akik életük feláldozása árán védték meg zsidó testvéreiket. „Sok vér festette az utat, amelyen elindultunk egymás templomába” – állapította meg.

A szertartáson részt vett is imát mondott Gáncs Péter evangélikus püspök-elnök; Tarr Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa; Kalota József, a Konstantinápolyi Patriarchátus érseki vikáriusa; Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke; Hecker Frigyes nyugalmazott metodista szuperintendens; Tokics Imre, a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze; Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke; Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke; valamint Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára.

Az igehirdetések, imádságok között zsoltárok, orgonamuzsika és taizéi énekek hangzottak el.

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

You have no rights to post comments