„A közös hibát közösen kell helyrehoznunk” – Áder János köztársasági elnök levele

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. január 15. csütörtök

...a parlamenti pártok frakcióvezetőihez. A hibák elismerése és a közös út keresésének szorgalmazása - bárcsak ez a hang és mentalitás erősödne a hazánkban! A levél:

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

 Bizonyára értesült arról, hogy ez év január 1-jétől új igazgatóság – a Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága – kezdte meg munkáját a Köztársasági Elnöki Hivatalban.
 Tájékoztatom arról, hogy a Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának első számú feladata a magyar érdekek képviselete és megjelenítése az ENSZ és az Európai Unió klímapolitikával foglalkozó fórumain, valamint a közös jövőnk szempontjából meghatározó jelentőségű párizsi klíma-megállapodáshoz kapcsolódó nemzetközi egyeztetések előmozdítása. Természetesen mindemellett az sem közömbös számomra, hogy itthon, Magyarországon mi történik a környezeti fenntarthatóság érdekében, hiszen hamarosan a világ összes országában be kell majd látnia minden közügyekkel foglalkozó felelős szereplőnek, hogy ha nem változtatunk a folyamatok irányán, akkor olyan jövő köszönthet ránk, amelyben már nem lesz mód korrigálni mulasztásainkat.
 Ezeknek a szempontoknak törvényeinkben is hangsúlyos szerepet kell kapniuk, ezért nem mehetünk el szó nélkül olyan ügyek mellett, ahol minket is mulasztás terhel. A megújuló energiaforrást jelentő napelemek hazai elterjedését bizonyosan nem ösztönző környezetvédelmi termékdíj bevezetése jó példa erre. Ennek bevezetésekor hibázott a kormány, mert nem kellő körültekintéssel járt el az uniós kötelezettséget jelentő környezetvédelmi termékdíj mértékének megállapításánál. Hibázott az Országgyűlés, mert olyan törvényt fogadott el, amely nem volt tekintettel a várható hatásokra. Hibáztak az ellenzéki pártok, mert ezt a kérdést nem tették szóvá a parlamenti viták során. Hibázott a környezetvédelemért felelős ombudsman, mert nem jelezte időben a korrekció szükségességét. És hibáztam én is, mert magam sem figyeltem fel erre a „salátatörvény”-be rejtett környezetvédelmi képtelenségre.
 Ez az eset két tanulsággal is jár. Az egyik az, hogy a közös hibát közösen kell helyrehoznunk. Ezért arra kérem, hogy támogassa azokat a törvényhozás munkáját érintő kezdeményezéseket és szakmai egyeztetéseket, amelyek az ebben a kérdésben szükségessé vált mielőbbi korrekcióra irányulnak. A másik tanulság pedig az, hogy 25 év után elérkezett az idő arra, hogy belássuk, az Országgyűlésnek végre szakítania kell a „salátatörvény”-alkotás rossz gyakorlatával.
 Az elmúlt évtizedek világos bizonyítékát adták annak, hogy a jogbiztonság érvényesülését, azaz a törvények átlátható szerkezetét és betarthatóságát akadályozza, ha egymással köszönő viszonyban sem lévő kérdéseket egyazon törvényben szabályoznak.
 Tisztelt Frakcióvezető Úr!
 Bízom benne, hogy a levelemben megfogalmazott javaslatok támogathatóak az Ön és Ön által vezetett országgyűlési képviselőcsoport számára, mert a világos elvekben való egyetértés nagymértékben segítheti elő, hogy a környezeti fenntarthatóság pártérdekeken felülálló és kormányzati ciklusokon átívelő ügye nemzetünk minden tagjának közös ügyévé válhasson.
 Budapest, 2015. január 14.
 Üdvözlettel
 Áder János

You have no rights to post comments