A pápa az örömről beszélt és imakönyveket ajándékozott

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. december 15. hétfő

A Szent Péter téren álló ötvenezer hívő előtt advent harmadik vasárnapján Ferenc pápa az Úr várásának arról a belső magatartásmódjáról elmélkedett, amelyet a liturgia javasol, ez pedig az öröm, mert – mondta, felolvasva a Szent Péter téren álló hívek által tartott táblákra írt mondatot – „Jézussal az öröm otthon van nálunk”. A hagyományoknak megfelelően a Szentatya megáldotta azokat a gyermek Jézust ábrázoló kis szobrocskákat, amelyeket a gyerekek magukkal hoztak, és amelyeket karácsonykor otthoni betlehemükbe fognak elhelyezni. Egy kis imakönyvet is ajándékozott a jelenlévőknek.

Jézus „nem a múlthoz tartozó személy”, hanem Isten Szava, aki ma is megvilágítja az ember útját. Az egyház gesztusai pedig – vagyis a szentségek – „az Atya gyengédségének, vigasztalásának és szeretetének megnyilvánulása minden ember felé”.
„Sose lehetett szomorú, gyászos ábrázatú szentről hallani. Sosem volt ilyen! Ez önellentmondás lenne. A keresztény olyan ember, akinek tele van a szíve békével, mert örömét az Úrban leli akkor is, amikor nehéz időszakokon megy keresztül. Hinni nem azt jelenti, hogy kimaradnak életünkből a nehézségek, hanem azt, hogy van erőnk szembenézni velük, tudván, hogy nem vagyunk egyedül. És ez az a béke, amelyet Isten ad gyermekeinek” - hangsúlyozta Ferenc pápa.


Az emberi szív – magyarázta a Szentatya – „örömre vágyik”, ezért minden család, minden nép „boldogságra törekszik”. Az öröm, amelyet a keresztény embernek meg kell élnie, és amelyről tanúságot kell tennie, „Isten közelségéből, az ő életünkben való jelenlétéből” fakad. Amióta Jézus belépett a történelembe, amióta megszületett Betlehemben, az emberiség megkapta „Isten országának csíráját”.

„Nem kell többé máshol keresni. Jézus azért jött, hogy mindenkinek és örökre elhozza az örömet. Nem olyan örömről van szó, amelyet pusztán csak remélünk, vagy amely csak a paradicsomban vár ránk, mondván, itt a földön szomorkodunk, a mennyországban viszont majd örülni fogunk, nem, nem így van! Nem ilyen örömről van szó, hanem olyan örömről, amely már most valóságos, ma is megtapasztalható, mert maga Jézus a mi örömünk, a Jézussal megosztott otthonunk az öröm, ahogyan olvasható a plakátotokon: »Jézussal az öröm otthon van nálunk«.”

Minden megkeresztelt embernek – emlékeztetett a Ferenc pápa – az a feladata, hogy „újfent befogadja Isten köztünk való jelenlétét”, és segítsen másokat is, hogy azt felfedezzék, „vagy újra felfedezzék, ha esetleg elfeledkeztek róla”.


„Ez egy csodálatos küldetés, hasonló Keresztelő Jánoséhoz: az embereket Krisztushoz irányítani – nem magunkhoz! –, hiszen ő az a cél, amely felé az ember örömet és boldogságot kereső szíve tart.”

Pál apostolt követve mi is „az öröm misszionáriusai” lehetünk, ha kitartóan imádkozunk, szüntelenül hálát adunk Istennek, követjük a Lélek indításait, a jóra törekszünk, és kerüljük a rosszat.

„Ha életstílusunk ilyen lesz, akkor az örömhír beléphet sok ember otthonába, és segítségére lehet sok embernek és családnak, hogy újra felfedezzék: Jézusban van az üdvösség. Benne megtalálhatjuk azt a lelki békét és erőt, amellyel mindennap szembe tudunk nézni a különféle élethelyzetekkel, köztük a legnehezebbekkel is” - hangsúlyozta a Szentatya.

Imádkozzunk Máriához, „örömünk okához”, hogy tegyen bennünket mindig örvendezővé az Úrban, „aki eljön, hogy megszabadítson minket mindenféle belső és külső rabságból”. Az úrangyala elimádkozása után a Ferenc pápa üdvözölte többek között a lengyel hívőket, akik ezekben az órákban gyújtják meg a „karácsonyi gyertyát”, és egy ilyen égő gyertyát maga a Szentatya is felmutatott az Apostoli Palota ablakából: így „megújítják – emlékeztetett – a szolidaritás melletti elkötelezettségüket, különösképpen a Caritas évében, amelyet idén tartanak Lengyelországban”.


Azután üdvözölte a gyerekeket, és boldog karácsonyt kívánt nekik. A Római Oratóriumok Központja szervezte meg a gyerekek Szent Péter térre jövetelét, hogy szokás szerint a szentatya áldását kérjék a gyermek Jézust ábrázoló kis szobrocskáikra. Nekik is szólt a pápa felhívása: „Az imádság a lélek lélegzetvétele: fontos, hogy a nap folyamán találjunk időt arra, hogy megnyissuk szívünket Isten előtt, és elég, ha ehhez a keresztény nép legegyszerűbb, legrövidebb imáit használjuk.”

Hogy ezt elősegítse – magyarázta a Szentatya –, arra gondolt, hogy minden jelenlévőnek egy kis könyvecskét ad ajándékba, amelyben imák találhatók a nap különböző időszakaira és különféle élethelyzetekre: „Vigyétek mindig magatokkal, segítségetekre lesz, hogy az egész napot Istennel tölthessétek!”

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: news.va

Magyar Kurír

You have no rights to post comments