Cigánypasztorációs konferencia Egerben

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. november 10. hétfő

Immár   hagyománnyá vált  a cigánypasztorációs  konferencia,  mely  a Magyar Püspöki Kar Migrációs  irodájának és a Váci Egyházmegye Ceferínó Házának megrendezésében  évenként  kerül megrendezésre. A konferencia célja, hogy az Egyház a cigány  emberekkel  együtt tárja fel, vitassa meg a cigányság helyzetét az egyházban és a társadalomban.

Az Egyház részéről  a cigányság felé elkötelezett lelkipásztorok és főpapok voltak jelen. Nagyon nyíltan  szóltak az Egyház hiányosságairól, a missziós küldetés  hiányáról arról, aminek a cigányság felé kellene irányulni, de nincs meg az egyházközségekben  sem a papság, sem a hívek részéről.

Nagyon sok példa  hallhattunk arról a jelenlévőktől,  - Budapesten, Körömön, Balajton, Kerecsenden Kállón, Dejtáron, Kaposfőn, Alsószentivánon, és még  hosszan lehetne sorolni – ahol a cigányságot  az Egyház befogadta és gyökeresen megváltozott az éltük. A megtérésre alapozott lelkipásztorkodás, mint  ahogy ezt  Kunszabó Zoltán (Budapest- Esztergom állandó diakónusa) mondta, lehet egy teljesen új élet  a romák számára. Mivel a romák  érzelmi élete magasabb hőfokon zajlik, ezért az Isten szeretetével találkozva az életük gyökeresen megváltozik. A gyónás, szentségekhez járulás, rendszeres szentmise, napi ima, a család hitbéli növekedése az életük részévé válik.
 Ha ezekkel az emberekkel a vasárnapi keresztények találkoznának élőbbé válna az ő hitük is. Ez nem fellángolás évek óta tartó minden nehézség ellenére kipróbált hit. Balajton egy bezárt templom volt, az emberek kocsmába jártak, verekedtek és minden megtörtént ami egy ilyen sötét világban lehetséges. A Szaléziak felkarolták őket és az emberek elkezdték a szívük mélyén élő Istent felfedezni. Sorban mentek Cursilló képzésre hitük elmélyítésére. A templomukat saját erejükkel kevéske pénzükkel felújították és ekkor jött az árvíz, alámosta a templomot az megcsúszott és életveszélyessé vált. Ekkor papjukkal együtt sírtak és nem értették Istent – most amikor rátaláltak, megváltozott az életük - miért Uram? - mondták. Ekkor tovább küzdöttek, először a művelődési házban tartottak istentiszteleteket, majd a püspökség kevés anyagi segítséget adott egy kápolna felépítésére. A cigányok a két kezükkel, erejükkel, tudásukkal építették az Isten házát. Munkabérre egy fillért sem adtak ki azt mind ők végezték el. Közben imádkoztak és építettek. Ma  már vasárnaponként 100 és annál több cigány ember van a templomban, - a faluban kb . 600 cigány él. Hét közben közösségi alkalmak vannak gyerekeknek, házaspároknak, asszonyoknak, férfiaknak ezeken 30-40-en vesznek részt. Minden szervezést, templom körüli munkát megosztanak egymás között. A zarándoklatokra havonta 100.- Ft-tonkét adják össze a pénzt. Előfordul, hogy betérnek egymáshoz, hogy megbeszéljenek egy-egy szentírási részt.

Istennek minden lehetséges, ha igent mondunk arra szolgálatra  ami keresztényi küldetésünk. Milyen más lenne ez a világ, ha a média ezeket mutatná meg, nem a gonosz működését. Sok-sok   vég nélküli példával lehetne  alátámasztani, azt, hogy a szívünk mélyén lévő Istent, ha hagyjuk kibontakozni nagy kincsekre lelhetünk.
Ne higgyük, hogy nélküle legyőzhetjük a világban lévő gonosz erőket, de Vele…. igen. Szabad akaratot kaptunk tőle, dönthetünk mellette és ellene. Hol állunk…….? Ha nem vagyunk kitartóak, hűségesek nagy kincsekről mondunk le!

A konferencia mottója: „ A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen” (Mt. 26,41)

Legyünk úrrá a testünkön, győzzük le a lustaságunkat, félelmeinket, bizonytalanságainkat mert a mennyben százszoros lesz a jutalmunk.

Tarnóczi Mária

You have no rights to post comments