Ferenc pápa: A Szentlélek adja meg a keresztény ember identitását, nem a teológiai diploma

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. szeptember 03. szerda

A keresztények a Szentlélektől nyerik tekintélyüket, nem pedig az emberi bölcsességből vagy a teológiai diplomából – emelte ki szeptember 2-ai reggeli szentbeszédében Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény önazonosságot Krisztus Lelke, nem pedig a világi szemlélet adja meg.

„Az embereket megdöbbentette Jézus tanítása, mert szavának tekintélye volt” – fogalmazott a Szentatya. Ferenc pápa a keddi evangéliumi szakaszból kiindulva elmélkedett az Úr tekintélyének természetéről, illetve a belőle következő keresztény identitásról. „Jézus nem egyszerű prédikátor volt, hiszen a Szentlélektől felkenve kapta meg tekintélyét. Jézus Isten felkent fia volt, akit azért küldött, hogy üdvösséget, szabadságot hozzon az embernek. Egyesek azonban megbotránkoztak Jézus stílusán, identitásán és szabadságán” – mondta a pápa.

„Mi pedig föltehetjük magunknak a kérdést, milyen a mi keresztény identitásunk?” – folytatta a Szentatya, hozzátéve: „Jól mondja Szent Pál az első korintusi levélben (vö. 1Kor 2,10b–16): ezekről a dolgokról mi nem az emberi bölcsesség sugallta szavakkal beszélünk. Pál nem azért hirdette az evangéliumot, mert a Lateráni vagy a Gergely Egyetemen tanult… Nem és nem! Nem emberi bölcsességgel, hanem a Lélek által tanított szavakkal hirdetett, a Lélektől felkenve, s a »lelkiekhez lelkieket mérve«. De az ember saját erejéből nem érti meg Isten Lelkének dolgait, egyedül nem képes fölfogni azokat” – magyarázta a pápa.

„Ezért ha mi, keresztények, nem értjük meg a Lélek dolgait, nem adjuk tovább, és nem tanúskodunk róla, elveszítjük identitásunkat. Az ilyenek számára a Lélek dolgai őrültségek, mert nem képesek értelmezni őket. A Szentlélek által mozgatott ember azonban mindent megítél: szabad anélkül, hogy őt bárki más megítélné.

A keresztény identitás tehát Krisztus gondolata, vagyis Krisztus Lelke” – jelentette ki Ferenc pápa, majd hozzátette: „Az, ha nem a világ szemlélete szerint élünk, nem úgy gondolkodunk, nem úgy ítélkezünk. Lehet öt diplomád is teológiából, és még sincs benned a Szentlélek. Lehetsz nagy teológus, de nem vagy keresztény, mert nincs meg benned Isten Lelke. A Szentlélek adja meg a tekintélyedet, az identitásodat” – magyarázta a pápa.

„A nép ezért nem szerette e prédikátorokat, törvénytudókat, mert bár teológiáról beszéltek, nem tudtak a szívhez szólni, nem adtak szabadságot. Nem voltak képesek elvezetni a népet saját identitásához, mert nem voltak felkenve a Szentlélek által. Jézus tekintélye és a keresztény ember tekintélye éppen ebből a képességből ered, hogy megértsük a Lélek dolgait, beszéljük a Lélek nyelvét. A Szentlélek felkenéséből származik.”

„Hányszor és hányszor találkozunk a hívek között egyszerű idős asszonyokkal, akik talán még az általános iskolát sem végezték el, de jobban beszélnek egy teológusnál, mert bennük van Krisztus Lelke! Az a Lélek, amely Szent Pálban is megvolt, és amit mindannyiunknak kérnünk kell. Urunk, add meg nekünk a keresztény identitást, amilyen neked volt! Add nekünk Lelkedet. Add meg nekünk, hogy úgy gondolkozzunk, érezzünk, beszéljünk, ahogy Te, vagyis add nekünk, Urunk, a Szentlélek felkentségét” – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Magyar Kurír

You have no rights to post comments