Közzétették a pápa üzenetét a missziós világnapra

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. június 15. vasárnap

Pünkösdi aláírással most szombaton tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa üzenetét a 2014. október 18-i missziós világnapra. A Vatikáni Rádió összefoglalója.

A pápa azzal a megállapítással kezdi az üzenetet, hogy napjainkban még nagyon sok ember nem ismeri Jézus Krisztust. Ezért is marad sürgető feladat a misszió ad gentes, a népek felé irányuló küldetés, amelyre az egyház minden tagja meghívást kapott. A missziós világnap egy különleges alkalom, melynek során a különféle földrészek hívői imádsággal és a szeretet konkrét cselekedeteivel kötelezik el magukat a missziós területeken az ottani fiatal egyházak támogatására. Hálaadó és örömteli ünneplés ez – hangsúlyozta Ferenc pápa és a missziós hála és öröm gondolatához egy bibliai képet kapcsolt.

Lukács evangélista beszámolójára utalt (Lk 10,21-23), mely elmondja a hetvenkét tanítvány kettesével kivonuló és nagy sikert hozó missziós küldetésének jézusi fogadtatását. A tanítványok nagy örömmel térnek vissza a misszióból, de mesterük arra inti őket, hogy ne a démonok bukásának örüljenek, hanem annak, hogy nevük föl van írva a mennyben, mert az Atya szereti őket. Tapasztalatot szerezhettek ugyanis az Isten szeretetéről, melyet meg is oszthattak egymással. Lukács szentháromságos összefüggésbe vonja Jézus kitörő háláját, amikor fölujjong a Szentlélekben és hálát ad az Atyjának azért, mert elrejtette országának titkait azok elől, akik túlságosan el vannak telve magukkal és nem hagynak helyet magukban az Isten számára – írja a pápa a missziós világnapi üzenetében.

Jézus benső örvendezése az Atya jóakaratában gyökerezik, ahol a jóakarat az Atya részéről az összes ember iránti megváltó tervét jelenti. Ebben az összefüggésben Jézus örömét az okozza, hogy Atyja döntést hozott az embereket ugyanazzal a szeretettel szeretni, mint amivel ő egyetlen Fiát elhalmozza. Jézus öröme hasonló Mária öröméhez a magnificatban: „Magasztalja lelkem az Urat és szívem ujjong üdvözítő Istenemben”. Szűz Mária is azért örül, mert az Örömhír üdvösségre vezet. Mindkét esetben - Máriánál és a Fiánál is - örömről van szó a megváltás megvalósuló műve miatt, mert az a szeretet, mellyel az Atya a Fiú felé fordul, a Szentlélek által elér bennünket, az egész emberiséget és bevisz bennünket a Szentháromság titkába.

Ferenc pápa így folytatja missziós világnapi üzenetét: Az Atya az öröm forrása. A Fiú ennek a megnyilvánulása, a Szentlélek pedig az éltetője. Jézus a mátéi szöveg szerint az Atya dicsérete után felénk fordul: „Jöjjetek hozzám ti mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, én felüdítelek benneteket. Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, bennem nyugalmat talál lelketek. Az én igám édes és az én terhem könnyű” (Mt. 11,28-30). A pápa itt idéz az Evangelii gaudium apostoli buzdításából: „Az evangélium öröme betölti a szívünket és az egész életét azoknak, akik találkoznak Jézus Krisztussal.

Ferenc pápa végül utal a jelenlegi világ nagy veszélyére, mely a fogyasztás sokféle és elnyomó kínálata révén „individualista szomorúságot okoz”, ami a kényelmes és fösvény szívből ered. Éppen ezért az emberiségnek nagy szüksége van arra, hogy a Krisztus által hozott üdvösségből merítsen”. Ferenc pápa a missziós világnapi üzenet végén azt ajánlja a helyi egyházaknak, ne engedjék ellopni maguktól az evangélium örömét: „Merüljetek bele az evangélium örömébe, idézzétek fel az első szeretetet, amellyel az Úr megmelegítette a szíveteket és tartsatok ki ebben az örömben”.

Magyar Kurír

You have no rights to post comments