Ideálképünk a Szeretet Földje Közösségről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. március 29. szombat

Ha lehetőségünk lenne rá - mint ahogy egyelőre nincs -, hogy az egyházi törvények szerint mint "világi hívőknek jogi személyiséggel rendelkező egyházmegyei jogú magántársulása" megalakuljunk, akkor (reményeim szerint) az alábbi meghatározások lennének ránk jellemzőek:

A Szeretet Földje Közösség katolikus keresztény közösség.

A római katolikus egyház tanítása szerint hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, Megváltó, aki meghalt értünk a kereszten, feltámadt a halálból és Pünkösdkor kiárasztotta ránk szentlelkét. Hisszük a szentek közösségét, kérjük a Boldogságos Szűz Mária, az angyalok és szentek közbenjáró imáit is egyházunkért és hazánkért. Hiszünk az Egyház által kiszolgáltatott szentségekben és buzgón élünk azokkal és minden kegyelmi ajándékkal, amit Isten az Egyházon keresztül nyújt számunkra. 

A Szeretet Földje Közösség imádkozó közösség.

Jézus Krisztus arra buzdította tanítványait, hogy szüntelenül imádkozzanak (lásd: Lk 18, 1) és Ő maga járt elöl jó példával. Mi hiszünk az engesztelés és a közbenjáró imádság erejében, hisszük, hogy az állhatatos és buzgó imádság kiesdi Isten áldását és kegyelmeit életünkbe és az egész földre. Bátorítjuk tagjainkat, hogy egyénileg és közösségben is „minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszék a kéréseiket Isten elé” (Fil 4, 6) Jónak és hasznosnak ítéljük a szentségimádást, a rózsafüzért és az Egyház által ajánlott liturgikus imákat, litániákat és könyörgéseket, de szeretjük a kötetlen imát, a dicsőítő énekeket, fohászokat is.

 

A Szeretet Földje Közösség szolgáló közösség.

Hisszük, hogy Isten minden embert arra hív, hogy szeretetben szolgáljon embertársai felé. Különféle képességeinket, tehetségeinket, Isten által adott kegyelmi adományokat, karizmákat azért kapjuk, hogy szolgáljunk velük. (lásd: 1Kor 12.) Ezért arra biztatjuk tagjainkat, hogy életállapotukhoz, képességeikhez mérten keressék a szolgálati lehetőségeket egyházközségeikben, közösségeikben, egyetértésben vezetőikkel. Ha ugyanis hisszük, hogy Isten egyházunk és hazánk megújulását akarja, akkor ezt a hitet tetteinkkel is meg kell mutatnunk, hogy a cselekedetek által Isten akarata megvalósulhasson közöttünk.

 

A Szeretet Földje Közösség missziós munkát végző közösség.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus missziós parancsa – „menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16, 15) – nekünk is szól. Ezért szervezünk evangelizációs, missziós utakat, előadásokat, lelki napokat és lelkigyakorlatokat, ezért szeretnénk az örömhírt az élet minden területére (gazdaság, kultúra, művészet, politika, egészségügy, stb.) elvinni, minden lehetőségünkre álló eszközzel és módon.

 

A Szeretet Földje Közösség nyitott közösség. 

Közösségünk tagja lehet mindenki, aki Jézus Krisztus tanítását követi és egyetért a Szeretet Földje közösség céljaival. Hisszük, hogy imádságban és a szeretet cselekedeteiben közösek lehetünk más keresztény felekezethez tartozó emberekkel is. Nem zárkózunk el semmi elől, ami azt keresi, ami szent, tiszta és igaz. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a lelki ajándékok és mozgalmak sokféleségét és gazdagságát.

 

A Szeretet Földje közösség tagja lehet mindenki, aki céljainkkal egyetért, hozzánk tartozását kifejezi és vállalja és munkánkban részt vesz.

 

Örömmel veszek ehhez minden hozzászólást, kiegészítést! - Sipos Gyula

Hozzászólások   

#1 Gunyits László János 2014-03-29 14:32
Csak a köszönet szavait hozhatom. Köszönöm Gyula (atya:) 

You have no rights to post comments