Ne folytassunk párbeszédet a Sátánnal...

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. március 10. hétfő

„Ne folytassunk párbeszédet a Sátánnal, hanem védjük meg magunkat Isten Szavával” Ferenc pápa Úrangyala-imádsága március 9-én, vasárnap délben. A Vatikáni Rádió tudósítása.

Kedves testvérek, jó napot kívánok! Nagyböjt első vasárnapjának evangéliuma Jézus megkísértésének epizódját beszéli el. A Szentlélek, miután leszállt Jézusra a Jordán-folyóban történt megkeresztelkedésekor, arra késztette, hogy negyven napon át, mielőtt megkezdte volna nyilvános működését, nyíltan szembeszálljon a pusztában a Sátánnal. A kísértő megpróbálja eltéríteni Jézust az Atya tervétől, vagyis az áldozat útjától, attól a szeretettől, amely önmagát kínálja fel a bűnök bocsánatára.

A kísértő arra akarja rávenni Jézust, hogy a siker és a hatalom könnyű útját válassza. Jézus és a Sátán között a párviadal szentírási idézetekkel zajlik. Az ördög, hogy eltérítse Jézust a kereszt útjától, hamis messiási reményekkel csábítja: a gazdasági jólét, annak a lehetősége, hogy a köveket kenyérré változtathatja. A látványos, csodatevő stílus: annak az ötlete, hogy vesse le magát a jeruzsálemi templom legmagasabb pontjáról, és parancsolja meg angyalainak, hogy mentsék meg életét. Végül a Sátán a hatalom és az uralkodás egérútját kínálja fel Jézusnak, cserébe azért, hogy imádja őt. A kísértés három csoportjáról van szó, amit mi is jól ismerünk – mondta a pápa.

Jézus határozottan visszautasítja ezeket a kísértéseket, és ismételten leszögezi azt a szilárd akaratot, hogy követi az Atya által meghatározott utat, semmiféle egyezségre nem lép a bűnnel és a világ logikájával.

Figyeljétek meg, hogy hogyan válaszol Jézus – mondta beszédében Ferenc pápa. Nem folytat párbeszédet a Sátánnal, mint ahogy ezt Éva tette a földi paradicsomban. Jézus jól tudja, hogy a Sátánnal nem lehet párbeszédet folytatni, mert olyan ravasz. Ezért Jézus, ahelyett, hogy párbeszédet folytatna, mint Éva, azt választja, hogy Isten Szavában talál menedéket, és ezzel a Szóval erőteljesen válaszol. Emlékezzünk erre: a kísértés pillanatában soha ne hozzunk fel érveket a Sátánnak, hanem használjuk Isten Szavát, aki mindenekelőtt arra emlékeztet bennünket, hogy „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való” (Mt 4,4). Ez erőt ad nekünk, támogat bennünket a világias gondolkodásmód elleni küzdelemben, amely lealacsonyítja az embert elsődleges szükségleteinek szintjére, amelynek következtében az emberek elveszítik éhségüket a valóban igaz, jó és szép iránt, Isten és szeretete iránt.

Emlékezzetek továbbá arra: „Írva van az is: Ne kísértsd Uradat, Istenedet” (7. vers), mert a hit útja a sötétségen, a kételyeken keresztül is vezet és türelemből, kitartó várakozásból táplálkozik. Jézus végül arra emlékeztet, hogy „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” (10. vers). Vagyis meg kell szabadulnunk a bálványoktól, a hiábavaló dolgoktól, és életünket a lényegesre kell építenünk.

Jézus ezeket a szavait tetteiben is megvalósítja. Maradéktalan hűsége az Atya szeretettervéhez mintegy három évvel később elvezeti őt a „világ fejedelmével” (Jn 16,11) való végső leszámoláshoz, a kínszenvedés és a kereszt órájában. És ott Jézus meghozza végső győzelmét, a szeretet győzelmét.

Kedves testvérek, nagyböjt mindannyiunk számára megfelelő időszak, hogy végighaladjuk a megtérés útján, őszintén megvizsgáljuk magunkat ennek az evangéliumi szakasznak a fényében. Újítsuk meg keresztségi fogadalmainkat: mondjunk ellent a Sátánnak, minden cselekedetének és csábításának – mert ő egy csábító –, hogy Isten ösvényein haladjunk, és eljussunk Húsvéthoz a Szenlélek örömében – mondta az Úrangyala elimádkozása előtti beszédében Ferenc pápa.

Ebben a nagyböjti időszakban vegyük figyelembe a Caritas Internationalis felhívását, a világon tapasztalható éhség elleni kampányát – mondta Ferenc pápa.

Emlékezzetek meg rólam és a Római Kúria munkatársairól imáitokban. Ma este megkezdjük nagyböjti lelkigyakorlatunkat – kérte a pápa a Szent Péter teret megtöltő százezer hívőt vasárnap délben.

A Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatát idén nem a vatikáni Apostoli Palota Redemptoris Mater-kápolnájában tartják, hanem a Róma közelében lévő Ariccia Isteni Mester Háza nevű épületében.

Magyar Kurír

Hozzászólások   

#1 Anonymus 2014-03-10 10:14
Úgy bizony. És a csatlósaival sem.

You have no rights to post comments