Ferenc pápa a házasságról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. március 03. hétfő

"Ne ítéljük el, hanem kísérjük el szeretettel azokat, akiknek tönkrement a házassága” – mondta Ferenc pápa reggeli homíliájában:

Február 28-án, pénteken reggel, a napi evangéliumból (Mk 10,1-12) kiindulva Ferenc pápa a házasság szépségéről szólt homíliájában. Hangsúlyozta: ahelyett, hogy elítélnénk, inkább szeretettel el kell kísérnünk azokat a személyeket, akiknek kudarcot vallott a házassága. Krisztus az egyház Jegyese, tehát nem érthetjük meg az egyiket a másik nélkül – szögezte le a Szentatya.
Az evangéliumi szakaszban a törvénytudók csapdát akarnak állítani Jézusnak, hogy megfosszák erkölcsi tekintélyétől. A farizeusok a válás kérdését teszik fel Jézusnak. Stílusuk mindig egyforma: a kazuisztika szerint gondolkodnak. Kérdésük mindig arra vonatkozik, hogy valami törvényes-e, vagy sem – mondta homíliájában a pápa, majd hozzátette: a kazuisztikus gondolkodás mögött mindig egy csapda áll. Mindig! Csapda az emberek ellen, ellenünk és Isten ellen! Mindig – hangsúlyozta Ferenc pápa. Törvényes, ha valaki elbocsátja feleségét? Jézus válaszában megkérdezte a farizeusoktól: „Mózes mit parancsolt nektek?” (Mózes megengedte a válólevéllel történő elbocsátást – felelték.)
Jézus elmagyarázta nekik: Mózes keményszívűségtek miatt adta ezt az engedményt. Jézus azonban még tovább megy, egészen a probléma középpontjáig hatol, és felidézi a Teremtés napjait. Olyan szépek Jézus szavai – mondta a pápa: „Kezdetben, a teremtéskor Isten férfinek és nőnek teremtette őket. Az ember ezért elhagyta atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik s a kettő egy test lesz. Úgyhogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test”.
 Az Úr a Teremtés remekművére utal, amely a férfi és a nő. Isten nem akarta, hogy a férfi egyedül legyen, azt akarta, hogy legyen mellette egy nő, aki elkíséri útján. Költői pillanat, amikor Ádám találkozik Évával. Ez a szerelem kezdete: menjetek együtt, mint egyetlen test. Az Úr a kazuisztikus gondolatot mindig visszavezeti a kinyilatkoztatáshoz. Az Úrnak ez a mesterműve nem fejeződött be a Teremtés napján. Az Úr ezt az ikont választotta, hogy kinyilvánítsa szeretetét népe iránt. Amikor a nép nem hűséges, akkor az Úr a szeretet szavaival fordul hozzá.
Az Úr a Teremtésnek ezt a remekművét használja fel arra, hogy kifejezze szeretetét népe iránt. Amikor Pál el akarja magyarázni Krisztus misztériumát, akkor utal Krisztus jegyesi kapcsolatára is, mert Krisztus Jegyese az Egyház, eljegyezte magát népével. Ez a szeretet-történet, ez a Teremtés remekművének története. Ezzel a szeretettel szemben, ezzel az ikonnal szemben a kazuisztika összeomlik, és fájdalmat okoz. Amikor egy házasság – az a szerelmi történet, hogy valaki elhagyja apját és anyját és csatlakozik feleségéhez, vele egy testté válva – tönkremegy, mert gyakran tönkremegy, akkor éreznünk kell a kudarc fájdalmát, és el kell kísérnünk azokat a személyeket, akiknek szerelme kudarcot vallott. Nem elítélni kell őket, hanem együtt kell velük haladnunk! És ne váljon helyzetük erkölcsteológiai esetté – hangzott a pápa figyelmeztetése.
Isten megáldotta Teremtésének ezt a remekművét, és ezt az áldást soha nem vonta vissza. Még az eredeti bűn sem törölte el. Amikor erre gondolunk, látjuk, hogy milyen szép a szerelem, milyen szép a házasság, milyen szép a család, milyen szép ez az életút. És látjuk azt is, hogy milyen nagy szeretettel kell azok mellé állnunk, akiknek életében megtörtént az a szerencsétlenség, hogy kudarcot vallott szerelmük. Ferenc pápa Szent Pál nyomán hangsúlyozta annak a szeretetnek a szépségét, amellyel Krisztus van Jegyese, az egyház iránt.
Itt is ügyelnünk kell arra, hogy ne valljon kudarcot a szeretet! Ne beszéljünk Krisztusról úgy, mint egy nőtlen férfiról: Krisztus eljegyezte magát az egyházzal! Nem érthetjük meg Krisztust az egyház nélkül, és nem érthetjük meg az egyházat Krisztus nélkül. Ez a Teremtés remekművének nagy misztériuma. Az Úr adja meg mindnyájunknak a kegyelmet, hogy megértsük ezt és azt a kegyelmet is, hogy soha ne kövessük a farizeusok, a törvénytudók kazuisztikus magatartását – mondta péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.
(vm, radiovaticana.news)

You have no rights to post comments