Hamis szellemi irányzatok

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. február 25. kedd

A facebook-csoportunkhoz érkezett, elgondolkodtató írás a szektás jellegű keresztény, illetve álkeresztény és pogány irányzatokról:

 

a). A neoprotestáns jellegű "karizmatikus" vándorprédikátorok
Kumulatív ismertetõjelek:
- Küldetésük nem gyökerezik semmiben, nem küldte õket senki ( sem az egyház, sem a püspök, stb.) és visszaélnek a Szentírással;
- Hamis tanokat hirdetnek (manapság különösen az anyagiak terén - testiség);
- Csodákat mûvelnek, amelyek nagyon látványosak ( az emberek legyintésre/suhintásra való tömeges földre döntése);
- Önteltek és arogánsak, az állítólagos adományaikat agresszívan és hatalmaskodó módon gyakorolják ( kevélység, alázat hiánya);
- Szolgálataikért, szolgálataik után pénzadományokat kérnek, követelnek, bankszámlájaikra pézutalásokat igényelnek ( ingyen kaptátok, ingyen adjátok);
- A hit és a gyógyítás adományával visszaélve lelki zsarolást végeznek ( ha kételkedsz Isten visszaveszi gyógyulásod, ha nem adakozol Isten visszavonja kegyelmét, stb.)
- Gyakran történelmi egyházakból származnak és miután bizonyos beavatások által hosszabb ( harminc perctől több óráig) önkivületi állapotba estek, csodás adományokra tettek szert ( ezt ne tévesszük össze a lélekben való elnyugvással, ami a Szentlélek mûve);
- A történelmi egyházakat szidják, megvetik és ellenük propagandát folytatnak (szektás magatartás);
- Képtelenek ökumenikus közremüködésre, sõt a testvéri csapatmunkára is, és csakis az ökényuralom eszközével érvényesülnek a közösség élén ( diktatórikus hajlamok);

b). A nemzeti ezoterikus-újpogány keresztények
Kumulatív ismertetõjelek:
- Ezek általában történelmi keresztény egyház tagjai, azonban nem ismerik egyházuk tanait , vagy nem ismerik el és nem is követik ( a tudatlanság és az ignorancia melegágya);
- Felhasználják a történelmi keresztény egyházak szimbólumait, jelképeit, kultusztárgyait, hagyományait, népi szokásait, szent helyeit, de mindezt egy teljesen más hittel és tartalommal töltik meg ( a felszínes, hitüket nem ismerõ, hagyományokkal megelégedõ hívõk becsapása);
- Meglovagolják a nemzeti érzékenységet, a trianoni sérülést és visszaélnek vele;
- Bizonyos, történelmileg meghatározó, nemzeti, hatalmi jelképek körül bálványimádó kultuszt alakítanak ki ( korona, kard, zászló elõtt való hajlongás, imádkozás és azoknak csókolgatása);
- Nyiltan vallják, hogy az õsi, pogány, sámánista vallás volt az igazi és azt bitorolták el jogtalanul a mai keresztény papok, lelkészek;
- Panteista felfogásuk van, az egy-minden, minden-egy kozmikus hit, amelyben a teremett világ azonos Istennel;
- Tagadják a Szenlélek Úristent és a szellemi megnyilvánulásokat ( persze a gonosz lelkek mûködését) megtévesztõ módon energiáknak nevezik ( a Föld Anya kisugárzása, bizonyos helyeken, pontokon);
- Áltudományokkal és áltudományos módszerekkel tévesztik meg az embereket a történelem és a gyógyászat területein;
- Tanításokat és beavatásokat végeznek, amely által ártatlan lekeket szolgáltatnak ki az ördögnek, veszélyes szellemi megkötözöttségeket okozva;
- Mindenféle mágiát, boszorkányságokat, varázslásokat, ráolvasásokat végeznek akár hagyományos módon ( tarott kártya, csontkovácsolás, stb.) vagy akár a New Age-bõl átvett új formákban ( reiki, ezoterika, bioenergia, fénymeditáció, transzcendentális meditáció, kínai gyógymódok, stb).

c). A keresztény hamis látnokok
Tudnivalók és kumulatív ismertetõjelek:
- Az Egyház vallja és tanítja, hogy Isten adhat magánkinyilatkoztatást;
- Az Egyház tanítja, hogy az apostolok korával a kinyilatkoztatás lezárult és az elegendõ minden ember üdvösségéhez. A magánkinyilatkoztatások csak ráterelik a figyelmet a kinyilatkoztatás egy-egy elhanyagolt részére, különösen akkor, amikor a bûn elszaporodik és veszély közeleg;
- A látnok és a magánkinyilatkoztatás elfogadása nem kötelezõ és nem szükséges az üdvösséghez. Sõt, nagyon is jogos, hogy egy látnokban kételkedjünk ( Bernadett az elsõ látomásánál arra gondolt, hogy látomása az ördögtõl van);
- Ha hiszünk is egy látnoknak, nincs jogunk azt hiresztelni, hogy õ Isten embere, akinek üzeneteit kötelezõ elfogadni. Ilyenekkel nem szabad félelmet és gátlásokat okozni az emberekben.
- A hamis látnokok üzenetei zavarosak, átláthatatlanok, rendszerezhetetlenek és egyszerűen nem egyeznek a Szentírással;
- A hamis látnokokon jelenhetnek meg jelek és csodák, mint a golgotai szenvedés jelei, sõt vérzõ sebek is;
- A hamis látnokok miközben megjátszodják az alázatot, tulajdonképpen önfejüek, senkinek sem engedelmeskednek és õk mindig a figyelem központjában akarnak lenni;
- A hamis látnokok gyakran ráhajtanak a nyerészkedésre és egy egész üzletágat hoznak létre;
- A hamis látnokok dicsõségre, hírnévre és követõkre vágynak és tesznek szert ( kiadott könyvek sokassága, zarándokok, elõadások, amelyen sok elhitetett ember jelenik meg);

d). A zûrzavart keltő keresztények
A zûrzavar emberei azok, akik természetüktõl fogva nyughatatlanok és a gonosz lélek befolyására zûrzavart okoznak a krisztusi közösségben.
A zûrzavarkeltés egyes formái:
- amikor egy fontos döntést meghozzatalánál valaki a lényegesrõl mindig a lényegtelenre tereli a figyelmet ( aláássa a hatékonyságot, megbénítja a közösséget);
- amikor valaki folyton látomásairól és állitólagos istenélményeirõl beszél ( önmagára tereli mindig a figyelmet);
- amikor valaki folyton ellenkezik és minden javaslatra más javaslata van ( az egység ellen van, a folytonos ellenkezés az ördög szokása);
- amikor valaki folyton túlhevülten, izgága módon dicséri Istent, elszakadva a józanságtól (a hitelességet ássa alá);
- amikor valaki túlzott vallásos gyakorlatokra sürget, mint például túlzott böjt vagy túlzottan intenzív ima, idõben és tartalomban ( a szamár testvér túlhajtása – lázadást vagy lankadást eredményez);
És még lehetne folytatni ... (A fentiekben szándékosan nem esik szó a nyugati világot bejáró hindu gurukról, buddhista mesterekrõl, New Age-es iskolákról, stb., mert az túl hosszú lenne...)

Ezért aztán legyünk óvatosak és józanok, annélkül, hogy meggyengülne a hitünk: Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim 1.7)

Befejezõ Ima: Uram bocsásd meg bûneinket, állíts helyre minket és add nekünk Szentlelkedet. Ámen.

(Szabó Piroska)

You have no rights to post comments