LELKI ADOPTÁLÁS - egy magzat örökbe fogadása

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2011. március 07. hétfő

Ima egy megfogant gyermekért, akit anyja méhében a halál veszélye fenyeget. A lelki adoptálás kilenc hónapig tart. Lényege hogy napi egy tized rózsafüzér és egy megadott ima elmondás által imádságos oltalmat biztosítunk a veszélyben forgó magzat számára. E mellett az ima mellett különböző önkéntes felajánlásokat is tehetünk. A lelki adoptálás története és az imák:

AZ ÍGÉRET TÁRGYÁT KÉPEZŐ IMÁK:

 

   - egy tized rózsafüzér,

   - egy megadott imádság a gyermekért (napi ima),

   - továbbá valamilyen önkéntes vállalás,

     amely tetszés szerint lehet pl. hetente egy szentáldozás, böjt, önmegtagadás, küzdelem valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, vallási ismereteink elmélyítése, szentségimádás, karitatív cselekedet, egyedülálló anyák, vagy nehéz helyzetben élő családok támogatása stb.

 

Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányban történő fejlődéséért is. Mindez mély hitet, és áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez, hiszen akik a lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, és hoznak különböző áldozatokat, akit nem ismernek, akit a földi életben sohasem fognak magukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak szerint sohasem lesz az „övék”

 

A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért. Hosszú évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a lelki adoptálás a leghatékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni bűnük terhét azoknak a szülőknek, akik maguk is elkövették ezt a bűnt.

 

RÖVID TÖRTÉNET

                        

A lelki adoptálás gondolata a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét.

 

A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki, 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. Az ő templomukból sugárzott ki ez a csodálatos lelki megújulást hozó imádság az egész ország területére, majd a világ számos más országába is. 1994 óta a lelki adoptálás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

 

Hazánkba az 1995. évi częstochowai gyalogos zarándoklat résztvevői által jutott el az imádság.

 

A mozgalmat ismertető első fordításokról dr. Seregély István, így nyilatkozott: „A mozgalom célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha Magyarországon is egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz”.

 

Az imádság terjesztését hazánkban több szerzetesrend, egyházi mozgalom, plébániai közösség is felkarolta. Így rövid idő alatt szinte az egész országban ismertté vált ez az ima.

 

A kezdeti lelkesedés mára sajnos néhány helyen alábbhagyott. Ezért fontos, hogy újból egyre többen felkaroljuk ezt a rendkívül fontos, és Isten előtt igen kedves kezdeményezést. A lelki adoptálást szerte a világon olyan jelek kísérik, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ez az imádság Isten tetszésére van; olyan fegyver, amelyet Szentlelke által Ő maga ad nekünk, hogy győzedelmes harcot vívhassunk a magzatgyilkosságok ellen.

 

IGÉRETTÉTEL:

 

   Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, Isten összes angyalai és szentjei,

   a meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve

   én   ……………………………………(név) elhatároztam, és ígérem,

   hogy …………………………….... (dátum)- tól kezdődően,

   (………………………………………………………….   ünnepe alkalmából)

   lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri.

   Kilenc hónapon át mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért,

   hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.

   Imádságaim e szándékra a következők lesznek: egy tized rózsafüzér,

   (önkéntes felajánlásaim……………………………………………..), valamint azaz ima,

   amelyet ezért a magzatért most mondok el először:

 

 

NAPI IMÁDSÁG:

 

   Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

 

1 TIZED RÓZSAFÜZÉR

You have no rights to post comments