Isten ereje a szentelt vízen keresztül - tanúságtételek

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2011. február 04. péntek

Isten ereje, ahogy a szentelt vízen keresztül, és annak segítségével hat. (A szentelt víz bibliai kijelentéseken nyugvó, az Egyház által használt szentelmény.) A történetek Bernhard Kunst atya könyvéb?l valók, aki ma is él?, 80 év feletti pap Aichkirchenben. A történetek egyben azt is megmutatják, hogy Isten valóban Úr a természet felett és legy?zi a gonosz lelkeket is:

 

Védelem jégverés esetén

Istennél valóban semmi sem lehetetlen – ezt mutatja a következő eset. Egy asszony mesélte az üzletben, hogy szívritmuszavarai vannak. Erre az üzlettulajdonos az exorcizmussal ellátott szenteltvíz erejéről mesélt. Az asszony erre kért tőle egy fiola szenteltvizet és az autója hátsó ülésére tette. Hazafelé menet jutott eszébe, hogy még élelmiszert kell vegyen, és betért a legközelebbi szupermarketbe. Az autót leállította a parkolóban és bement vásárolni. A bevásárlás ideje alatt szörnyű jégverés jött. A jégdarabok olyan nagyok voltak, mint egy teniszlabda. Ezután a vihar után hosszú ideig a házak átmenetileg ponyvákkal voltak borítva, Attnang-Puchheim és Regau vidékén, mert olyan nagy volt a jégkár. Amikor az emberek a vihar elmúltával a parkolóba mentek, láthatóvá vált a katasztrófa mértéke. A leállított autóknak széttört szélvédője, a hátsó ablakok ki voltak törve és a tetők tele voltak horpadással. Egy asszony 70 darab horpadást számolt meg! Ezek között a szétvert autók közt volt az ő kocsija is. Mindenki, aki azt látta, elnémult a csodálkozástól, mert az ő autóján nem volt egyetlen horpadás sem! Akkor jutott eszébe, hogy mi lehetett a védelem oka és az elképedt embereknek elmondta: „Most jut eszembe, hogy az autóm hátsó ülésére egy flaska szenteltvizet tettem, ami exorcizmussal ellátott, az kellett, hogy megvédje az autómat!”

Ezért egy flaska szenteltvíz az autók standard felszereléshez kellene, hogy tartozzon, éppúgy mint egy kanna tartalék üzemanyag vagy a vontatókötél, sőt talán még annál is fontosabb.

                                             

Szenteltvízzel útközben

Mivel a szenteltvíz az átoktól is meg tud szabadítani, fontos, hogy szenteltvízzel keresztet vessünk, különösen, ha az ember otthonról elmegy vagy elutazik.

Egy ördögűzés alkalmával egy démon bevallotta: „ A sok baleset, ami történik, az a mi művünk.” De ha valami megszentelt van az autóban, legyen az egy medál, amit az ember magán visel, vagy ha elutazás előtt szenteltvízzel keresztet vet, mindezek a démoni hatalmaknak és erőknek nincs többé hatása, és nem tudnak ártani. Ezért szokásnak kellene lennie, hogy a lakás elhagyásakor szenteltvizet használjunk. Vagy szentelt tárgyat viseljünk vagy egy üvegcse szenteltvizet tartsunk az autóban.

 

Az engedelmes méhraj

Egy beteggyógyító Istentisztelet alkalmával Svájcból jöttek zarándokok hozzánk.

Ők meséltek nekem egy mókás történetet egy méhrajról.

A szomszéd ház tetőterében - új épület volt – egy méhcsalád befészkelt. Leányunk itt vett ki egy mandzarlakást. Valahol kellett, hogy legyen egy lyuk és ezen a lyukon besurrantak a méhek a lakásba és az egész teret körüldongták. Lányunk nem mert többé a lakásba bemenni és természetesen nem mert ott aludni. Elment a környezetvédőkhöz, akik ilyen dolgokban Svájcban illetékesek, hogy segítsenek. Megszemlélték a helyet és az illetékes férfi azt mondta: Nem szeretném a méheket megölni, hiszen hasznos állatok. De nem lehet őket kiüldözni, mert megvadulnak és szúrkálni kezdenek..3 nap múlva elhozok egy készüléket és elgázosítom a méheket.

Azon az estén, amikor másnapra a környezetvédő a gázkészülékkel várható volt, a háztulajdonos felment tetőtérbe, kinyitotta az ajtót és meghintette a teret szentelt vízzel és így imádkozott: „Isten erejével, ami ebben a szenteltvízben hat, mondom nektek méhecskék, ha most rögtön ki nem mentek, holnapra mind el lesztek gázosítva és mind meghaltok.” Másnap jött a környezetvédő a gázkészülékkel. „Menjünk fel a tetőtérbe és gázosítsuk el a méheket!” Felnyitották az ajtót, - de… Egyetlen méh sem volt ott! Éjszaka mind kivonultak, holott a méhek éjjel egyáltalán nem szoktak repülni. Egy sajátos eset…

                          

A feltámadt kukoricaföld

Az, hogy a marhák a tél folyamán egészségesek maradnak, ez lehet véletlen. De az én esetemben egészen más történt - folytatja a gazda. Sok szarvasmarha a számára természetesen sok takarmány kell. Így néhány hektár silókukoricát vetettem. Közvetlen az aratása előtt egy rendkívül nagy viharos zápor jött. A teljes silókukorica úgy a földre került, mintha egy gőzhenger ment volna rajta keresztül. Sírtam, mint egy kisgyerek! Nem tudtam, hogyan arassam le ezt a silókukorica mezőt, és hogy juttatom a silóba, ha el is kezdem kaszálni, nem fog menni, vagy a kukoricára megyek vagy a kaszálógép nem éri el a hosszú szárakat. De aztán az jutott eszembe, hogy nem tudok mást tenni, mint a szenteltvízhez folyamodok. Isten ereje, ami a szenteltvízben hat, az én siklókukoricámat újra kiegyenesítheti, hogy learathassam és megsilózzam. Kedves plébános atya elmondhatom önnek, hogyhogy ha egy kukoricaszár megtört, karót köthet mellé, de az többé nem egyenesedik ki. A kukoricaszár, ha megtört, megtörve marad, tehet az ember vele, amit akar! De én azt gondoltam: „Most kipróbálok valamit!” Vettem egy vödröt, megtöltöttem szentelt vízzel, fogtam egy festőecsetet és kimentem a mezőre. Körbejártam a kukoricaföldet, meghintettem szenteltvízzel, és közben imádkoztam: „Úristen, azon erő által, ami ebben a szenteltvízben hat, tedd, hogy a silókukoricák felálljanak!” De az emberek miatt nem mertem napközben odamenni, mert azt hihették volna, hogy elment az eszem. Így éjszaka, holdfénynél mentem oda és meghintettem a földet a szenteltvízzel. Következő nap kora reggel dobogó szívvel mentem a kukoricaföldhöz. Amikor a földet megláttam, elsápadtam. Az összes kukorica, amely tegnap még a földön feküdt, fel volt egyenesedve. A kukoricaszárak vigyázban álltak, minta katonák. Éjszaka egy csoda történt és így le tudtam aratni a silókukoricát és jól hazavinni. Ezért áldom és dicsérem az Urat, hogy a szenteltvíz által segítségemre jött.”

 

Segítség veszekedésben

Egy betegeknek tartott istentiszteleten jött hozzám egy vendéglős Dél-Tirolból.

A következőt mesélte: Van egy vendéglőm vendégszobákkal. Nem régen jöttek hozzám dél-tiroliak és olaszok, akik állandóan egymással veszekedtek, egymással tusakodtak és átkozódtak. Sőt székekkel támadtak egymásra. Addig jutott a dolog, hogy azt mondtam a feleségemnek. ”Ezt nem bírom tovább. Elég öregek vagyunk már, zárjuk be a vendéglőt.” Egy ismerősünk füléhez jutott a szándékunk és azt mondta a felségemnek: Ahol vita, átkozódás és tusakodás van, ott a Gonosz van játékban. Valamit kipróbálhatnak. Van egy fél üveg különleges szentelt vizem, ami exorcizmussal van ellátva. Ha kinyitják a vendéglőt, hintsék meg azzal az ajtókat és a bejárati lépcsőket. Imádkozzák közben: Isten erejével, ami ebben a szenteltvízben hat, távozzék minden Gonosz a háztól, maradjon távol és az egész ház, legyen általad, oh Uram megáldva! Kedves plébános atya, képzelje el, ettől a naptól kezdve, senki nem támadt székkel a másikra. Alig hihető, hogy a dél-tiroliak az olaszokkal barátságosan egy asztalnál ülnek, és hazai népdalokat énekelnek. Nyoma sincs a vitának, vagy gyűlöletnek.” Ez a dél-tiroli vendéglős azóta minden évben eljön egyszer hozzánk istentiszteletre, és amikor hazamegy, autóját telerakja szenteltvizes üvegekkel, mert sokra van szüksége. Végül is csodálatos, ha megtapasztaljuk, hogy a szentelt víz a Gonoszt távozásra kényszeríti.

(Várföldi Marika fordítása)

Hozzászólások   

-1 #2 s.gyu. 2017-06-26 16:09
Isten és a felebarát segítségével. Ima, lelki beszélgetés, a probléma gyökereinek feltárása és Isten által gyógyítása. De a gyógyszer is segítség lehet, ezek nem egymást kizáró dolgok!
+2 #1 nincs 2017-06-26 06:43
:sad:Hogyan lehet gyógyszerek nékül meggyógyulni
lelkileg katolikusként?

You have no rights to post comments