Egy katolikus pap halálközeli élménye - menny, pokol, purgatórium...

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2011. február 01. kedd

Egy indiai pap tanúságtétele, aki 36 éves korában halálos balesetet szenvedett, meghalt, Isten megmutatta neki a mennyek országát, a poklot és a tisztítótüzet, majd visszaküldte szolgálni:

Rövid háttérinformáció Jose atyáról

Július 16-án 1949 Keralában, Indiában születtem,szüleimhez, József és Theresa Maniyangathoz.. Én vagyok a legidősebb a hét gyermek közül: Jose, Mária, Terézia, Lissama, Zakariás, Valsa és Tom.

A tizennégy éves koromban, beléptem St. Mary minor  szemináriumba Thiruvalla-ba, hogy a papságra  felkészítő tanulmányaimat megkezdjem. Négy évvel később a Szent József Pápai Major Szemináriumba  Alwayeba, Keralaba mentem, hogy folytassam a papi tanulmányaimat. A hét éves filozófia és teológia képzés elvégzése után pappá szenteltek január 1-jén 1975-ben, hogy  misszionáriusként szolgáljak Thiruvalla egyházmegyében.

1978-ban mikor a  St. Tamás minor szemináriumban Bathery-ben tanítottam, aktív tagja lettem a Karizmatikus Megújulás mozgalomnak és karizmatikus lelkigyakorlatok és konferenciák vezetését kezdtem meg  Kerala-ban.

 

Angyal jelenik meg a halál pillanatában

1985  április  14.-én vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén, szentmisét akartam cerebrálni egy missziós templomban Kerala északi részén, amikor halálos balesetet szenvedtem. Motoroztam, amikor frontálisan nekem hajtott egy dzsip, melyet vezető férfi ittas volt, mert egy hindu fesztiválon italozott. Sietve a  kórházba szállítottak, mely körülbelül 35 mérföldre volt. Útközben a lelkem kijött a testemből, és azt tapasztaltam, hogy meghaltam. Azonnal találkoztam az őrangyalommal. Láttam a testemet, és az embereket, akik a kórházba vittek. Hallottam őket sírni, és értem imádkozni. Ekkor az angyalom azt mondta: "El foglak vinni a mennybe, az Úr találkozni és beszélni akar veled". Azt is mondta, hogy útközben meg akarja nekem mutatni a poklot és a tisztítótüzet.

 

Látogatás a pokolban

Először az angyal a pokolba  kísért. Ez egy rettenetes látvány volt! Láttam a sátánt és az ördögöket, egy kb. 2000 Fahrenheit olthatatlan tűzben, férgek kúsztak, az emberek sikoltoztak és küzdtek, másokat pedig a démonok kínoztak. Az angyal azt mondta nekem, hogy mindezek a szenvedések a meg nem bánt halálos bűnöknek voltak köszönhetőek . Aztán megértettem, hogy hét szenvedési fok vagy a szint van, a földi életben elkövetett halálos bűnök számától és fajtájától függően. A lelkek nagyon szörnyen néztek ki, kegyetlenek és borzalmasak voltak. Félelmetes élmény volt. Láttam embereket, akiket ismertem, de nem szabad, felfednem a személyazonosságukat. A bűnök, melyek elítélték őket elsősorban az abortusz, a homoszexualitás, eutanázia, gyűlölködés, és szentségtörés volt. Az angyal azt mondta nekem, hogy ha megbánták volna, elkerülték volna a pokolot, és helyette a purgatóriumba kerültek volna. Azt is megértettem, hogy  néhány azok az emberek közül, akik bűnbánatot tartanak ezen bűnök felett, megtisztulhatnak a földön szenvedéseiken keresztül. Ily módon képesek elkerülni purgatóriumot és egyenesen a mennybe jutnak.

Meglepődtem, amikor a pokolban még papokat és püspököket is láttam, akik közül néhányat soha nem gondoltam volna ott látni. Sokan közülük azért voltak ott, mert az embereket hamis tanítással és  rossz példával vezették félre.

 

Látogatás a Purgatóriumban

A pokol látogatása után, az örzőangyalom elkísért a Purgatóriumba. Itt is , hét fokozatú szenvedés van és olthatatlan tűz. De ez sokkal kevésbé intenzív, mint a pokol tüze, és nem volt itt sem veszekedés, sem harc. A fő szenvedése ezeknek a lelkeknek az volt, hogy Istentől el vannak szakítva. Néhányan azok közül, akik a Purgatóriumban vannak, számos halálos bűnt követtek el, de Istennel haláluk előtt kibékültek. Annak ellenére, hogy ezek a lelkek szenvednek, ők élvezik a békét és azt a tudást, hogy egy napon majd meglátják az Istent szemtől szembe..

 

Beszélgetés a lelkekkel a Purgatóriumban

Volt lehetőségem, hogy beszéljek a  tisztítótűzben levő lelkekkel. Megkértek, hogy imádkozzak értük, és mondjam meg az embereknek, hogy imádkozzanak ők is értük, hogy így ők gyorsan a mennybe juthassanak. Amikor imádkozunk, ezekért a lelkekért, megfogjuk hálájukat kapni az imáikon keresztül, és mikor belépnek a menyországba, az imáik még érdemdúsabbak lesznek.

Nehéz leírnom hogy milyen szép az én őrangyalom. Ő ragyogó és fényes. Ő az én állandó társam, és segít nekem minden szolgálatomban, főként a gyógyító szolgálatban. Az ő jelenlétét érezékelem mindenütt ahova megyek, és hálás vagyok neki a mindennapi életemben való védelméért.


Látogatás a mennyben

Ezután, az angyalom a mennybe  kísért , nagy vakító fehér alagúton haladva át. Soha nem tapasztaltam még ilyen nagy békét és örömöt az életemben. Ekkor az ég azonnal megnyílt , és meghallottam a legszebb zenét, melyet soha nem hallottam korábban . A angyalok énekeltek, és magasztalták az Istent. Láttam az összes szentet, különösen a Boldogságos Szűzanyát és Szent Józsefet, és sok elkötelezett szent püspökök és papot, akik csillogtak, mint a csillagok . És amikor megjelentem az Úr előtt, Jézus azt mondta: "Azt akarom, hogy menj vissza a világba. A te második életedben a béke és gyógyulás eszköze leszel az én népem számára. Idegen országban fogsz járni, és idegen nyelven fogsz beszélni. Minden lehetséges neked az én kegyelmemmel. "E szavak után, a Boldogságos Szűz azt mondta nekem: "Tedd, amit Ő mond neked. Én segítelek szolgálatodban".

Szavakkal lehetetlen kifejezni a mennyország szépségét. Ott annyi békét és boldogságot fogunk találni, amelyek milliószor meghaladják a képzeletünket. A mi Urunk sokkal szebb, mint ahogy a képek azt közvetíteni tudják. Arca ragyogó és fényes és szebb mint ezer felkelő nap. A képek, melyeket a világban látni róla, csak árnyékuk az ő fenségességének. A Boldogságos Szűz Jézus mellett volt, annyira szép és ragyogó volt. A világban róla látható egyik kép sem hasonlítható az igazi szépségéhez. A menyország a mi igazi otthonunk, mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy elérjük a menyországot és Istent jelenlétét élvezzük örökre. Aztán visszajöttem a földre az angyalommal.

Visszaérkezve a Földre

Míg a testem a kórházban volt, az orvos elvégezte az összes vizsgálatot, és halottnak nyilvánítottak. A halál oka elvérzés volt. A családomat értesítették, és mivel azok nagyon távol voltak, a kórházi személyzet  úgy döntött, hogy a holttestemet a hullaházba viszik át . Mivel a kórháznak nem volt légkondicionálója attól tartottak, hogy a testem gyorsan elkezd majd lebomlani. Ahogy vitték a holttestemet a hullaházba, a lelkem visszatért a testembe. Kínzó fájdalmat éreztem a sok seb és a törött csontok miatt. Elkezdtem kiabálni, mire az emberek megijedtek és sikoltozva elszaladtak.. Egyikük odament az orvoshoz, és azt mondta: "a halott test sikoltozik". Az orvos jött, hogy megvizsgálja a testem, és megállapította, hogy élek. Mire azt mondta: "Az atya él, ez egy csoda, vigyék őt vissza a kórházba" .

Mikor, visszavittek a kórházba, vérátömlesztést adtak nekem, és megműtöttek, hogy helyrehozzák a törött csontokat. Az alsó állkapocsomon, bordáimon, csípőcsonton, csuklón, és a jobb lábamon dolgoztak. Két hónap után, elengedtek a kórházból, de az én ortopéd orvosom azt mondta, hogy én soha nem fogok újra járni. Erre én azt mondtam neki: "az Úr, aki visszaadta nekem az életemet, és visszaküldött engem a világba meg fog gyógyítani". Mikor már otthon voltunk mindannyian csodáért imátkoztunk. Egy hónap múlva a gipszkötés eltávolítása után, még mindig nem tudtam mozogni. De egy nap imádkozás közben, rendkívüli fájdalmat éreztem a medencecsonti területen. Rövid idő múlva a fájdalom teljesen eltűnt, és egy hangot hallottam mondván: "Meggyógyultál. Kelj fel és járj ". Békét  és gyógyító erőt éreztem a testemen. Rögtön felálltam, és elindultam. Dicsértem az Istent és megköszöntem neki ezt a csodát.

Az orvos megtérése

Elmondtam az orvosomnak azt a hírt, hogy meggyógyultam és ő meglepődött. Azt mondta: "a te Istened az igaz Isten. A ti Istenetek kell követnem". Az orvos hindu  volt  és megkért, hogy tanítsam őt az egyházról. A hit tanulmányozása után, megkereszteltem és katolikus lett.

Az őrangyalom üzenetét követve az Egyesült Államokba jöttem 1986 november 10-én, 1986-ban mint missziós pap. Eleinte a  Boise Egyházmegyében dolgoztam, Idahoban 1987-1989-ig, majd igazgatója lettem a börtön szolgálatnak az Orlando Egyházmegyei Floridában 1989-1992-ig.

 

Jézus által rendelt misszió

1992-ben jöttem a Szent Ágoston Egyházmegyébe, ahol én először a Szent Máté plébániára Jacksonvillebe voltam két évig rendelve. Azután kineveztek a Nagyboldogasszony templom egyházi helytartójának 1994-1999-ig. 1997-ben az egyházmegye állandó tagjává rendeltek. 1999 júniusa óta a Macclenny-i Szt. Mária, az Irgalom Édesanyja Katolikus templom lelkipásztora vagyok Floridában. Szolgálok továbbá még a Starke-i Florida Állami Börtönben mint katolikus pap, a Raiford Uniós-Végrehajtási Intézetben és az északkeleti Floridai Állami Kórházban Macclenny-ben. A Mária Légió egyházmegyei lelki vezetője is vagyok.

Minden hónap  első szombatján eucharisztikus és karizmatikus gyógyító-szolgálatot vezetek a plébániámon, a Szt. Mária, az Irgalom Anyja templomban. Az emberek az egyházmegye minden tájáról érkeznek, Florida számos részéről és államhatáron túlról is.  Felkértek, hogy vezessek gyógyító szolgálatot  több nagyobb városban az Egyesült Államokban, beleértve: New Yorkot , Philadelphiát, Washington DC-t, San Jose-t, Dallast, Chicagot, Birminghamet, Denver-t, Boise-t, Idaho Falls-t, Hawaii-t, Miami-t, Ft. Lauderdale-t, Poolsville-t, és sok más országban : Írországban, Spanyolországban, Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Franciaországban, Portugáliában, Jugoszláviában, Olaszországban, Kanadában, Mexikóban, Cayman Szigeteken, és Ontarioban.

 

Eucharisztikus gyógyulás szolgálata

Az  Eucharisztikus gyógyító szolgálaton sok embert láttam meggyógyulni testileg, lelkileg, szellemileg és érzelmileg. Az emberek különböző betegségekbőé, mint például: rák, AIDS, ízületi gyulladás, szívbetegségek, szem problémák, tüdőtágulat, asztma, hátfájás, rossz hallás és még sok más betegségből teljesen meggyógyultak. Ezen kívül, több alkalommal az év során egy különleges gyógyító szolgálatot vezetek, a családfa gyógyítást, amelyen keresztül az ősök bűneiből származó hatások blokkolva lesznek, és a személy teljes gyógyulást nyer el. A Szentírás azt mondja, hogy a családi bűnök hatásai körülbelül három-öt generáción keresztül nyúlnak át (Mózes 34. fejezet 7. vers). Ezért, sok esetben van szükség a generációs gyógyulásra.

Az orvosok és a gyógyszerek nem segítenek bizonyos betegségek gyógyításában, melyeknél a családfa az ok.

A Gyógyító szolgálat alatt, sokan elnyugszanak lélekben az Oltáriszentség előtt, és néhányan a lélek megújulását és a test gyógyulását  tapasztalják meg.

 

(forrás: http://christtotheworld.blogspot.com/2009/08/near-death-experience-of-catholic.html).

You have no rights to post comments