Hittel összeegyeztethető befektetések - a szociális vállalkozásokról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. május 25. szombat

Lehetséges-e hittel összeegyeztethető pénzügyi befektetés? A válság idején a munkalehetőségek szűkek, a megtakarításokat élik fel az emberek. Miért érdemes most befektetésekről gondolkodni?

A válság pont arra hívta fel a figyelmet, hogy a rossz szemléletben végrehajtott befektetések maguk alá tudnak temetni óriás bankokat, sőt egész államokat is. Ha azonban előre gondolkodunk, felelősen kialakított befektetéseinkkel visszaszoríthatjuk – ha teljesen meg nem is szűntethetjük – a mostanihoz hasonló nehézségeket. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a keresztény szemléletű megközelítés a pénzügyeinkben segítségünkre lehet. A következőkben egy olyan – a keresztény hittel is összeegyeztethető – befektetési formára hívjuk fel a figyelmet, amelyet az Európai Unió támogat.

Az Európai Bizottság javaslatokat fogalmazott meg 2011 végén a szociális vállalkozásokba fektető befektetési alapok fejlesztésére, amelyeket néhány hete (2013. március 12-én)[1] az Európai Parlament jóváhagyott. A szociális vállalkozások szinte kivétel nélkül kis-és középvállalkozások (kkv-k), melyek elsősorban társadalmi, környezetvédelmi vagy közösségi célokat szolgálnak. A szociális vállalkozások magyar példái közül kiemelendő a Napra Forgó Kft.[2], amely megváltozott munkaképességű embereknek nyújt komplex munkavállalási segítséget elméleti és gyakorlati úton. Az európai szociális vállalkozási alap (angolul European Social Entrepreneurship Fund, EuSEF) címkét azok a befektetési alapok kaphatják meg, amelyek befektetéseik jelentős részét, a befektetőiktől származó tőke 70%-át, a szociális vállalkozások támogatására fordítják. Miért lehetnek ezek az alapok keresztény szemmel is elfogadható pénzügyi termékek?

A befektetési alapok a keresztény hagyomány fényében hasznos javak lehetnek, ha a pénzt és annak befektetése során elért hozamot (kamatot), mint eszközt fogják fel valamilyen nagyobb jó elérésére. Egy hittel összeegyeztethető befektetés (angolul faith consistent investing, FCI) a keresztény megítélés szerint akkor jó, ha hármas kritériumnak felel meg: a befektető szándékának, a cél eléréshez használt eszköznek és végül a befektetés célpontjának is jónak kell lenni. A szociális vállalkozásokba fektető befektetési alapok a felelős befektetéseknek (angolul Socially Responsible Investment, SRI)) azon fajtája, amelynek során a cél valamilyen „társadalmi haszon” elérése. Ezért az ilyen típusú befektetési alapokat a pozitív társadalmi hatást célzó befektetések (angolul impact investing) közé sorolja a szakirodalom. Ha a befektető szándéka jó, tehát megtakarítását nem spekulációs céllal, aránytalanul nagy hozam elérése miatt fekteti be, és a befektetési alap átlátható módon működve, jó eszközként éri el a helyes célt, akkor mondhatjuk, hogy hittel összeegyeztethető egy szociális vállalkozásokba fektető befektetési alap.

Mivel a szociális vállalkozások a fenntartható fejlődést és a szociális kihívások kezelését tartják küldetésüknek, logikus lépésnek tűnik az Európai Unió részéről, hogy a szociális vállalkozások támogatására nagyobb erőket fordít. Így ugyanis kettős célt érnek el: a szociális vállalkozások finanszírozásának támogatásával új munkahelyeket létesítenek, és egyben a szűkülő büdzséből gazdálkodó állami szférát segítik szembenézni a szociális kihívásokkal.

Mára a pozitív társadalmi hatást célzó befektetések a felelős befektetések egyik legdinamikusabban fejlődő részévé váltak. Magyarországon a szociális vállalkozásoknak sokkal több tőkéhez kellene jutni, amelyet a szociális vállalkozási alapok biztosíthatnak pozitív társadalmi hatást célzó befektetéseiken keresztül. Erre a Sapientia Főiskola Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzés keretében többször Magyarországra látogató Helen Alford domonkos rendi szerzetes nővér, a téma nemzetközi szakértője is felhívta a figyelmet előadásain[3]. A vallásos befektetőknek most az a feladata, hogy a társadalmi hatást célzó befektetéseiket sokkal tudatosabban alkalmazzák. A társadalmi hatások mérése, a komoly pénzügyi elemzés, az információk jobb hozzáférhetősége és ezzel együtt az átláthatóság növelése hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hittel összeegyeztethető pozitív társadalmi hatást kiváltó befektetések jelentősebb részt hasítsanak ki a befektetések összességéből. Az egyházi befektetők példamutató fellépésével a pénzügyi világ gondolkodásának megváltoztatása is lehetséges.

 

Sapientia KETEG műhelye

Szőts Gergely

Kulcsfogalmak

  • hittel összeegyeztethető befektetés (Faith Consistent Investing = FCI)
  • európai szociális vállalkozási alap (European Social Entrepreneurship Fund = EuSEF)
  • társadalmilag felelős befektetés (Socially Responsible Investment = SRI)
  • pozitív társadalmi hatást célzó befektetés (impact investing)


[3] Legutóbb Helen Alford 2013. április 9-11. között tartott előadásokat Magyarországon Stefano Zamagni közgazdász professzorral együtt.

You have no rights to post comments