Vigyétek el Krisztust a közterekre! – a pápa beszéde a Regina Coeli elimádkozásakor

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. április 10. szerda

A béke a megbocsátás gyümölcse. Boldogok azok, akik hisznek Isten szeretetében, amelyről a bátor keresztények tanúságot tesznek – ezek voltak a főbb gondolatai annak a beszédnek, amelyet Ferenc pápa április 7-én, vasárnap délben mondott a Regina Coeli Mária-himnusz elimádkozása előtt.

 A Szentatya mindenkit arra szólított fel, hogy hirdessék Krisztust a köztereken! A pápa köszöntötte a hatalmas tömeget, akik már jóval déli 12 óra előtt megtöltötték a Szent Péter teret. „Béke veletek” – ismételte Jézus szavait, hozzátéve, hogy a béke szó a keresztények számára pontosan meghatározott jelentést hordoz magában. Nem mindössze egy köszöntés, nem pusztán egy kívánság, hanem ajándék, Krisztus értékes ajándéka, amelyet tanítványainak kínál fel, miután meghalt és alászállt a poklokra. Ez a béke annak a gyümölcse, hogy Isten szeretete legyőzte a rosszat, a megbocsátás gyümölcse. Az igazi béke abból származik, hogy megtapasztaltuk Isten irgalmasságát.

A térről tapsvihar köszöntötte a pápa szavait, amikor emlékeztetett az Isteni Irgalmasság ünnepére, amelyet Boldog II. János Pál rendelt el az egész Egyház számára húsvét második vasárnapjára, és nyolc évvel ezelőtt éppen ennek az ünnepnek a vigíliáján tért vissza az atyai házba. A vasárnapi evangélium arról szól, hogy Tamás apostol megvallja hitét, amikor látja a megjelenő Jézust. Ez az a nap, amelyen boldognak nevezik azokat, akik kétezer éve hisznek, anélkül, hogy látták volna az Urat.

Ez a hit boldogsága – mondta beszédében Ferenc pápa. „Boldogok, akik nem láttak és mégis hittek”. Mindig és mindenütt boldogok azok, akik Isten Szava révén, amelyet az Egyház hirdet, és amelyről tanúságot tesznek a keresztények, hisznek abban, hogy Jézus Krisztus a megtestesült Isten szeretete, a megtestesült irgalmasság. Ez mindnyájunk számára érvényes! – mondta a Szentatya.

Az egyház küldetése a világon, hogy hirdesse Krisztus szeretet-országát, a bűnök bocsánatát a Szentlélek segítségével, aki elűzi a félelmet az apostolok szívéből. Mi is bátrabban tegyünk tanúságot a Feltámadt Krisztusba vetett hitünkről! Ne féljünk attól, hogy keresztények vagyunk, és keresztény módon éljünk! Bátran hirdessük a Feltámadt Krisztust, mert Ő a mi békénk. Ő teremtette meg a békét szeretetével és megbocsátásával, vérével és irgalmasságával.

A Regina Coeli elimádkozása után a pápa ismételten erőteljes felhívással fordult a hívekhez, hogy vigyék el Krisztust az emberek közé. Utalt a neokatekumenális út közösségének sajátos küldetésére, amelyet a római köztereken kezdtek el.

„Mindenkit arra szólítok fel, hogy vigye el az evangéliumi örömhírt az élet minden területére, kedvesen és tisztelettel. Menjetek a terekre és hirdessétek Jézus Krisztust, a mi Üdvözítőnket!”

A pápa ezután meghívta a híveket a Lateráni Szent János-bazilikába, ahol a délután folyamán birtokába vette Róma püspökének székesegyházát.

„Imádkozzunk közösen Máriához, hogy segítse Róma püspökét és Isten népét: haladjanak előre a hitben és a szeretetben, mindig bizakodva az Úr irgalmasságában. Az Úr mindig vár ránk, szeret minket, megbocsátott vérével és minden alkalommal megbocsát, ha hozzá megyünk és bocsánatot kérünk. Bízzunk irgalmasságában” – hangzott Ferenc pápa fohásza vasárnap délben, a Regina Coeli elimádkozásakor.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

You have no rights to post comments