LELKI ADOPTÁLÁS – egy magzat örökbe fogadása

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. április 08. hétfő

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (2013. április 08.) szoktuk kezdeni az imát azokért a gyermekért, akiket anyjuk méhében a halál veszélye fenyeget. A lelki adoptálás kilenc hónapig tart. Lényege hogy napi egy tized rózsafüzér és egy megadott ima elmondás által imádságos oltalmat biztosítunk a veszélyben forgó magzat számára. E mellett az ima mellett különböző önkéntes felajánlásokat is tehetünk. 

AZ ÍGÉRET TÁRGYÁT KÉPEZŐ IMÁK:

    - egy tized rózsafüzér,

   - egy megadott imádság a gyermekért (napi ima),

   - továbbá valamilyen önkéntes vállalás,

A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért. Hosszú évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a lelki adoptálás a leghatékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni bűnük terhét azoknak a szülőknek, akik maguk is elkövették ezt a bűnt.

IGÉRETTÉTEL:

Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, Isten összes angyalai és szentjei, a meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve

Én ……………………………………… (név) elhatározom, és ígérem, hogy ……………………………(dátum)-tól kezdődően, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe alkalmából lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri.          Kilenc hónapon át mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen. Imádságaim e szándékra a következők lesznek: egy tized rózsafüzér, (önkéntes felajánlásaim………………………….) valamint, azaz ima, amelyet ezért a magzatért most mondok el először:

NAPI IMÁDSÁG:

Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

1 TIZED RÓZSAFÜZÉR…

You have no rights to post comments