Hit és kegyelem munkája

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. április 01. hétfő

"Isten hűséges Önmagához, tehát meghallgat, de azt is kérni kell, hogy meg is értsük a válaszát, mert az Isteni Akarat nem mindig, sőt általában nem a mi emberi gondolkozásunk szerinti formában adja a választ."

"

Ezzel együtt, az Úr Jézus egyik ígérete jutott eszembe, amelyet a hittel kapcsolatban tanított, és amely – megbocsátáshoz kötötten, - így hangzik: „Azért mondom nektek: Mindaz, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek, és meg is lesz néktek.” (Mk. 11 / 24.)

Ez a mondat azt jelenti, hogy a szívből mondott ima, mely megindítja a Mennyei Atya Szívét, BEINDÍTJA Isten „Rendezési Tervét”! Ennek alapján születnek a csodák, és ennek alapján gyógyított, és gyógyít ma is az Úr Jézus: embereket és helyzeteket egyaránt.

Mert Istennek minden helyzetre, minden betegségre van egy „kijavítási terve”, mindenre, amit az ember az ő szomorú lefedettségében elrontott. Isten olyan megoldásokat „talál ki”, amilyet mi emberek el sem tudunk képzelni!

Természetes, hogy minél később kapunk észbe annál nehezebb az Isteni Tervet végrehajtani, de az Úr nem ismer lehetetlent!

Így, ha hisszük, akkor Általa, Vele, és Benne minden lehetségessé válik!

Hinnünk kell tehát, hogy eddigi imáink hatására a megoldás MÁR ELINDULT felénk. Jézus így mondta: „MÁR ELNYERTÉTEK”! - így: múlt időben: „elnyertétek”!

A baj ott szokott lenni, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk, nem várjuk meg, amíg az Isteni gondolat képes leérkezni a mi földi, emberi világunkba, hogy az Úr Jézus a mi kezünkön, nyelvünkön keresztül megvalósítsa azt. Nem hisszük, hogy Isten Angyalai azon fáradoznak, hogy a Mennyei Atya „LEGYEN”-jének minden feltételét előteremtsék, hogy Isten az anyag világában is megvalósíthassa az Ő gyermekein keresztül az Ő elhatározott jobbító Akaratát!

Ezért erény a TÜRELEM! Ki kell várni, amíg megkapjuk a cselekvésre a jelzést!

Máskor pedig nem vesszük észre a „választ”, mert nem az általunk elképzelt módon érkezik.

Ezért fontos az Úr Jézusra való FIGYELMESSÉG és a RÁHAGYATKOZÁS!

Nem tudtam szabadulni a gondolattól, éreztem, hogy ez most kulcsfontosságú. Valamit meg kell értenem. Miért, miért adod most nekem ezt a gondolatot Jó Uram?

„Már ELNYERTÉTEK! Vezetésem veletek VAN!” – jött lelkem kérdésére az azonnali válasz.

„Ó, Uram, de ha ez így van, akkor nekünk most innentől másképpen kell imádkozni!

Nem elég csak kérni…

Jézusom! Add, hogy megértsük Szent Akaratod mindenben, és mindenkor! Add, kérlek, hogy valóban méltóvá tegyük magunkat a Mennyei Atya velünk kapcsolatos Tervére! Segíts, kérlek Jézus, hogy a Szívedben őrzött, rólunk, egyénekről, és rólunk, népünkről szóló Tervedet megvalósítsuk! Tégy igazzá bennünket erre Királyok Királya!”

De Isten Tervében semmi sincs véletlenül!

A nehézség mellett, amit a világban megjelenő történés okoz, azonnal ott a Kegyelem is azok számára, akik elfogadják azt, mert Őhozzá fordulnak minden ügyükben."

M. G. Mária

You have no rights to post comments