Az átkokról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. március 18. hétfő

Bocsa Józsaf atya el?adása az átok megértésének bibliai alapjairól, jeleir?l és kezelésér?l:

(Ez az előadás Francis Mac Nutt: Szabadíts meg a gonosztól c. könyvén alapul. Több vonatkozásban annak a továbbgondolása.)

Bibliai alapok   Mtörv 28,15-24:  "Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok:

Átkozott leszel a városban és átkozott a határban. Átkozott lesz puttonyod és dagasztóteknőd. Átkozott lesz méhed gyümölcse és földed termése, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Ákozott leszel, ha jössz és átkozott leszel ha mész. Az Úr átkot, romlást és balszerencsét küld rád kezed minden munkájában, bármibe fogsz, míg hamarosan el nem pusztulsz, s meg nem semmisülsz gonosz tetteid miatt, amelyekkel elfordultál tőlem. Az Úr pestist küld rád, míg teljesen ki nem irt arról a földről, amelyre most bevonulsz, lázzal, forrósággal és gyulladással, aszállyal, gabonarozsdával és üszökkel sújt, addig pusztítanak, míg ki nem pusztulsz. Az ég ércből lesz fejed fölött, s a föld a lábad alatt vasból. Az Úr homokzáporrá és porözönné változtatja országodban az esőt, addig fog hullani rád az égből, míg meg nem semmisülsz. Az Úr megver ellenségeid előtt: egy úton felvonulsz ellenük és hét úton menekülsz előlük, úgyhogy elrettentő példa leszel a föld minden országának. Holttested az ég madarainak és a föld vadjainak prédájává lesz, nem fogja őket senki elkergetni. Az Úr megver egyiptomi fekéllyel, daganattal, varral és rühvel, s nem gyógyulsz ki belőle. Az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt, és világos nappal is úgy tapogatózol majd, mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben, s nem találsz kiutat. Elnyomnak és kizsákmányolnak, s nem kel védelmedre senki. Eljegyzel magadnak egy lányt és más veszi feleségül. Házat építesz, de nem éred meg, hogy lakjál is benne. Szőlőt telepítesz, de nem szüretelsz benne. Ökrödet a szemed láttára levágják, s nem kapsz belőle enni. Szamaradat az orrod előtt elrabolják, s nem kerül vissza hozzád soha. Juhaid ellenségeid kezére kerülnek, s nem siet segítségedre senki. Fiaidat és lányaidat idegen népnek szolgáltatják ki, szemed látja majd, és elsorvad az utánuk való folytonos epekedésben, de karodban nem lesz erő. Földed termését és sanyarú munkád gyümölcsét általad nem ismert nép élvezi, folytonosan elnyomnak és sanyargatnak, eszedet veszi, amit majd látnia kell szemednek. Az Úr megveri térdedet és lábad szárát szörnyű daganattal, a lábad ujjától a fejed tetejéig, s nem tudsz belőle kigyógyulni. Olyan néphez vezet majd az Úr téged és királyodat, akit majd magad fölé emelsz, amelyet sem te, sem atyáid nem ismertek, s ott más isteneknek szolgálsz, fából és kőből valóknak. S minden nép körében, ahova csak taszít az Úr, botránkozás, gúnydal és szóbeszéd tárgya leszel. Sok magot szórsz a földbe, de keveset takarítasz be, mert felfalja a sáska. Szőlőt telepítesz, gondozod, de borod nem lesz sem meginni, sem elraktározni való, mert a féreg elpusztítja. Földeden mindenfelé lesznek olajfáid, de nem kened meg magad olajjal, mert az olajbogyók lehullanak. Nemzel fiakat és lányokat, de nem maradnak a tieid, mert fogságba hurcolják őket. Fáid és földed termése mind a férgek martaléka lesz. A körödben élő idegen egyre inkább föléd emelkedik, te pedig lejjebb süllyedsz. Kölcsönözhet neked, de te nem neki. Ő lesz a fej, te a farok. Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked.Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának."

Mal 2,2  "Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet - mondja a Seregek Ura -, akkor átkot küldök rátok, és átokká változtatom áldásaitokat. Sőt már átokká is változtattam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné."

II. Az átkozottság jelei a Mózes törv. 28,15-24 alapján

1. Szellemi vagy érzelmi összeomlás

2. Ismétlődő vagy krónikus betegségek

3. Meddőség és ismétlődő vetélések

4. Házasság és család összeomlása, széthullása

5. Folyamatos anyagi nehézségek

6. Balesetekre való hajlam

7. Családtörténetekben szokatan vagy idő előtti elhalálozások pl. öngyilkosság. A felsorolt tüneteknek más okai is lehetnek: túlfáradás, tudatlanság, Nem ismeri valaki a lelki élet abc-jét, Ma olyan megdöbbentő a tudatlanság elemi dolgokban, a rossz, felelőtlen pénzkezelés. De mindezek együttesen az átkozottságnak, az átok alatt való létnek a jelei

III. Úgy tűnik ma az egész világ átok alatt áll Egy lázadó szubkultúra vált általánossá, amely a drogoknak, szexnek, sátáni zenének és az okkultizmus minden formájának szenteli magát.Elidegenedés, családi kapcsolatok szétrombolása, családon belüli széthúzás, viszályok tapasztalhatók mindenfelé.

Ezt a folyamatot még inkább felgyorsítja az, aminek az egyház és a pápa eddig ellenállt: az abortusz, az eutanázia, az egyneműek házassága, sőt számukra gyermek örökbefogadás lehetőségének a biztosítása, és a többi borzalmak, hogy pl. maga válassza meg a gyermek a nemét. Nemcsak hogy nem biztosítják a helyes tudást számukra, hanem megrontják a gyermekeket már az óvodában, az iskolában. Nem csoda, ha bekövetkeznek és mind szélesebb körben érvényesülnek ezek az átkok, hiszen ezek az Istentől való elfordulásnak a következményei, ahogyan Mózes Törvénykönyvében olvastuk:   MózTörv 28,15Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok. Ugyanennek a megerősítése a konkrét átkok felsorolásának a végén. Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked. Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának. "Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz." ez a mai civilizáció így, ahogy most van, és amerre ma halad, pusztulásra van ítélve.

IV. Mi az átok? Az Istentől való elfordultság, elvetettség állapota. Hasonló az elkárhozáshoz: Mt 25,41 - Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Kemény kudarcok, szenvedések, állapota. Amikor a rossz csőstül jön.Úgy látszik jönnie kell, mert az emberiség másból nem tanul, csak, ha elemi módon szembesül tetteinek a következményeivel. Ellentéte az Istentől való megáldottság, az üdvösség állapota. Mt 25,34 - Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Áldani: jót kívánni (benedicere) Átkozni: rosszat kívánni (maledicere) A cselekedetek, az élet milyenségét legjobban a szándék határozza meg. Emberileg kétségbeejtő a helyzet, de azért mégis van remény.

Gal 3,13 - Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk. Hiszen az Írás szerint: "Átkozott mind, aki a fán függ." Vagyis magára vállalta mindazt az átkot, amit az Istentől való elfordulás jeleit. Éppen ezáltal szabadulhatunk meg mi is az átkoktól. De egyáltalán nem biztos, hogy egyetlen gyógyító misén, vagy egyetlen közbenjáró imától megszűnik a nem kívánt állapot! Sőt, ha valaki csak azért jött el, hogy "no részt veszek egy ilyen misén, egy ilyen közbenjáró imán, és utána ott folytatom, úgy folytatom tovább, ahogy eddig", akkor jobb, ha meg se várja a misét.Az átok alól csak úgy lehet szabadulni, hogy elindulok komolyan Isten törvényeinek az úján. Ehhez ad egy ilyen gyógyító mise, vagy személyes közbenjárás lendületet. Az Istenhez való visszatérést, a környezet ellenállásával való megharcolást, életünk újra meg újra Istennek való ajánlását senki se spórolhatja meg. 

V. Az átkok csoportosítása 

1. Kívülről jövő átkok: a) A múltból származó átkok:Őseink okkultizmussal, boszorkánysággal, varázslással foglalkoztak. Magát a családot megátkozták.Súlyosabb bűnöket követtek el őseink.

A jelenből származó átkok Már Magyarországon is vannak boszorkányok, olyan személyek, akiknél átkot, rontást, szerelmi kötést... lehet rendelni.Egyre többen foglalkoznak okkultizmussal, átkokkal, rontásokkal. A meggondolatlanul kimondott átkoknak, rosszkívánságoknak is meg lehet a hatása. Sok keresztény vezetőt vesznek célba sátánista szövetségek. Folyamatosan átkokat mondanak rájuk. Ennek eredményei lehetnek: elnyomottság, depresszió, kényszergondolatok, késztetések haragra, szexuális kicsapongásra.

Mac Nutt tesz egy elgondolkodtató kijelentést: "Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy a katolikus papok egy kisebbségének a körében az utóbbi időben hirtelen megemelkedett pedofil esetek hátterében, legalábbis részben, sátánista csoportok imái állnak, hogy lerombolják a szolgálatukat, és az egyház szolgálatát is.” 130. old.) A szerző ír arról, hogy jó vigyázni az idegen vallásokkal is. Ez talán itt minket kevésbé fenyeget. ¨    A legtöbb hagyományos afrikai, indiai vallásban benne van a boszorkányság és a démoni befolyásolás elemei ¨    Beszámol egy Rómában is tanult tudós indiai exorcista papról, aki 2 év alatt több mint 400 exorcizmust végzett. Azt mondta, hogy ezeknek kb. a harmada olyan démonoktól szabadult meg, akik hindu istenként nevezték meg magukat. A hindu mitológia sok istene és istennője nem más, mint demon A tizenharmadika és a péntek a sátánistáknál szent nap. Ezeken összegyűlnek és átkokat, varázsigéket mondanak a folder, szétküldik a gonosz lelkeket, hogy tönkre tegyék a földet,

2. Átkok, amikben a saját hibánkból részesedünk Derek Prince magyarul is megjelent könyvére hivatkozik többször is, amelynek címe: Áldás vagy átok: választhatsz . A bűn 4 fajtáját sorolja fel, amelyek átkot szoktak maguk után hagyni.

1. Hamis isteneket imádni különösen a spiritizmus, az elhunytakkal való tiltott kapcsolat, ¨    jövendőmondás, boszorkányság, másokat vagy saját körülményeinket befolyásolni természetfeletti hatalmak segítségével, Varázsigék, ráolvasások különféle játékokban, ifjúsági irodalomban (pl. Harry Potter),

2. Tisztletlenség a szülőkkel: "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön!" – így hangzott a 4. parancs eredetileg.

3. Emberek elnyomása, sanyargatása. Derek tapasztalata szerint az abortusz mindig átkot von maga után.

4. Tiltott vagy természetellenes szex. Kitér arra is, hogy a promiszkuitás (minden partnerral való szexuális kapcsolat) kötelékeket tesz az emberre, és gátolja a házasságban való egységet.

VI. Mit tegyünk az átkok kivédésére? A Miatyánkban benne van: Szabadíts meg a gonosztól. Ezt személyesen kell érteni: a sátántól, a bukott angyalok befolyásától, támadásaitól. Hogyan lehet megtörni az átkot? Meg kell bánnunk, meg kell gyónnunk, amit elkövettünk. Istenhez fordulunk, kérjük, hogy bocsásson meg. Meg kell tagadnunk, amit elkövettünk. Ellene mondunk a gonosznak, aki ezek mögött a bűnök mögött áll. Megszabadulni azoktól a tárgyaktól, amelyekkel a gonosz magához kötött minket: amulettek, gyűrők, ékszerek, varázseszközök, könyvek, sátánista CD-k, DVD-k. Mac Nutt napi szabadító imája: „Óvd meg családtagjaimat, a rám bízottakat minden betegségtől, bajtól, balesettől, átkoktól, rontásoktól! Megtöröm, érvénytelenítem ezeket Jézus Krisztus nevében.” „Ha bármely gonosz lelket küldtek ellenünk, Jézus Krisztus nevében érvénytelenítem küldetésüket, és Jézushoz küldöm őket, hogy rendelkezzék velük.” „Uram, kérlek, küldd el szent angyalaidat, hogy őrizzenek, védelmezzenek minket!” Más ilyen imák is vannak. Az Amorth atya által összeállított kis könyvben (Szabadíts Meg! Gyógyító és szabadító imák. Nemrég került fel az Engesztelők lapjára az engesztelők napi imája. Elsősorban a szentmisének van átok-megtörő, és az ősöket a tisztítótűzből kiszabadító hatása.

VII. Az átokhoz hasonló jelenségek: 1. Átok jellegű tevékenységek, amikor Isten helyett emberi tevékenységekben bízunk, és azok kerülnek első helyre, azok lesznek hangsúlyosabbak. Dereck Prince-től a következő elgondolkodtató tendenciákat említi Mac Nutt: A teológiát felemelni a kinyilatkoztatás fölé. Ez a katolikusokat különösen is fenyegeti. A pszichológiát a megkülönböztetés fölé emeli. Napjainkban ez is nagyon elterjedt katolikus körökben is. A programot a Szentlélek vezetése fölé, egy gondosan kidolgozott szabály és eszmerendszer kidolgozott módszerek és tervek fölé emeli. Mindezekre szükség lehet, nagy segítség, ha tudja, hogy mit hogyan kell csinálni. De ezek el is zárhatnak Istentől, ki is zárhatják a Szentlélek vezetését. A vitát a hit fölé emeli: Egyik embernek esetleg nagyobb a hite, mint a másiknak. De talán nincs olyan jó vitakészsége. Így ahelyett, hogy ő győzné meg a kételkedőket, a jobban érvelők álláspontja győzhet. A törvényt a szeretet fölé emeli: Ennek számtalan módját ismerjük. A Jézus korabeli zsidók nagymesterei voltak ennek. Ez derül ki a főparancsról szóló evangéliumi részben.

2. Átokként ható bírálatok, különösen a szülőktől vagy más tekintélyszemélyektől jövő bírálatok, kijelentések lehetnek károsak: "ostoba vagy", "ügyetlen vagy", "fiú vagy, holott lányt vártunk" vagy fordítva. Ezek nagyon mély nyomokat tudnak hagyni, és még felnőtt korban se tud szabadulni lehúzó erejüktől az ember.Ezek pszichológiai jelenségek, de gonosz lelkek is hozzá tapadhatnak.

3. Önmagunktól magunkra vett fogadalmak, hamis meggyőződések: "bárcsak meghalnék", "nem fogok bízni senkiben", "nem fogok szeretni senkit", Ezek valami negatív élménynek, csalódásnak a következmén.

Az értük való imádkozás: Bírálatokért: 1. Megkérjük Jézust, hogy bocsásson meg annak a személynek, aki kimondta a negatív, hamis ítéletet. 2. „Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek kardjával megszabadítalak ettől a hamis bírálattól. Kijelentem, hogy semmis.” 3. Ha démoni erő is kapcsolódott hozzá, parancsoljuk, hogy távozzon. pl. elutasítás szelleme, vagy megfelelési kényszer lelke 4. Kérjük Jézust, hogy állítsa helyre az illető életének azt a részét, amely a bírálat miatt megsérült.

Fogadalmakért, berögződött hamis meggyőződésekért:  1. Bánja meg ezeket. 2. „Jézus Krisztus nevében megtöröm ezt a fogadalmat, hamis meggyőződést. Semmisnek jelentem ki, nincs tovább hatása rád. A Szentlélek kardjával elvágok minden köteléket, amivel ez a fogadalom megkötözött.”  Ez Mac Nutt-nak a receptje.

De az igazság már önmagában is szabaddá tehet: Jn 8,32 - megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Már önmagában az igazságra való rámutatás is szabaddá tehet. Tudatosítani kell, hogy az, hogy amiben eddig hittél, ami benned meggyökerezett, az hazugság. Éppen az ellenkezője az igaz. 3. Ha gonosz lélek is jelen van, parancsolunk neki, hogy távozzon.· 4. Kérjük Jézust, hogy állítsa helyre életének azt a részét, ami a fogadalom miatt leginkább megsérült.  Spirituális és pszichés megkötözöttségek a köldökzsinór nincs elvágva anya és fia között:  ebbe tönkremehet a fiatalok házassága is. Alkoholbeteg apa leánya könnyen alkoholbeteg férfihez megy feleségül, esetleg ismételten. A korábbi szexuális kapcsolatok megterhelően hatnak a házasságban. Ima: „Jézus Krisztus nevében megszabadítalak bármilyen fizikai, pszichés vagy spirituális köteléktől, ami benned maradt korábbi szexuális kapcsolataidból.”

Bocsa József

You have no rights to post comments