Hit Évére ajánljuk

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. október 13. szombat

Szentírási igék a hittel kapcsolatban:

 

Legyen hitetek szerint! Mt 9, 29


"Az igaz a hitből él." Gal 3,11


A hitből élünk, nem látásban. 2Kor 5,7


Hiszek! Segíts hitetlenségemen! Mk 9,24


Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Mt 21,22

 

A hitben elnyerjük a Lélek ígéretét. Gal 3, 14b

 
Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok szorongatás közepette kell bejutnunk az Isten országába. ApCsel 14,22

 

Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Róm 5,1

 

Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. Róm 5,2

Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. Róm 10,9


A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Róm 10,10

 

A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából. Róm 10,17

 

Karoljátok fel a hitben gyengét, anélkül, hogy felfogását elítélnétek. Róm 14,1

 

Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Róm 15,13


Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet." 6Az Úr ezt felelte: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! - megteszi nektek. Lk 17,5-6


Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek csak próbára magatokat! 2Kor 13,5


A hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Ef 3, 17

 

Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Ef 2,8

 

Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Ef 6,16

 

Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben. 2Tessz 1,11

 

Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban. Kol 2,7

 

Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. 1Tim 6,12

 

A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Zsid 11,1

 

Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő van és megjutalmazza azt, aki Őt keresi. Zsid 11,6

 

A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Jak 5,15

 

Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk. 1Jn 5,4
 

You have no rights to post comments