A Hittani Kongregáció kritériumai a magánkinyilatkoztatások vizsgálatához

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. augusztus 30. csütörtök

Részlet a Kongregáció "Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez" című dokumentumából - itt olvashatók röviden azok a pozitív és negatív kritériumok, amik segítik az eligazodást a magánkinyilatkoztatások megítélésében:

I. Kritériumok, hogy legalábbis bizonyos valószínűséggel megállapítható legyen a feltételezett jelenések vagy kinyilatkoztatások jellege.


A) Pozitív kritériumok
a) Erkölcsi bizonyosság, vagy legalábbis nagy valószínűség az esemény létezéséről, amit komoly vizsgálat eredményezett.
b) Sajátos körülmények, melyek az esemény létezésére és természetére vonatkoznak, vagyis:
1. az illető vagy az illetők személyes tulajdonságai (különösképpen a pszichikai kiegyensúlyozottság, a méltó és helyes erkölcsi életvitel, az őszinte és állandó engedelmesség az egyházi Hatóság irányában, a készséges magatartás a rendes hitélethez való visszatérésre stb.);
2. a kinyilatkoztatást illetően: valódi és tévedésmentes hittani és lelki tanítás;
3. egészséges tisztelet, továbbá bőséges és folyamatos lelki gyümölcsök (például az imádság szelleme, a megtérések, a felebaráti szeretet megnyilvánulásai stb.).


B) Negatív kritériumok
a) A tényekben való nyilvánvaló tévedés.
b) Tanbeli tévedés, melyet magának Istennek, a boldogságos Szűz Máriának vagy valamely szentnek tulajdonítanak a megjelenéseikben, de számot vetve azzal a lehetőséggel is, hogy az illető - akár öntudatlanul is - hozzáfűzött egy hiteles természetfölötti kinyilatkoztatáshoz pusztán emberi elemeket vagy a természet rendjébe tartozó valamilyen tévedést (vö. Szent Ignác: Lelkigyakorlatos könyv, 336. pont).
c) Olyan anyagi haszon nyilvánvaló keresése, amely szorosan a történtekhez kötődik.
d) A történés idején vagy a történéshez kapcsolódóan az illető vagy az ő követői által elkövetett súlyosan erkölcstelen cselekedetek.
e) Pszichikai betegség vagy pszichopatikus hajlam az illetőben, amik bizonyosan hatással voltak a feltételezett természetfölötti jelenségre, illetőleg pszichózis, tömeghisztéria vagy más hasonló dolgok.


Meg kell jegyezni, hogy ezek a pozitív és negatív kritériumok csak jelzésszerűek, nem pedig kimerítőek, és összességükben kell alkalmazni őket, vagyis kölcsönös összefüggésükben.

You have no rights to post comments